Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Podsumowanie działalności Łomżyńskiego Forum Samorządowego

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Łomżyńskie Forum Samorządowe podsumowało działalność pracy w latach 2015-2024. Głównym celem ŁFS jest podejmowanie inicjatyw rozwojowych, społecznych i gospodarczych służących rozwiązywaniu problemów samorządu.

Podczas oficjalnej konferencji  Lech Marek Szabłowski – starosta powiatu łomżyńskiego zwracał uwagę, że był to owocny czas wspólnych inicjatyw. Udało się zrealizować wiele projektów jednym z nich było “Dobry zawód. Fajne życie”.

-To projekt, który był realizowany w latach 2017-2019, kwota przeznaczona to 6,5 mln zł. Celem projektu było upowszechnianie kształcenia zawodowego w naszym województwie, był to czas stagnacji jeśli chodzi o zainteresowanie podjęciem nauki przez młodzież w Szkołach Zawodowych. Objętych zostało 145 szkół gimnazjalnych oraz 60 szkół kształcenia zawodowego. 

      2024-03-13 Lech Szabłowski

Piotr Kłys – wiceprezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego podkreślił, że kluczem do sukcesu była współpraca i zrozumienie. Dzięki temu rozwijała się nie tylko infrastruktura, ale z pomocy mogli korzystać także mieszkańcy regionu:

-Efekty, które były widoczne one dotykają wszystkich mieszkańców całego regionu, czyli Białystok, Suwałki, Łomżę, a nawet Ostrołękę. Ok. 7 tys. dzieci mogło skorzystać z wsparcia w szkołach w ramach poprawy wad postawy. 

      2024-03-13 Piotr Kłys

Łomżyńskie Forum Samorządowe wspiera samorządy we wspólnym reprezentowaniu interesów mieszkańców na poziomie wojewódzkim, ogólnopaństwowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe (ŁFS) rozpoczęło swoją działalność w 2015 roku, jest stowarzyszeniem 25 samorządów. ŁFS zrealizowało w okresie swojej działalności ponad 20 projektów o wartości ponad 45 mln zł oraz projekty dotowane w euro o wartości blisko 520 zł, z których bezpośrednio i pośrednio skorzystało ponad 20 tysięcy mieszkańców z obszarów działania samorządów – członków Stowarzyszenia.

Autor W M

2024-03-13

Więcej informacji z tej kategorii