Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Prezydent przyznał nagrody najlepszym uczniom

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Ponad stu uczniów łomżyńskich szkół odebrało stypendia z rąk prezydenta miasta za wysokie osiągnięcia w nauce, sporcie oraz nagrody edukacyjne za postępy w nauce. Uroczystość odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10.

Aby otrzymać stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce uczeń szkoły podstawowej powinien uzyskać średnią co najmniej 5,4 i tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, a szkoły ponadpodstawowej średnią co najmniej 5,0 i tytuł laureata bądź finalisty olimpiady na szczeblu centralnym lub międzynarodowym. Wysokość stypendiów naukowych to w przypadku uczniów szkół podstawowych 120 złotych miesięcznie, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymują 180 złotych. Pieniądze wypłacane są przez okres 10 miesięcy.

Stypendium sportowe przysługuje osobie, która zajęła medalowe miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub w międzynarodowych zawodach sportowych albo zdobyła osiągnięcie w dziedzinie sportu rekomendowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy, czy też uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego w klasyfikacji rocznej. Osoby wyróżnione stypendiami sportowymi otrzymują 110 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Nagrody edukacyjne mogą być przyznane uczniowi, który m.in. dokonał największego postępu w nauce i zachowaniu w całej szkole w porównaniu średnich ocen z pierwszego półrocza i końca roku szkolnego oraz wyróżniał się w danym roku szkolnym swoją pracą na rzecz szkoły. Są one wypłacane jednorazowo i wynoszą 800 złotych dla uczniów szkół podstawowych, 1000 złotych dla uczniów liceów ogólnokształcących i 1200 złotych dla uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych.

Prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski podkreśla, że szczególnym wyróżnieniem jest nagroda za postępy w nauce.

– Widzimy, że dzieci i młodzież, która miała często problemy w nauce, potrafi dzięki dobrej pracy nauczycieli, dobrej opiece rodziców, opiekunów prawnych i też własną siłą woli osiągnąć sukces, który często bardziej można docenić, niż dobre wyniki osiągane przez zdolnych uczniów. Więc taki wymiar nagrody jest szczególny i cieszę się, że samorząd miasta również o tych uczniach pamięta.

      2023-12-05 Mariusz Chrzanowski

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Łomża oraz podsumowania współzawodnictwa sportowego uświetniły występy wokalne i taneczne w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Lista stypendystów dostępna jest tutaj.

BŚ/UM Łomża

2023-12-05

Więcej informacji z tej kategorii