Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ku Trzeźwości Narodu: Odpowiedzialność za Ojczyznę

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Nie tak dawno otrzymałem od jednego ze stowarzyszeń list z prośbą o interwencję. Otóż członkowie stowarzyszenia w czasie wakacyjnych wyjazdów zaobserwowali niepokojące zjawisko, że najtańszym napojem chłodzącym dostępnym w sklepach było piwo. Jak słusznie stwierdzili, taka dostępność cenowa alkoholu zagraża zdrowiu publicznemu oraz indywidualnemu mieszkańców naszego kraju.

W dalszej części listu napisali, że jedynym działaniem, jakie mogli podjąć, było zwrócenie się do mnie z prośbą o zauważenie zjawiska i podjęcie działań przeciwko tej patologii niszczącej rynek spożywczy oraz zdrowie Polaków. W szczególności stowarzyszenie prosiło, aby interweniować u władz państwowych w tej sprawie.

Ten pełen troski list jest jak najbardziej słuszny, za wyjątkiem stwierdzenia, że jedynym działaniem, jakie mogli podjąć jego autorzy, było zwrócenie się do mnie z prośbą o interwencję. Do konkretnych działań w obronie trzeźwości Polaków, do interwencji – także u władz państwowych i samorządowych, jesteśmy zobowiązani wszyscy. Bowiem wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę. Dodam, że jako przewodniczący Zespołu KEP do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, ale także jako obywatel szczerze zatroskany o przyszłość Polski, od wielu lat apeluję do odpowiednich władz o rozwiązanie wspomnianego problemu, jak również wielu innych problemów związanych z brakiem trzeźwości.

Od wielu też lat w działaniach apostolstwa trzeźwości podkreślamy, że odpowiedzialność za trzeźwość narodu spoczywa na polskich rodzinach, które powinny być szkołami trzeźwości. Spoczywa na Kościele, którego wszyscy członkowie powinni praktykować cnotę trzeźwości i odważnie apostołować w swoich środowiskach. Spoczywa również na instytucjach samorządowych i państwowych. Jest to wyraźnie zapisane w Narodowym Programie Trzeźwości, który stworzyliśmy i konsekwentnie realizujemy właśnie w obronie trzeźwości narodu.

Odpowiedzialność samorządu i państwa to przede wszystkim tworzenie dobrego prawa, które chroni i wspiera trzeźwość Polaków. To także skuteczne jego egzekwowanie. Chodzi zwłaszcza o likwidację reklamy alkoholu, o znaczne ograniczenie jego dostępności fizycznej i ekonomicznej. Jest to konieczne, aby pomóc rodzinom troszczyć się o trzeźwość. Jest to konieczne, aby chronić młode pokolenie przed pijaństwem i demoralizacją. Jest to konieczne, aby wszyscy Polacy, a zwłaszcza ci, którzy zmagają się z problemami pijaństwa i alkoholizmu, odzyskali wolność wewnętrzną i ją pielęgnowali. Jest to wreszcie konieczne, aby stworzyć w naszej Ojczyźnie tak potrzebną kulturę trzeźwości.

12 i 13 listopada w Koszedarach i w Wilnie odbyło się spotkanie biskupów z Polski i Litwy. Spotkanie przepełnione było tematami  troski duszpasterskiej o wiernych. Poruszaliśmy sprawy bieżące dotyczące życia  Kościoła w Polsce i na Litwie.   Modliliśmy się także za oba narody zwłaszcza podczas uroczystości odpustowych w Ostrej Bramie.

Dzieląc się tym doświadczeniem chcę przypomnieć, że kilka lat temu w związku z tragiczną sytuacja dotyczącą spożycia alkoholu na Litwie podjęto radykalne kroki dotyczące reklamy, dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu. Między innymi w sklepach alkohol  można kupić od poniedziałku do soboty od 10.00 do 20.00, a w niedziele – od 10.00 do 15.00. Poza tymi godzinami obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu. Ponadto alkoholu nie mogą kupować osoby do 20. roku życia oraz nietrzeźwe. Widzimy tutaj odwagę w rozwiązywaniu tego tragicznego problemu, jakim jest pijaństwo i alkoholizm. Widzimy odpowiedzialność i determinację. Oby tej odwagi i odpowiedzialności nie brakowało i w naszej Ojczyźnie.

      2022-11-25 Ku Trzeźwości Narodu - Felieton bp. Tadeusza Bronakowskiego

Ks. Bp Tadeusz Bronakowski

Autor ES

2022-11-25

Więcej informacji z tej kategorii