Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Prezydent poparł sprzeciw mieszkańców wobec planów inwestycyjnych ŁSM

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
Mieszkańcy osiedla Górka Zawadzka złożyli w Urzędzie Miejskim w Łomży petycję kierowaną do prezesa zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której sprzeciwiają się planom budowy trzech nowych bloków w rejonie ulicy Staffa. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ŁSM złożyła w Urzędzie Miejskim pod koniec ubiegłego roku. Do sprawy odniósł się prezydent miasta. 

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Łomży o wydanie warunków zabudowy działek o numerach 10481/18 i 10797/18. Na tym terenie, położonym przy ul. Staffa, spółdzielnia planuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielolokalowych.

Jak w złożonej petycji argumentuje ponad 200 mieszkańców, sprzeciwiają się oni tej inwestycji, gdyż  nieruchomości planowanej zabudowy znajdują się w bliskiej odległości od istniejących bloków.

Teren ten jest obecnie wykorzystywany jako plac zabaw i mini siłownia, z których korzystają dzieci i osoby starsze, a także osoby ze stopniem niepełnosprawności, stanowi strefę rekreacyjną i miejsce odpoczynku dla pobliskich mieszkańców – piszą lokatorzy pobliskich bloków.

Ich zdaniem planowana przez ŁSM inwestycja ograniczy lub pozbawi dostępu do światła dziennego mieszkańców sąsiednich bloków, pogorszy warunki życia i bezpieczeństwa, wpłynie na wzrost natężenia ruchu drogowego z negatywnym wpływem na przepustowość ulic na osiedlu i ograniczy ilość miejsc parkingowych, a także zaburzy proporcje powierzchni zieleni na tym osiedlu. Oczekują oni utrzymania publicznej, otwartej przestrzeni, która przyczyni się do poprawy jakości życia i sprawi, że otoczenie będzie przyjazne dla mieszkańców.

Petycję mieszkańców popiera prezydent Mariusz Chrzanowski.

Jestem przeciwnikiem umiejscawiania nowych bloków na terenach zielonych na osiedlach, zważywszy że są możliwości budowy nowych bloków  na otwartej i niezagospodarowanej przestrzeni. Apeluję do prezesa o wycofanie się z tego pomysłu, gdyż lokowanie nowych bloków w tym miejscu, o tak gęstej zabudowie, uważam za niezasadne – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

UM Łomża

Autor P. G.

2021-01-07

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...