Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Radni przyjęli uchwałę zmieniającą system gospodarowania i opłat za odbiór śmieci

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

13 z 23 radnych zagłosowało za przyjęciem nowego systemu gospodarowania opłat za odbiór śmieci w Łomży. Nowe przepisy, w których koszty liczone są na liczbę osób mieszkających w gospodarstwie, mają wejść w życie 1 czerwca. 

W nowym systemie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie iloczynem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów proponowane stawki wynoszą 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej.

W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości stawek określono na 66 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i 48 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej.

Na zwolnienie w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty będą mogli liczyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Natomiast  rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny mogą liczyć na zwolnienie w wysokości 20%.

Ponadto zwolnienie w wysokości 1 zł miesięcznie od mieszkańca danej nieruchomości będzie przysługiwało właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach.

oprac. pg

[related limit=”5″]

Autor P. G.

2020-04-29

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 1 lutego

Słowo Życia: 1 lutego

ŚRODA CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 6, 1-6 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego...