Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ku Trzeźwości Narodu: Szczególny dar życia konsekrowanego

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Szczególny dar życia konsekrowanego dla Kościoła i świata

W orędziu na pierwszy Dzień Życia Konsekrowanego, który miał miejsce 2 lutego 1997 roku, św. Jan Paweł II przypomniał słowa św. Teresy, która zapytała: „Czym byłby świat, gdyby nie było zakonników?”. Warto, byśmy i my dzisiaj postawili sobie to pytanie i spróbowali na nie odpowiedzieć. Z pewnością wiele osób powiedziałoby, że rzeczywiście trudno byłoby wyobrazić sobie świat bez tak ogromnej liczby różnych dzieł charytatywnych prowadzonych przez zakony, czy zgromadzenia, bez zaangażowania społecznego tak wielkiej liczby osób, które poświeciły swe życie Chrystusowi. Chociaż jest to jak najbardziej słuszne stwierdzenie, to jednak mamy świadomość, że nie ono stanowi o wyjątkowości daru, jakim jest życie konsekrowane. Podstawą tego daru jest prawdziwa przyjaźń z Chrystusem, oddanie się bez reszty Bogu i życie we wspólnocie. Tak właśnie tłumaczył to papież Benedykt XVI: „Każdy, kto pragnie być uczniem i świadkiem Chrystusa, musi zobaczyć Go osobiście, poznać, nauczyć się darzyć Go miłością i przebywać z Nim”. Podkreślał też, że „każdy, kto podąża za Jezusem i został w szczególny sposób powołany do życia konsekrowanego, powinien dawać świadectwo swojemu bezwarunkowemu oddaniu Bogu”. To oddanie jest warunkiem ofiarnej służby wszystkim, do których Bóg posyła taką osobę. Bardzo ważnym świadectwem jest też wspólne życie w jedności i wzajemnej miłości, bo przecież sam Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. (J 13,35).

Kochani, rozważając szczególną wartość życia całkowicie poświęconego Chrystusowi, musimy zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle cenny jego wymiar. Jest nim nieustanna modlitwa zanoszona przez osoby konsekrowane do Boga w intencjach całego Kościoła, ludzkości, w różnych naszych potrzebach osobistych. Szczególną rolę odgrywają tutaj zakony kontemplacyjne. Wierni są tego świadomi, bo właściwie stale w te miejsca płyną prośby o wsparcie modlitewne. I to wsparcie proszący otrzymują. Kiedy w 2017 roku Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości organizował Narodowy Kongres Trzeźwości poprosiłem klasztory kontemplacyjne w Polsce o zaangażowanie modlitewne w to dzieło. Jestem przekonany, że modlitwa wstawiennicza pomogła nam wszystko dobrze zorganizować, że to trudne dzieło wydało owoce. Św. Jan Paweł II powiedział przed laty do sióstr kontemplacyjnych, że ich nieustanna i gorąca modlitwa jest zarówno darem dla świata, jak i wyzwaniem dla tego świata.

Kochani, nie tylko prośmy tych szczególnych przyjaciół Chrystusa, jakim są osoby konsekrowane, o modlitwę, ale też otoczmy ich swoją gorliwą modlitwą i szacunkiem. Stawajmy w ich obronie, gdy jesteśmy świadkami ataków na nich. Wspierajmy ich w różnych potrzebach i działaniach.

W tygodniu, kiedy obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni i kolejny Dzień Życia Konsekrowanego z wdzięcznością myślę o tych powołanych, którzy w swojej służbie Bogu i bliźniemu pamiętają o sprawie trzeźwości w naszym narodzie. Wiele zakonów i zgromadzeń wyznaczyło siostry i braci do stałego kontaktu z naszym Zespołem Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Przy wielu klasztorach prowadzone są bractwa trzeźwościowe, organizowane są pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia, które pomagają trwać w cnocie trzeźwości. Świadczona jest też konkretna pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Podczas ostatniego naszego spotkania mówiłem o świadectwach członków Wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Dębicy, które znalazły się w tegorocznym Vademecum. Tę wspólnotę założyła i nią się opiekuje już od 30 lat siostra Justyna wraz z innymi służebniczkami dębickimi. Cotygodniowe spotkania modlitewne, rozważanie słowa Bożego, adoracja i Eucharystia, świadectwa i konkretna pomoc uzależnionym i rodzinom – to wszystko wydaje niezwykłe owoce powstania z nałogów, trwania w trzeźwości, przebaczenia i odnowy życia.

Kochani, takich wspólnot, które prowadzą osoby konsekrowane, w naszej Ojczyźnie jest bardzo dużo. Za to dziękuję Bogu z głębi swego serca.

Dziękuję również Bogu za to dzieło, które prowadzą Ojcowie Redemptoryści. Dzięki Radiu Maryja, Telewizji Trwam, Naszemu Dziennikowi i Akademii Kultury Społecznej i Medialnej dzieje się tyle dobra w naszej Ojczyźnie w przestrzeni troski o trzeźwość.

Bądźmy za to wdzięczni i angażujmy się w rozwój tych pięknych i potrzebnych dzieł.

 

      2023-02-03 Ku Trzeźwości Narodu - Ks. Bp Tadeusz Bronakowski

 

Ks. Bp Tadeusz Bronakowski

Autor ES

2023-02-03

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 30 marca

Słowo Życia: 30 marca

CZWARTEK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU   J 8, 51-59 Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam...

Zambrów: Budowa OSP w Chorzelach

Zambrów: Budowa OSP w Chorzelach

400 tysięcy – taką kwotę otrzymała gmina Zambrów na budowę nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach....