Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Radzieccy oficerowie zostaną usunięci z listy honorowych obywateli miasta

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Prezydent Łomży chce zmienić regulamin przyznawania statusu honorowego obywatela miasta. Chodzi o zmianę, która umożliwi wyrzucenie z tego pocztu radzieckich oficerów, którzy otrzymali wyróżnienie w latach 70 i 80-tych.

Inicjatorem zmiany jest pasjonat historii i mieszkaniec Łomży Jerzy Wnorowski – wyjaśnia prezydent Mariusz Chrzanowski:

– Zwrócił uwagę na to, że w obecnej sytuacji też i geopolitycznej występują osoby, które nie powinny pełnić tak zaszczytnych funkcji honorowych obywateli miasta. Fakt, że te tytuły były nadawane dość dawno. Nie ukrywam, że trochę czasu trwało też znalezienie informacji o tych osobach, bo też takimi miasto Łomża nie dysponowało.

      2022-05-19 Mariusz Chrzanowski o honorowych obywatelach Łomży 1

Informacje potwierdzono w rosyjskojęzycznych źródłach. Odnaleziono nawet ich groby, które znajdują się w Moskwie.

Teraz ruszy procedura zmian, a co za tym idzie odebranie tym osobom statusu honorowego obywatela – dodaje włodarz Łomży:

– To kwestia proceduralna, bo w uchwale o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łomża jest tylko wzmianka, że pozbawić honorowego obywatelstwa można wówczas jeżeli ktoś został skazany za umyślne przestępstwa publiczne. I też w związku z tym wprowadzamy na sesję rady miejskiej zapis, który pozwala też na uzasadniony wniosek prezydenta miasta, rady miejskiej czy też organizacji społecznych pozbawić honorowego obywatelstwa.

      2022-05-19 Mariusz Chrzanowski o honorowych obywatelach Łomży 2

Wniosek w tej sprawie trafi do radnych na czerwcowej sesji.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Łomża to szczególny tytuł nadawany przez władze samorządowe osobom o uznanym autorytecie moralnym, które swoją działalnością i postawą wpływają na rozwój, prestiż i sławę Miasta Łomża.

Osobami, które mają zostać pozbawione tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Łomża” są generał-major Armii Radzieckiej Oleg Władimirowicz Czebotariew oraz kapitan Armii Czerwonej Michaił Wasiljewicz Sorokin. Pierwszy z nich  jako lejtnant 385. Kryczewskiej Dywizji Strzelców Czerwonego Sztandaru Suworowa, wchodzącej w skład sowieckiej 49 Armii, brał udział w wyzwalaniu Łomży spod niemieckiej okupacji we wrześniu 1944 roku. Był zagorzałym komunistą, członkiem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, bezwzględnie traktującym osoby o odmiennych poglądach politycznych. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Łomża” otrzymał na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej z 9 sierpnia 1978 roku. Drugi z nich również był weteranem walk o wyzwolenie Łomży we wrześniu 1944 roku, a tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Łomża” został mu nadany uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 12 września 1984 roku. Służył w 665. Samodzielnej Brygadzie Strzelców oraz był sekretarzem Rady Weteranów 385. Kryczewskiej Dywizji Strzelców Czerwonego Sztandaru Suworowa.

Jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej, nadawanie honorowego obywatelstwa żołnierzom sowieckim stanowi przykład działań propagandowych niesuwerennej Polski Ludowej, która przez cały czas swojego istnienia zależna była od Moskwy. – W roku 1939 Armia Czerwona uczestniczyła w agresji na Polskę. W latach 1939-1941 była jednym z narzędzi terroru i okupacji wschodniej połowy Rzeczypospolitej Polskiej. Po roku 1944 zajmowanie ziem polskich przez Armię Czerwoną rozpoczęło nowy okres zniewolenia Polski. Wbrew nadziejom wielu Polaków oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona stała się siłą, która zapewniła ochronę dla realizacji przez ZSRS polityki agresji wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Nastąpiła ponowna aneksja niemal połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenie całej reszty kraju i budowa w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie – opisuje na swojej stronie internetowej IPN. Obecność Armii Czerwonej w Polsce (w 1946 roku przemianowanej na Armię Sowiecką) naznaczona była licznymi przejawami gwałtu, bezprawia, rabunku i dewastacji,  a po roku 1944 uniemożliwiła odbudowę niepodległego państwa polskiego.

pg/pz/UM Łomża

Autor P. G.

2022-05-19

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 21 marca

Słowo Życia: 21 marca

WTOREK CZWARTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU   J 5, 1-3a.5-16 Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W...