Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Będą nowe stypendia dla najlepszych i najbardziej aktywnych studentów

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Od nowego roku akademickiego najlepsi łomżyńscy studenci mają otrzymywać stypendium prezydenta miasta. Ma to związek z tegorocznym jubileuszem 20 lecia istnienia Akademii Łomżyńskiej.

Nowy system stypendialny ma ruszyć od października.

– Byłyby przyznawane dla studentów, którzy w sposób szczególny, oprócz zaangażowania naukowego, wysokiej średniej, również angażowaliby się w lokalną społeczność, wykazywaliby się pracą na rzecz naszego miasta – mówi prezydent miasta, Mariusz Chrzanowski.

      2024-02-22 Mariusz Chrzanowski

W ciągu najbliższych dni zostanie powołany zespół, który wypracuje regulamin stypendium naukowego.

– Do tego zespołu oczywiście zaproszę osoby, które są związane ze szkolnictwem wyższym, abyśmy mogli wypracować najlepsze kryteria, według których będą przyznawane stypendia naukowe.

      2024-02-22 Mariusz Chrzanowski o stypendiach

Kwota stypendium nie jest jeszcze znana. Może to być jednorazowa wpłata w wysokości do 6 tysięcy złotych, lub comiesięczny przelew do tysiąca złotych.

Harmonogram wydarzeń jubileuszowych w Akademii Łomżyńskiej:

14.03.2024 r. „Młodość – Pasja – Nauka”, czyli Przegląd Kół Naukowych Akademii Łomżyńskiej. (Wydarzenie pokazujące aspekty rozwoju naukowego młodych ludzi, poprzez tworzenie im odpowiednich warunków do tego, aby prowadzić badania naukowe i być aktywnymi uczestnikami życia naukowego uczelni).

19.03.2024 r. III Dni Przedsiębiorczości pt. „Gra o przedsiębiorczość” (III Dni Przedsiębiorczości to popularnonaukowe wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodastwowych, które w szerokiej formule warsztatów, quizów, gier terenowych oraz planszowych, przybliża zagadnienia związane z przedsiębiorczością, tworzeniem nowoczesnych strategii biznesowych, zarządzaniem czasem oraz talentami zespołu. W bieżącym roku uczestnicy będą rywalizować w konkursie na najlepszą grę edukacyjną i najlepszą reklamę gry edukacyjnej).

20.03.2024 r. Dzień Otwarty Programu „Erasmus plus” (Wydarzenie popularyzujące kwestie związane z globalnymi aspektami dydaktyki, nauki, w kontekście zagranicznych studiów, staży, praktyk i naukowych konferencji, w których uczestniczą studenci, a także kadra Akademii Łomżyńskiej. W wydarzeniu wezmą udział studenci z AŁ oraz studenci z zagranicznych uczelni z całego świata, którzy przyjechali na semestr studiów do Akademii Łomżyńskiej. Łomżyńska uczelnia publiczna popularyzuje wiedzę dotyczącą globalnych mechanizmów wymiany wiedzy i doświadczeń. AŁ ma podpisanych ponad 120 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, a ich praktyczny wymiar to możliwość odbywania studiów, staży, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych).

27.03.2024 r. Dzień Otwartych Drzwi (Wydarzenie skierowane do uczniów klas maturalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych, składające się z wykładów, prelekcji, warsztatów i eksperymentalnych pokazów, które obrazują praktyczny wymiar kształcenia. Cztery wydziały Akademii Łomżyńskiej otwierają na oścież swoje drzwi, pokazując laboratoria, sprzęt, możliwości dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, a także realia studenckiego życia w Łomży. Tego dnia każdy aspekt uczelnianej rzeczywistości jest wyeksponowany, a uczestnicy mają możliwość praktycznego nawigowania po możliwościach, jakie daje uczelnia, a także prowadzenia rozmów bezpośrednich z wykładowcami, studentami uczelni.)
Kwiecień

11.04.2024 r. Robo Exe: Code Master, PLC Expert (Konkurs RoboExe organizowany przez Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych Akademii Łomżyńskiej, dedykowany jest pasjonatom informatyki, automatyki i robotyki, mechatroniki i innych pokrewnych kierunków związanych z programowaniem i nowoczesnymi technologiami. Biorą w nim udział uczniowie i studenci z całego kraju. Konkurs służy popularyzowaniu wiedzy na temat nowoczesnych technologii i rozwiązań technologicznych oraz integracji młodych przedstawicieli środowiska nauk technicznych.)

12.04.2024 r. Międzynarodowa konferencja z zakresu prawa kosmicznego (Konferencja międzynarodowa, która odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Astronautycznym tj. 12 kwietnia 2024 r. w Akademii Łomżyńskiej z udziałem znanych i cenionych ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całego świata, w tym z Europy, Australii i Nowej Zelandii. Przedmiotem dyskusji Panelu I międzynarodowego będzie próba odpowiedzi na pytanie czy prawo kosmiczne dziś ma znaczenie i czy państwa go przestrzegają; czy liczą się tylko normy prawa twardego tzw. „hard law” (traktaty, i konwencje pochodzące z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych); czy tylko rekomendacje i zalecenia prawa miękkiego („soft law”). Panel II pokaże, jakie zagadnienia są istotne w praktycznym zastosowaniu prawa kosmicznego, w tym z tzw. bezpieczeństwem kosmicznym (tak ważnym szczególnie w dobie prowadzonych wojen i konfliktów), czy pogodą kosmiczną oraz coraz bardziej naglącym problemem związanym z zanieczyszczeniem przestrzeni kosmicznej.)

Maj
16.05.2024 r. XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Łomży (Regionalna edycja ogólnopolskiego wydarzenia, obrazująca praktyczne aspekty nauki i skierowana do szerokiego grona odbiorców „od przedszkola do seniora”. Akademia Łomżyńska jest jedyna uczelnią z Łomży, która uczestniczy w wydarzeniu będącym celebracją akademickości województwa podlaskiego. Analogiczne regionalne festiwale odbywają się w całym kraju i są największym popularnonaukowym świętem krajowej nauki).

18-25.05.2024 r. Tydzień Kultury Studenckiej – Juwenalia 2024 (Święto społeczności studentów z licznymi wydarzeniami sportowymi, e-sportowymi, integracyjnymi oraz z finałowym koncertem na Muszli Koncertowej w Łomży 24 maja z udziałem gwiazd polskiej sceny muzyczno-estradowej.)

20-24.05.2024r. International Staff Week (International Staff Week to międzynarodowy tydzień wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych uczelni z różnych części świata, integracja tegoż środowiska połączona z elementami tzw. „soft power”, czyli pielęgnowania i nawiązywania współpracy międzynarodowej poprzez pokazanie atrakcyjności własnej kultury i zasobów społecznych.)

25.05.2024 r. VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Łomży w biegu ulicznym (Cykliczna impreza sportowa skierowana do pasjonatów rekreacyjnego biegania, popularyzująca zdrowy styl życia.)

Czerwiec
01.06.2024 r. Miejski Dzień Dziecka w Strefie SOWA (Wspólnie z Miastem Łomża Akademia Łomżyńska organizuje atrakcje dla najmłodszych w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (Strefa SOWA, ul. Akademicka 1). Tego dnia na najmłodszych czekają animacje naukowe i eksperymenty inspirujące do odkrywania prawideł nauki. Strefa SOWA jest prowadzona przez Akademię Łomżyńską i Miasto Łomża, pod auspicjami Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.)

04.06.2024 r. Gala Jubileuszowa XX-lecia Akademii Łomżyńskiej (W roku 2024 Akademia Łomżyńska obchodzi jubileusz XX-lecia. Uczelnia narodziła się z przekonania, że możemy w Łomży zbudować silny ośrodek akademicki, który będzie czerpał z globalnych wzorców, ale implementował je w żywej tkance swojego Miasta i Regionu. Po dwudziestu latach działalności możemy śmiało powiedzieć – Akademia Łomżyńska to miejsce, w którym realizują się marzenia młodych ludzi o posiadaniu praktycznego zawodu, ale uczelnia to także centrum wolontariatu i przestrzeń kształtowania kluczowym kompetencji społecznych młodych ludzi. Akademia Łomżyńska to także rozwój badań naukowych, dostarczanie ekspertyz naukowych, które wzmacniają instytucje i firmy. I przede wszystkim przestrzeń miejskiego dialogu. W roku Jubileuszu uczelnia pragnie podkreślić swoją miastotwórczą oraz regionotwórczą rolę, jako kreatora regionalnego rynek pracy oraz miejsca rozwoju aspiracji młodych ludzi i regionalnego środowiska naukowego.)

14.06.2024 r. Konferencja Naukowa: „Miastotwórcza rola Uczelni” (Konferencja będzie prezentacją aktualnej wiedzy na temat wpływu uczelni na wskaźniki ekonomiczne w skali makro i mikro, rozwój miast i regionów. Naukowcy oraz praktycy życia społecznego, samorządowcy i przedsiębiorcy, zaprezentują dane z raportów, wyniki indywidualnych obserwacji i dobre modele relacji na linii uczelnia – środowisko społeczne. Zostaną wyznaczone dwa obszary spojrzenia, krajowy oraz lokalny, a samo wydarzenie będzie zawierać także moduł debaty pozwalającej sformułować wnioski na przyszłość dotyczące akademickiego rozwoju Łomży.)

Lipiec
05.07.2024 r. XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża (Jeden z festiwalowych koncertów odbędzie się w reprezentacyjnej auli Akademii Łomżyńskiej, przy współpracy z organizatorem wydarzenia – Regionalnym Ośrodkiem Kultury.)

 

Autor B. Ś.

2024-02-22

Więcej informacji z tej kategorii