Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Bez banerów wyborczych w pasach drogowych

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

W Łomży bez banerów wyborczych w pasach drogowych. Urząd Miejski informuje, iż mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie będą wydawane zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w tych miejscach.

Takie rozwiązanie było w przeszłości sugerowane przez Radnych podczas obrad sesji Rady Miejskiej Łomży.

– Umieszczanie banerów wyborczych w pasach drogowych ogranicza widoczność oraz zakłóca czytelność oznakowania drogowego. Wskazują na to doświadczenia poprzednich kampanii wyborczych, podczas których odnotowane były liczne przypadki naruszeń zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niepokojące stały się liczne skargi kierowców, którzy w czasie kampanii wyborczych sygnalizowali pogorszenie się widoczności po umieszczeniu w pasach drogowych banerów wyborczych.

      2024-03-08 Łukasz Czech

Banery będą od razu zdejmowane na koszt danego komitetu wyborczego

– Wszelkie plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu, a także bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane przez służby, które prowadzą bieżący nadzór w tym zakresie. Koszty usunięcia plakatów, banerów w takich sytuacjach będą ponosiły komitety wyborcze – informuje Łukasz Czech.

      2024-03-08 Łukasz Czech o banerach

Na obszarze miasta zapewnione są miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów. Wykaz takich miejsc znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu miejskiego w zakładce “wybory samorządowe 2024”.

Autor B. Ś.

2024-03-08

Więcej informacji z tej kategorii