Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Wiemy, jakie zadania mieszkańcy zgłosili do BO 2023

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
Do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego 2023 mieszkańcy Łomży zgłosili 66 zadań. Rada Budżetu Obywatelskiego je przeanalizowała i zdecydowała, które zostały zakwalifikowane do głosowania, a które nie.
Przypomnijmy, że w jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania jest 2,5 mln złotych. Zadania można było zgłaszać w następujących kategoria:

a) inwestycyjne (budowa odcinka chodnika, drogi, placu zabaw, miejsca wypoczynku, rekreacji, strefy rodzinnej itp.) w kategoriach:
– ogólnomiejskiej – do kwoty 600 tys. zł,
– strefowej – do kwoty 300 tys. zł na każda ze stref (Centrum, Łomżyca, Południe),
– osiedlowej – do kwoty 60 tys. zł na każde z 15 osiedli,
– Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – do kwoty 100 tys. zł.

b) społeczne (aktywizujące lokalną społeczność, np. spotkania, koncerty, konkursy, warsztaty, akcje społeczne i profilaktyczne, wydarzenia sportowe itp.) w kategoriach:
– osiedlowej – do kwoty 10 tys. zł,
– Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – do kwoty 20 tys. zł.

c) w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego (dotyczące utworzenia i zagospodarowania miejskich terenów zieleni). Na realizację „zielonych pomysłów” wydzielono część budżetu z kategorii strefowej. Wartość zadania zgłoszonego w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 50 tys. zł w każdej ze stref, tj. Centrum, Łomżyca, Południe.

Zadania ogólnodostępne

W jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża doprecyzowano pojęcie ogólnodostępności. Kryterium to musi spełniać każde zgłaszane zadanie. Ogólnodostępność oznacza umożliwienie nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji zadania:

– w przypadku zadań infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty i/lub niedzieli,

– w przypadku zadań innych niż inwestycyjne – realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając mieszkańcom możliwość korzystania w pełnym zakresie z ich efektów.

Wczoraj (20.06.) poznaliśmy listy zadań, które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu, a które nie:

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Lp.

Nazwa zadania

Lokalizacja zadania

Koszt

Opis zadania

Autor zadania

Uwagi

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

1. Renowacja zabytkowego cmentarza komunalnego. Ul. Mikołaja Kopernika 600 000 zł 1. Remont dachu wraz z elewacją zabytkowej kaplicy ewangelickiej oraz remont muru cmentarnego od ul. M. Kopernika

2. Proponowana inwestycja zobowiązuje nas żyjących do uczczenia kultu religijnego po naszych zmarłych. Łomżyński cmentarz jest jedną z nielicznych najstarszych metropolii w Polsce. Każda wydana złotówka na ten cel jest spożytkowana w jak najbardziej słusznej potrzebie, co nie umknie uwadze odwiedzających Łomżę obywateli różnych narodowości.

Piotr Lipiński Możliwość realizacji w zakresie własności działek miejskich
2. Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży Działka na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma nr ewid. 12176 lub działka zlokalizowana na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma nr ewid. 12173/20 600 000 zł Zadanie ma polegać na budowie tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży. Jest to teren o łatwej dostępności komunikacyjnej dla dużej grupy mieszkańców. Obiekt ma być przeznaczony do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców. Na planowaną inwestycję będzie składało się również wykonanie dokumentacji technicznej budowy ww. obiektu wraz z kompletną technologią oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Projekt do budżetu obywatelskiego Miasta Łomża sporządzono w celu budowy tężni na terenie miasta. Zgodnie z ideą projektu i jego celami, obiekt ten stałby się popularnym miejscem relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez terapię wziewną. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku miasta w aspekcie ekologicznym.

Henryk Trojanowski

 

 
3. Wymiana zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy przy budynkach B.Prusa 18,19,15 na kostkę polbruk oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż budynku Prusa 15, wymiana nawierzchni parkingu przy Prusa 19 Ul. B. Prusa 18,19,15 na odcinku od Zawadzkiej do przedszkola nr 9 355 000 zł Nawierzchnia ulicy B. Prusa jako głównej drogi dojazdowej do przedszkola nr 9 jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne spękania wyłomy czynią ją niebezpieczną a brak miejsc parkingowych uniemożliwia bezpieczne parkowanie i postój podczas odprowadzania dziecka do przedszkola. Należy dodać, że do tego przedszkola chodzą dzieci nie tylko z najbliższego osiedla ale z całego miasta. Stanisław Szostak

ZADANIA STREFOWE

1. Zielone przystanki przy Galerii Veneda i aptece Gemini (przystanek Al. Piłsudskiego Staffa 08) Dwa przystanki autobusowe w strefie Południe:

1.Przystanek autobusowy Zawadzka GALERIA VENEDA 02

2.Przystanek autobusowy Al. Piłsudskiego STAFFA 08

200 000 zł Zieleń miejska, szczególnie zieleń przyuliczna pełni wiele istotnych funkcji. Wpływa pozytywnie na środowisko, klimat, poprawia jakość życia mieszkańców. Obecnie władze miejskie przywiązują coraz większą wagę do planowania terenów zielonych. Poszukują miejsc, aby wprowadzić dodatkową zieleń w gęste, miejskie zabudowania, a także przeznaczają na tereny zieleni otwarte, niezagospodarowane dotąd wolne przestrzenie. Innowacyjnym rozwiązaniem lokalizacji dodatkowej roślinności w miejskim krajobrazie są zielone przystanki. Wiaty przestankowe z zielonymi dachami, zielonymi ścianami cieszą się coraz większą popularnością. Realizacja systemu zielonych przystanków w Łomży przyniosłaby wiele korzyści. Zielone przystanki oprócz podstawowej funkcji jaką pełnią, czyli ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zmniejszają wyspę ciepła, wspierają lokalną bioróżnorodność, zmniejszają ryzyko powodzi lokalnych, przeciążenia kanalizacji deszczowej, a co najważniejsze poprawiają jakość powietrza w swoim otoczeniu. Realizacja tego typu inwestycji na terenie miasta pokazuje, że miasto stawia na nowoczesność, źródła odnawialne, jest otwarte na nowe technologie i dba o ekologię. Zielone przystanki mogą stać się wizytówką miasta, a więc być atrakcją turystyczną, rozpoznawalnym elementem kojarzonym z danym miejscem, osiedlem, miastem, regionem. Lokalizacja zielonego przystanku w miejscach już atrakcyjnych wizualnie może tylko podkreślać jego piękno. Jeśli dany przystanek uznawany jest za wizytówkę pokazywany jest w mediach społecznościowych, w broszurach informacyjnych danego miasta jako miejsce polecane do odwiedzenia. Turysta odwiedzający dane miasto chętnie odwiedza takie miejsce, fotografuje, poleca innym. Dzięki temu zielone przystanki są kojarzone nie tylko przez mieszkańców danego miasta. Angelika Obrycka STREFA

POŁUDNIE

2. Zielone przystanki przy Galerii Dworcowej i Aleja Park Dwa przystanki autobusowe w strefie Łomżyca:

1.Przystanek autobusowy Al. Legionów DWORZEC 04

2. Przystanek autobusowy Al. Legionów McDonald s 06

200 000 zł Zieleń miejska, szczególnie zieleń przyuliczna pełni wiele istotnych funkcji. Wpływa pozytywnie na środowisko, klimat, poprawia jakość życia mieszkańców. Obecnie władze miejskie przywiązują coraz większą wagę do planowania terenów zielonych. Poszukują miejsc, aby wprowadzić dodatkową zieleń w gęste, miejskie zabudowania, a także przeznaczają na tereny zieleni otwarte, niezagospodarowane dotąd wolne przestrzenie. Innowacyjnym rozwiązaniem lokalizacji dodatkowej roślinności w miejskim krajobrazie są zielone przystanki. Wiaty przestankowe z zielonymi dachami, zielonymi ścianami cieszą się coraz większą popularnością. Realizacja systemu zielonych przystanków w Łomży przyniosłaby wiele korzyści. Zielone przystanki oprócz podstawowej funkcji jaką pełnią, czyli ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zmniejszają wyspę ciepła, wspierają lokalną bioróżnorodność, zmniejszają ryzyko powodzi lokalnych, przeciążenia kanalizacji deszczowej, a co najważniejsze poprawiają jakość powietrza w swoim otoczeniu. Realizacja tego typu inwestycji na terenie miasta pokazuje, że miasto stawia na nowoczesność, źródła odnawialne, jest otwarte na nowe technologie i dba o ekologię. Zielone przystanki mogą stać się wizytówką miasta, a więc być atrakcją turystyczną, rozpoznawalnym elementem kojarzonym z danym miejscem, osiedlem, miastem, regionem. Lokalizacja zielonego przystanku w miejscach już atrakcyjnych wizualnie może tylko podkreślać jego piękno. Jeśli dany przystanek uznawany jest za wizytówkę pokazywany jest w mediach społecznościowych, w broszurach informacyjnych danego miasta jako miejsce polecane do odwiedzenia. Turysta odwiedzający dane miasto chętnie odwiedza takie miejsce, fotografuje, poleca innym. Dzięki temu zielone przystanki są kojarzone nie tylko przez mieszkańców danego miasta. Angelika Obrycka STREFA

ŁOMŻYCA

3. Zielone przystanki w Centrum Łomży Trzy przystanki autobusowe w strefie Centrum:

1.Przystanek autobusowy STARY RYNEK 01

2. Przystanek autobusowy Sz. Zambrowska FILHARMONIA 02

3. Przystanek autobusowy Pl. Kościuszki JANTAR 02

300 000 zł Zieleń miejska, szczególnie zieleń przyuliczna pełni wiele istotnych funkcji. Wpływa pozytywnie na środowisko, klimat, poprawia jakość życia mieszkańców. Obecnie władze miejskie przywiązują coraz większą wagę do planowania terenów zielonych. Poszukują miejsc, aby wprowadzić dodatkową zieleń w gęste, miejskie zabudowania, a także przeznaczają na tereny zieleni otwarte, niezagospodarowane dotąd wolne przestrzenie. Innowacyjnym rozwiązaniem lokalizacji dodatkowej roślinności w miejskim krajobrazie są zielone przystanki. Wiaty przestankowe z zielonymi dachami, zielonymi ścianami cieszą się coraz większą popularnością. Realizacja systemu zielonych przystanków w Łomży przyniosłaby wiele korzyści. Zielone przystanki oprócz podstawowej funkcji jaką pełnią, czyli ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zmniejszają wyspę ciepła, wspierają lokalną bioróżnorodność, zmniejszają ryzyko powodzi lokalnych, przeciążenia kanalizacji deszczowej, a co najważniejsze poprawiają jakość powietrza w swoim otoczeniu. Realizacja tego typu inwestycji na terenie miasta pokazuje, że miasto stawia na nowoczesność, źródła odnawialne, jest otwarte na nowe technologie i dba o ekologię. Zielone przystanki mogą stać się wizytówką miasta, a więc być atrakcją turystyczną, rozpoznawalnym elementem kojarzonym z danym miejscem, osiedlem, miastem, regionem. Lokalizacja zielonego przystanku w miejscach już atrakcyjnych wizualnie może tylko podkreślać jego piękno. Jeśli dany przystanek uznawany jest za wizytówkę pokazywany jest w mediach społecznościowych, w broszurach informacyjnych danego miasta jako miejsce polecane do odwiedzenia. Turysta odwiedzający dane miasto chętnie odwiedza takie miejsce, fotografuje, poleca innym. Dzięki temu zielone przystanki są kojarzone nie tylko przez mieszkańców danego miasta. Angelika Obrycka STREFA CENTRUM
4. Mini Skate Park Zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni działki nr 20749 (przy ul. Pułaskiego/Harcerska) 300 000 zł Brak skate parku w okolicy. Rosnąca popularność sportów ekstremalnych. Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków młodzieży z naszego osiedla jak również całego miasta. Młodzież w wolnym czasie zamiast korzystać z komputera będzie miała możliwość uprawiania nietuzinkowego sportu. Planowane urządzenia: rollin, platforma z Quarter pipe o nieregularnym kształcie, Bank Ramp, Grind Box, Fun Box do skoków, poręcz skośna, Bank Ramp ze schodami, tun box piramida z Grind Box. Tych wiele przeszkód pozowali na naukę różnych trików, integracji młodzieży, spędzania czasu na świeżym powietrzu. Marzena Zaniewska STREFA ŁOMŻYCA
5. Rewitalizacja alejek rowerowych oraz parkingu przy ul. Dmowskiego/Wojska Polskiego/Polowa Ul. Dmowskiego 10, Polowa 54B 300 000 zł 1.Rewitalizacja alejek rowerowych i zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Dmowskiego/Wojska Polskiego na Miasteczko Ruchu Drogowego

2. Przebudowa parkingu pomiędzy blokami Polowa 51B/53A

Uzasadnienie:

1.Rewitalizacja alejek rowerowych i ponowne nadanie im funkcji rekreacyjno-edukacyjnej przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Łomży. Zyskamy dobrze zaaranżowaną przestrzeń, z której będziemy mogli aktywnie korzystać, zachęcając dzieci do zabawy na świeżym powietrzu. Stworzymy nowe miejsca integracji sąsiedzkiej i rodzinnej. Mieszkańcy osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie zyskają nowe miejsce do spędzania czasu, bez konieczności znacznego oddalania się z miejsca zamieszkania. Pomimo bliskości szkoły podstawowej oraz przedszkoli, w tej lokalizacji Łomży obecnie niewiele się dzieje, brakuje rozrywek dla dzieci. Miasteczko rowerowe dla dzieci doskonale sprawdzi się podczas nauki podstawowych zasad związanych z poruszaniem się na drodze. Umożliwi praktyczne ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistości i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Dzieci i młodzież zyskają profesjonalny plac, na którym mogą przygotowywać się do egzaminu na kartę rowerową. Dodatkowe nasadzenie zieleni nadałoby temu miejscu walorów estetycznych.

2. Istniejący parking jest w bardzo złym stanie, liczne ubytki, popękane płyty oraz nierówności powodują, że poruszanie się po nim jest uciążliwe dla kierowców. Ze względu na małą ilość miejsc parkingowych często dochodzi do kolizji samochodowych co powoduje sprawy sporne pomiędzy kierowcami.

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców w/w bloków.

Jarosław Kaja STREFA CENTRUM
6. Ulica Obrońców Łomży – Odnowa ulicy Obrońców Łomży ku pamięci Obrońców Łomży Ulica Obrońców Łomży na odcinku od ul. Wyzwolenia 44 do ulicy Obrońców Łomży 22 300 000 zł Dokończenie zapomnianego odcinka ul. Obrońców Łomży, drogi nieutwardzonej, piaszczystej wraz z postawieniem tablicy edukacyjnej (w tym głosowej) dotyczącej pamięci Obrońców Łomży Ziemi Łomżyńskiej i Miasta Łomża. Adam Baczewski STREFA ŁOMŻYCA
7. Bezpieczne schronisko Wojska Polskiego 136 100 000 zł Zadanie przewiduje m.in. postawienie bramy wjazdowej z furtką i płotu na schronisku Arka w Łomży, co przyczyni się do:

– podniesienia bezpieczeństwa psów w schronisku,

– poprawy wizerunku schroniska,

– wzrostu komfortu pracy osób pracujących w schronisku.

Małgorzata Masiuk – Plona STREFA ŁOMŻYCA
8. Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników oraz parkingów przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz parkingów przy pływalni miejskiej ul. Niemcewicza 17 Pas drogowy przy pływalni miejskiej oraz szkole podstawowej nr 10 a bud. Przykoszarowa 31,35 oraz Niemcewicza 1,5 (dz. 12251/11, 2250/5) 290 700 zł Nawierzchnia chodników oraz parkingów oprócz odcinka chodnika wyremontowanego w jednej z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego jest w stanie technicznym bardzo złym. Liczne wyłomy i spękania czynią miejsce niebezpiecznym dla pieszych oraz dla ruchu kołowego. Dlatego też konieczne jest dokończenie inwestycji która polepszy w sposób zasadniczy funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania zwłaszcza dla rodziców i uczniów sąsiadującej szkoły oraz dla korzystających z basenu. Stanisław Szostak

 

STREFA

POŁUDNIE

9. Bardziej dostępny ROD Jakuba Wagi Zawady Przedmieście/ ulica bez nazwy/ pomiędzy ROD Jakuba Wagi a tzw. Osiedlem Baranowskiego 300 000 zł Ulica w okresie wiosennym i podczas opadów jest trudno dostępna zarówno dla pieszych jak i pojazdów ze względu na błoto. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi estetykę ulicy a przede wszystkim zwiększy komfort poruszania się działkowiczom korzystającym z wejścia do ogrodu od ul. Kamiennej Jan Rybakiewicz STREFA

POŁUDNIE

10. Siłownia pod chmurką Ul. Kierzkowa 7 150 000 zł Zadanie dotyczy budowy siłowni zewnętrznej. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie terenu i nawierzchni oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie chodników prowadzących do urządzeń. Ponadto zadanie zakłada także zakup i montaż dwóch ławeczek i kosza na odpady. Siłownia będzie się składała z 5 urządzeń (do wyboru) mocowanych na jednym pylonie w parach np. podciągacz, wahadło, orbitrek, rowerek, narciarz, wioślarz, twister, biegacz itp. Przewiduje się także urządzenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z urządzeń, zainstalowane zostaną 3 kamery skonfigurowane z monitoringiem szkolnym.

Projekt zakłada także opracowanie regulaminu, we współpracy z zarządcą terenu, z uwzględnieniem ogólnodostępności, tj. umożliwieniu mieszkańcom nieodpłatnego korzystania z urządzeń w dni powszednie w godzinach: 16:00-22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 06:00-22:00. Siłownia pod chmurką będzie miejscem spotkań integracyjnych połączonym z zajęciami ruchowymi. Umożliwi wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Trening na elementach siłowni plenerowej doskonale wpływa na poprawę kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej, poprawia krążenie krwi i wspomaga odporność, a poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń, może również służyć rehabilitacji. Siłownia jest wspaniałą alternatywą dla komputerów i smartfonów, a dla starszego pokolenia szansą na integrację i wykształcenie potrzeby codziennego ruchu na świeżym powietrzu oraz poprawy ogólnej sprawności.

Kinga Darkowska STREFA CENTRUM
11. Ciąg pieszo-jezdny z oświetleniem – ul. Pszczela Ul. Pszczela nr 1-4 i wiosenna 51A i kolejne 250 000 zł Poprawa komfortu życia mieszkańców podanych ulic, podwyższenie wartości działek mieszkalnych, poprawa wizerunku osiedla, przedłużenie ciągu spacerowego ul. Zawadzkiej Anna Masiuk- Choińska STREFA

POŁUDNIE

ZADANIA STREFOWE – ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

1. Zielona strefa wypoczynku w „Wecie” z altaną ogrodową dla społeczności szkoły i mieszkańców pobliskiego osiedla. Ul. Stacha Konwy 11

18-400 Łomża

50 000 zł Celem projektu jest uświadomienie roli roślinności w przyrodzie, wykorzystania terenów zielonych oraz funkcjonowania codziennego człowieka. Zaplanowane działania wpłyną na wykształcenie postaw ekologicznych.

Uzupełnienie strefy zielonej przy ZSWiO o altanę, drzewa oraz małą architekturę z roślinnością trawiastą i bylinową ma na celu poprawę estetyki oraz stworzenie atrakcyjnych zakątków do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu architektury krajobrazu oraz innych na świeżym powietrzu, a także na odpoczynek wśród zadrzewionej zieleni w szczególności dla tych, którzy korzystają z ćwiczeń na urządzeniach zlokalizowanych obok, tzn. ”napowietrznej siłowni”. Ponadto w zamkniętej blokami infrastrukturze betonowej to jedyne miejsce, gdzie mieszkańcy pobliskiego osiedla będą mogli odpoczywać, aby w ten sposób budować wspólnotę mieszkaniową i mieć kontakt z przyrodą, która w tym miejscu jest w postaci intensywnego nasadzenia roślin. Prace do wykonania:

– montaż altany wraz z wyposażeniem i dojścia do niej

– ustawienie ławek, pergoli, skrzyń drewnianych z trejażami, koszy na śmieci, donic ozdobnych,

– nasadzenia roślin.

Efekty:

– zwiększenie stref zieleni w mieście,

– zwiększenie miejsc do odpoczynku,

– poprawienie estetyki miasta.

Uzasadnienie projektu:

1 Utworzenie stref przyjaznych dla człowieka (zieleń, miejsca do nauki i wypoczynki na łonie natury, obniżenie temperatury zwiększania wilgotności w okolicy).

2. Zajęcia edukacyjne i odpoczynek wśród zieleni będą sprzyjać integracji. Społeczność szkolna i lokalni mieszkańcy mogą się spotkać, grać w różne gry czy kibicować sportowcom z pobliskiego boiska.

Zasady dostępności projektu.

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, którzy w kulturalny sposób chcą spędzić wspólnie czas na świeżym powietrzu.

Dorota Karczewska STREFA CENTRUM

ZADANIA OSIEDLOWE

1. Przebudowa wjazdu na parking przy ul. Polowa 55B Ul. Polowa 55B 60 000 zł

Cel zadania: Przebudowa wjazdu na parking przy ul. Polowa 55B.

Uzasadnienie: Istniejący wjazd na parking jest w bardzo złym stanie, liczne ubytki, popękane płyty oraz nierówności powodują że poruszanie się po nim jest uciążliwe dla kierowców jak i pieszych. Ze względu na małą ilość miejsc parkingowych wskazane jest powstanie nowych w miejscach gdzie kierowcy notorycznie parkują na trawniku. Realizacja zadania poprawi estetykę osiedla oraz komfort życia mieszkańców w/w bloku

Jarosław Kaja OSIEDLE NR 7
2. Chodnik na ul. Łukasińskiego Ul. Łukasińskiego 60 000 zł

Cel zadania: Budowa chodnika na w/w ulicy

Uzasadnienie; działania infrastrukturalne w wymierny sposób podniosą estetykę, a także funkcjonalność obszaru. Chodniki stworzyłyby uzupełnienie sieci dróg pieszych przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic na tym osiedlu. Budowa tego fragmentu chodnika ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym poruszającym się tamtędy z domów np. Szkoły Podstawowej nr 5. Pobocze, które aktualnie jest to w porach deszczowych błoto, natomiast w czasie lata występuje tam piasek. Przez większą część roku pobocze nie nadaje się do użytku. Przejeżdżające samochody osobowe i ciężarowe trąbią na pieszych, którzy często muszą poruszać się wzdłuż jezdni narażając się na niebezpieczeństwo bądź też korzystać z chodnika, który znajduje się po przeciwnej stronie drogi. Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców miasta Łomża

Magdalena Kamińska OSIEDLE NR 2
3. Mural na schodach – Muszla ul. Zjazd Ul. Zjazd (muszla) 20 000 zł

Mural na schodach – Muszla ul. Zjazd

Ożywienie przestrzeni miejskiej poprzez zamianę szarych schodów w przyjemną dla oka przestrzeń artystyczną związaną z Łomżą. Upiększy i poprawi estetykę Muszli i będzie stanowił wizytówkę czy też atrakcje turystyczną Łomży. Wspólny projekt Rad Osieda 5 i 15 w Łomży. Koszt zadania obejmuje zakup materiałów tj. farby, pędzle, wałki itp. Proponowane wykonanie przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Dariusz Domański OSIEDLE NR 5 I 15

Zawarte porozumienie

4. Poznaj swojego sąsiada Bulwary Łomża, ul. Żydowska, ul. Rybaki, ul. Woziwodzka 30 000 zł

Poznaj swojego sąsiada” jest kontynuacją pikniku integracyjnego pod tym samym tytułem z sierpnia 2021 r. integrującego cały przekrój pokoleniowy mieszkańców Osiedla oraz Łomżyniaków. Impreza ma na celu integrację lokalną. Zrealizowane w porozumieniu osiedli 5,2 i 13. Realizacja imprezy – MOSiR Łomża (animatorzy dla dzieci, konkursy dla seniorów, niespodzianki itp.)

Dariusz Domański OSIEDLE NR 2, 5, 13

Zawarte porozumienie

5. Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką brukową Droga wew. między posesjami nr 27 i 29 przy ul. Kwiatowej, nr ew. 22 687/1 i 22 687/2 50 000 zł

Każdorazowy przejazd samochodu piaszczystą drogą powoduje unoszenie się tumanów kurzu a następnie osiadanie tego kurzu na budynkach, drzewkach, krzewach, altanach, grillach, praniu itp.

Wyłożenie kostką brukową przedmiotowego odcinka drogi ograniczy osiadanie pyłów na posesjach położonych w sąsiedztwie drogi. Realizacja tego zadania poprawi komfort życia mieszkańców ulicy Kwiatowej. Wyeliminuje albo przynajmniej ograniczy unoszący się kurz, zapewni oddychanie czystym powietrzem

Małgorzata Gronostajska OSIEDLE NR 8
6. Biblioteka dla dzieci- nowoczesną strefą kultury Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. 3 Maja 6A 10 000 zł

Projekt Biblioteka dla Dzieci – nowoczesną strefą kultury ma na celu podniesienie atrakcyjności, dostępności oraz wzbogacenie oferty edukacyjno- kulturalnej dla najmłodszych czytelników oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt multimedialny, jakim jest podłoga interaktywna, pozwoli przyczynić się do podniesienia jakości realizowanych w ciągu roku form pracy z dziećmi. Zabawa z jej udziałem angażuje wszystkie zmysły dziecka i stanowi pomoc dydaktyczną. Zakup podłogi interaktywnej uatrakcyjni małym czytelnikom wizytę w bibliotece i zachęci do ponownych odwiedzin. Biblioteka podejmuje szerokie spektrum działań popularyzujących czytelnictwo, współpracuje z przedszkolami, szkołami oraz instytucjami kultury i stowarzyszeniami. Z usług biblioteki korzystają zarówno mieszkańcy miasta, jak i powiatu łomżyńskiego. Regularnie organizowane są bezpłatne zajęcia biblioteczne dedykowane dzieciom, młodzieży i dorosłym, w tym osobom niepełnosprawnym. Uczniom proponowane są: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, literackie, czytelnicze i plastyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia kreatywne „Coś z niczego”, spotkania dla maluszków nie uczęszczających do przedszkoli ph:” Czytanie na śniadanie „ i zajęcia przysposabiające do pracy dla młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8. Pracownicy włączają się w ogólnopolskie projekty i kampanie promujące czytelnictwo tj: „Nasza Mała Biblioteka”, „Mała Książka Wielki Człowiek”, „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Dni Literatury Dziecięcej”, „Noc Bibliotek”, LibrAfrica itp.

Rezultaty projektu:

Wprowadzenie multimedialnych pomocy dydaktyczno-
edukacyjnych, podniesienie jakości, atrakcyjności i konkurencyjności biblioteki, pozyskanie nowych czytelników, zwiększenie udziału społeczności lokalnej w kulturze. Łatwiej jest realizować działania mając do dyspozycji atrakcyjne wnętrza i nowoczesny sprzęt multimedialny. Biblioteka dla Dzieci powinna odpowiadać na aktualne potrzeby użytkowników i stać się miejscem otwartym, przyjaznym i atrakcyjnym dla wszystkich członków lokalnej społeczności.

Irena Kościjańczuk OSIEDLE NR 4
7. Ławki i śmietniki Łomżyca (ulice najbardziej uczęszczane przez mieszkańców) 50 000 zł

Projekt zakłada zakup drewnianych ławek z oparciem oraz koszy na śmieci na najbardziej uczęszczanych trasach przez mieszkańców. Na osiedlu brakuje ławek jak
i koszy na śmieci. Na głównych i uczęszczanych trasach nie ma możliwości odpocząć co jest często uciążliwe dla seniorów czy matek z dziećmi. Dużym problemem jest brak koszy na śmieci co powoduje zauważalny kłopot
z utrzymaniem czystości na osiedlu.

Marzanna Zaniewska OSIEDLE NR 2
8. Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta- Bolesława Prusa Fragment działki nr 12173/20 120 000 zł

Wymiana 6 szt. słupów oświetleniowych niskich na oświetlenie ledowe, energooszczędne. Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni (kwiaty, krzewy, wykonanie łąki kwietnej itp.) nawiązujących do stylistyki i aranżacji terenu parku Jana Pawła II Pielgrzyma. Wymiana oświetlenia poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z parku oraz zmniejszy koszt energii elektrycznej. Wykonanie nowych nasadzeń oraz zagospodarowanie terenu wpłynie pozytywnie estetykę tej części parku. Powyższe działania stworzą dodatkowe miejsce do relaksu, wypoczynku i rekreacji na łonie natury dla mieszkańców miasta Łomża.

Piotr Pawłowski OSIEDLE NR 11 i 12

Zawarte porozumienie

9. Stół betonowy do tenisa stołowego Ul. Wojska Polskiego 29, za blokiem park między Dmowskiego 8 5 318,91 zł

Stół do tenisa stołowego ma służyć mieszkańcom naszego miasta do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Piotr Bogdański OSIEDLE NR 7
10. Remont nawierzchni łącznika Szosa
Zambrowska – Wąska
Łącznik Szosy
Zambrowskiej pomiędzy numerami 83 i 85 oraz ul. Wąskiej pomiędzy numerami 72 i 74
120 000 zł

Realizacja tego zadania pozwoliłaby na bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się mieszkańców (przede wszystkim ruch pieszych z ewentualnym zakazem ruchu pojazdów poza mieszkańcami łącznika). Obecny stan drogi jest w bardzo złym stanie technicznym- mnóstwo wybojów, nierówności, kałuże i pylący się kurz. Łącznik znajduje się przy zbiegu granic osiedli Nr 6 i Nr 14. Mieszkańcy często korzystają , a jeszcze częściej mogliby korzystać z tego łącznika w drodze do pobliskiego kościoła, nad rzekę i w drugą stronę do pobliskich sklepów i marketów. Po konsultacji z Wydziałem Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych proponowaną nawierzchnią byłaby częściowo kostka brukowa, a częściowo płyty JOMB.

Karol Sztejno, OSIEDLE NR 6 i 14

Zawarte porozumienie

11. Renowacja i uzupełnienie placu zabaw przy ul. Browarnej Ul. Browarna i Podleśna, plac zabaw na osiedlu Maria 50 000 zł

Na istniejącym placu zabaw przy ul. Browarnej ustawienie: 3 tablic edukacyjnych- zegar, kalendarz, pory roku, stołu do gry w piłkarzyki, słupa ogłoszeniowego o wydarzeniach na wzór istniejących już w mieście, odsunięcie dwóch istniejących już ławek około 0,5 m od krawężnika alejki i dostawienie dodatkowo dwóch ławek, znaków zakazu wjazdu rowerów i hulajnóg na wlocie i wylocie z alejki przebiegającej przez środek placu zabaw, obsadzeniem żywopłotem placu zabaw od ul. Browarnej i Podleśnej. Żywopłot z wiązu Turkiestanu. Obecny plac zabaw istnieje już od kilku lat i po doświadczeniach w jego użytkowaniu, należałoby go zmienić i zmodernizować aby był bardziej atrakcyjny dla korzystających z niego licznie dzieci i młodzieży. Rowerzyści i Użytkownicy hulajnóg wjeżdżający, skracając sobie drogę z ul. Podleśnej do ul. Browarnej stanowią realne niebezpieczeństwo potrącenia osób przebywających na placu zabaw, dlatego konieczne jest ustawienie znaku zakazu wjazdu.

Marianna Jóskowiak OSIEDLE NR 1
12. Remont odcinka od ul. Wyzwolenia 44 do ul. Obrońców Łomży 43 Ul. Obrońców Łomży na odcinku od ul. Wyzwolenia 44 do ul. Obrońców Łomży 43/ Obrońców Łomży 41 60 000 zł

Utwardzenie pieszo- jezdnej, nieutwardzonej części ulicy Obrońców Łomży na długości od ul. Wyzwolenia 44 do ul. Obrońców Łomży 43/Obrońców Łomży 41. Jest to droga piaszczysta, nierówna, utrudniająca funkcjonowanie mieszkańcom.

Adam Baczewski OSIEDLE NR 3
13. Mural „Łomża dawniej i dziś” Ul. Senatorska 13, budynek III LO 40 000 zł

Projekt muralu z przekazaniem praw autorski – 10 000 zł. Wykonanie muralu – 30 000 zł. W centrum Historycznej Łomży, której lokacja nastąpiła w 1418 r. powstało na przestrzeni wieków szereg historycznych budynków, później zrujnowanych. Szczególnie ważne dla dokumentowania historii rozwoju Łomży były zabudowania wchodzące w skład zespołu Dworu Książęco-Królewskiego położonego na całym wschodnim zboczu Łomży, którego dworskie centrum znajdowało się w najbliższej okolicy budynku obecnej siedziby III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK. W chwili obecnej mimo szeregu przedsięwzięć rewitalizujących historyczne centrum Łomży brak jest jakiegokolwiek publicznego wizerunku odtworzeniowego lokacji siedziby książąt mazowieckich, a następnie dworu królewskiego. Powstanie muralu upamiętniającego ten wspaniały okres dla Łomży byłoby szczególnie ważne dla promocji Łomży w oczach licznie odwiedzających nasze miasto turystów, jak również na jakże ważną społeczną potrzebę edukacji historycznej społeczności Łomży, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży. Mural, który zostanie umieszczony na widocznej od ulicy Senatorskiej ścianie sali gimnastycznej III LO, zawierałby artystyczne wizje tego historycznego miejsca w połączeniu ze współczesnym wizerunkiem Łomży. Mural będzie pozytywnie wpływał na wizerunek okolicy, ożywi i uatrakcyjni przestrzeń miejską.

Dariusz Domański OSIEDLE NR 5
14. Piknik rodzinny Teren przy ul. Cegielnianej 10 000 zł

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu pikniku dla dzieci i ich rodzin oraz seniorów i mieszkańców z terenu osiedla. W programie przewiduje się pokazy, warsztaty, występy, konkursy rodzinne i zabawy sportowe na świeżym powietrzu poprowadzone przez animatora, mające na celu integrację i zacieśnianie więzi między mieszkańcami osiedla. Planowany jest mały poczęstunek (ciastko, napoje) oraz nagrody dla uczestników zabaw. Korzystanie z przygotowanych atrakcji umożliwi wspólne spędzanie czasów atmosferze zabawy, będzie sprzyjało poznawaniu nowych osób i być może zaowocuje wzrostem zaangażowania społecznego w życie osiedla i miasta. Przewidywany termin to sobota lub niedziela na przełomie maja i czerwca 2023 r.

Irena Zwornicka OSIEDLE NR 9
15. Utwardzone dojścia do stref aktywności przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej Łącznik w rejonie ulic Fabrycznej i Spokojnej oraz Spokojnej i placu zabaw przy ul. Cegielnianej 50 000 zł

Ok. 180 m2 powierzchni chodnika oraz 2 ławki.

Projekt przewiduje budowę chodników umożliwiających bezpieczne dojście do miejsc, w których w ramach BO z lat 2021-2022 wykonano siłownię dla dorosłych (róg ul. Fabrycznej i Spokojnej) oraz plac zabaw dla dzieci (wewnątrz zabudowy przy ul. Cegielnianej). W ramach zadania prawdopodobnie możliwe będzie wykonanie też kilku ławek. Z uwagi na brak utwardzonych dojść do tych obiektów chcemy (w miejscach już wskazanych poprzez wyraźne „wydeptanie” przez mieszkańców ścieżek w ich pobliżu) wykonać chodniki umożliwiające bezpieczne do nich dojścia. Wykonanie tego zadania usprawni pieszą komunikację na terenie osiedla i poprawi jego estetykę.

Irena Zwornicka OSIEDLE NR 9
16. Monitoring na Krasce Os. Kraska 50 000 zł

Proponuje się zainstalowanie kamer w czterech punktach: ronda Przyjaciół Łomży, rondo Gontarskiego, ok. Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny, ul. Kraska – wjazd od strony Konarzyc. Kamery powinny być podłączone do sieci monitoringu miejskiego, z całodobowym podglądem archiwizacją nagrań. Zwiększenie bezpieczeństwa na os. Kraska, na okolicznych ulicach i w całej dzielnicy. Projekt ma charakter uniwersalny, służący wszystkim odwiedzającym osiedle i jego okolice, gdyż poprawi bezpieczeństwo wszystkich przebywających tam osób. Projekt jest atrakcyjny dla mieszkańców, których zdrowie narażone jest na zagrożenia ze strony nadmiernego ruchu i hałasu samochodów i motocykli. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa okolicy.

Wojciech Klimaszewski OSIEDLE NR 10
17. Teatr w plenerze Parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Łomży 10 000 zł

Przedstawienie teatralne dla dzieci (w założeniu od 4 do 10 lat) w plenerze na osiedlu Kraska. Dostęp do kultury i sztuki dla dzieci w czasie pandemii był bardzo mocno ograniczony. Uważam, że warto nadrobić ten czas i umożliwić dzieciom obcowanie ze sztuką , teatrem i kulturą, bo przynosi to tylko pozytywne efekty i odciąga dzieci od ekranów urządzeń elektrycznych. Nie wszyscy rodzice mają też możliwość zabierać dzieci do większych miast na tego typu wydarzenia. Myślę, że warto zapewnić dzieciom dostęp do takich wydarzeń i zadbać o ich rozwój w tej sferze. W miarę możliwości teatr można zrealizować w okolicach Dnia Dziecka w weekend. Spektakl teatralny mógłby zostać wzbogacony poczęstunkiem dla najmłodszych.

Wojciech Klimaszewski OSIEDLE NR 10
18. Modernizacja istniejących i nowe ławki oraz uzupełnienie zieleni w ciągu ul. Wojska Polskiego (od ul. Tkackiej do ul. Meblowej) Ul. Woj. Polskiego- na wysokości od ul. Tkackiej do ul. Meblowej 15 000 zł

Kwota uwzględnia zakup 4 ławek, modernizację 6 już istniejących, a także uzupełnienia zieleni w obrębie ciągu przy ul. Wojska Polskiego oraz umieszczenie tam nowych koszy na śmieci. Ciąg przy ul. Woj. Polskiego od ul. Tkackiej do ul. Meblowej jest miejscem spacerów, spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Łomżycy. Wykonane jakiś czas temu ławki wymagają odnowienia (wymiany desek oraz pomalowania). Brakuje również większej ilości ławek, na których w trakcie spaceru mogłyby przysiąść m.in. osoby starsze. Warto również pomyśleć o roślinności, która znajduje się na tym obszarze. Z pewnością dla atrakcyjności tego miejsca dobrym rozwiązaniem byłoby uzupełnienie stanu drzew, krzewów i innych kolorowych roślin. W tym miejscu należy również umieścić większą liczbę koszy na śmieci co pozwoli zadbać o czystość i porządek na tym szlaku.

Sebastian Chrzanowski OSIEDLE NR 1
19. Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji między sąsiedzkiej oraz osób niepełnosprawnych pt.: „Bawmy się Razem” Park miejski im. Jakuba Wagi- centrum okalających ul. Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego, Glogera 30 000 zł

Park Jakuba Wagi to jeden ze znaczących dla miasta zabytków z którego na co dzień korzysta wielu mieszkańców z całej Łomży. Park znajduje się w centrum miasta okalają go osiedla mieszkalne, domki jednorodzinne, instytucje rządowe, szkoły i przedszkola. Służy mieszkańcom przez cały rok kalendarzowy, wiosną i latem jako ostoja relaksu i aktywnego odpoczynku na łonie natury zarówno dla seniorów, młodego pokolenia jak i korzystają z niego osoby niepełnosprawne z okolicznych bloków i szkoły specjalnej. Okres jesienno-zimowy to czas na spacery. Obecnie istnieje w nim ponadczasowa scena, która jest jedynie symbolem odbywających się tam niegdyś imprez integrujących mieszkańców. Scena ta była miejscem rozrywki i mile spędzanego czasu. Chcąc tchnąć w to miejsce nowego ducha czasu z poszanowaniem tradycji i zabytku przeprowadzomo rozmowy wśród mieszkańców pobliskich osiedli za pośrednictwem reprezentantów Rad Osiedli z których jednoznacznie wynika, ze w parku brakuje „tamtejszych” atrakcji, a starzejące się społeczeństwo oraz współcześni juniorzy jak również społeczność z niepełnosprawnościami potrzebują kameralnych imprez integracyjnych w okresie wiosenno-letnim. Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańcom okalających osiedli postanowiono zorganizować imprezę plenerową w tym parku., mając na celu zintegrowanie wielopokoleniowego środowiska mieszkańców i osób niepełnosprawnych. Zakres poszczególnych atrakcji uzależniony będzie od możliwości łączenia środków między sąsiadującymi radami osiedli. Docelowo przewidziane jest 30 000 zł po wstępnej rozmowie z przewodniczącymi rad nr 15, 8, 4. Impreza przewiduje: garmażerka plenerowa tj.: grillowane kiełbaski, kaszanka, kiszka ziemniaczana, grochówka, szereg zabaw dla uczestników imprezy w różnej kategorii wiekowej jak i różnymi niepełnosprawnościami, dmuchane zabawki dla dzieci, malowanie twarzy, występy artystyczne, przystosowanie atrakcji dla osób z niepełnosprawnościami. Czas imprezy w okresie wiosenno-letnim 2023 w ciągu dnia z poszanowaniem ciszy nocnej. W przeciągu 2 lat odbyły się już 2 takie imprezy, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców, frekwencja zawsze dopisywała i to właśnie na ich prośbę postanowiono ponownie zorganizować tego typu imprezę aby kolejne takie wydarzenie na stałe zapisało się w kalendarz imprez cyklicznych.

Agnieszka Cholewińska-Pianko OSIEDLE NR 4, 8,15

Zawarte Porozumienie

20. Kącik szachowo integracyjny Teren przy szkole podstawowej nr 4 w Łomży im. Generała Władysława Andersa w Łomży, ul. Kierzkowa 7 60 000 zł

Koszt zadania obejmuje: wyrównanie terenu i wykonanie podłoża z kostki brukowej, 3 stoły do gry w szachy, stół do gry w piłkarzyki, 2 ławki, 2 kosze na odpady, montaż opracowanie regulaminu.

Zadanie polega na stworzeniu kącika rekreacyjnego tj. ustawieniu 3 podwójnych stołów do gry w szachy i inne gry planszowe, 1 stołu do gry w piłkarzyki oraz wyposażeniu tego miejsca w ławki i kosze na śmieci. Projekt zakłada także opracowanie regulaminu, we współpracy z zarządcą terenu, z uwzględnieniem ogólnodostępności, tj. umożliwieniu mieszkańcom nieodpłatnego korzystania z urządzeń w dni powszednie w godz. 16-22 oraz w soboty i niedziele w godz. 6-22. Miejsce to będzie wykorzystane podczas przerw śródlekcyjnych przez uczniów, ale będzie także służyło rekreacji mieszkańców osiedla w czasie wolnym. Szachy- jedna z najstarszych gier na świecie- pobudza emocje, kształtuje charakter i umysł graczy niezależnie od ich wieku. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Piłkarzyki – to gra, w której dzięki wielu zmiennym i nieprzewidywalnym sytuacjom ćwiczymy swój refleks oraz szybkość reakcji. Piłkarzyki pozwolą nam udoskonalić precyzję ruchów, dokładność spostrzegawczość. Grając w dwuosobowych zespołach, uczymy się współpracy. Przy wyborze w/w stołów wzięte zostały pod uwagę czynnik takie jak trwałość, wykonanie oraz odporność na czynniki atmosferyczne. Cele projektu: możliwość organizacji gier na świeżym powietrzu w celu oderwania od komputerów, tabletów, telewizorów, telefonów, integracja lokalnej społeczności , budowanie relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, zachęcanie dzieci i dorosłych, całych rodzin do wyjścia z domu do aktywizacji na świeżym powietrzu.

Emilia Tesz OSIEDLE NR 6
21. Kulturalna Farna zaprasza- Święto Ulicy Starówka Łomżyńska – Ul. Farna 10 000 zł

Impreza integracyjna mieszkańców starówki, centrum Łomżyniaków i turystów. Wydarzenie to pomysł mieszkańców, Łomżyniaków i przyjaciół ulicy Farnej i starówki łomżyńskiej. Najmniejsza i Historyczna uliczka naszego miasta, która często odwiedzana jest przez turystów i Łomżyniaków zaprosi na wydarzenie o profilu kulturalnym. W trakcie jej trwania odbędą się: konkursy wiedzy o Łomży, warsztaty plastyczne i artystyczne, historyczna gra miejska, konkurs fotograficzny dla uczniów łomżyńskich szkół, wernisaż, pokazy slajdów dawnej Łomży oraz koncerty muzyczne.

Propozycje kulturalne, które odbędą się podczas imprezy mają wymiar kulturalny, edukacyjny, integracyjny. Poszerzą wiedzę młodych Łomżyniaków o swoim mieście, będą promować młode łomżyńskie talenty, zintegrują środowisko mieszkańców centrum, jak również ożywią życie kulturalne serc miasta. Chcemy i staramy się by wzorem warszawskiej ul. Próżnej w sercu naszego miasta odbywała się letnia, plenerowa impreza promująca łomżyńskie talenty, integrująca społeczność i rozpoczynająca wakacje. Planujemy zrealizować to wydarzenie 23 lub 24 czerwca 2023.

Jadwiga Serafin OSIEDLE NR 4

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

1. Rewitalizacja biblioteki – Szkolnego Centrum Kulturalnego Ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 27 083,85 zł Celem projektu jest zmodernizowanie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, w której systematycznej powiększany jest księgozbiór z uwzględnieniem kierunków kształcenia oraz ilości uczniów, kadry pedagogicznej i innych czytelników. Biblioteka pełni również funkcję Szkolnego Centrum Kulturalnego, które służy zarówno społeczności szkolnej, jak i studentom czy okolicznym mieszkańcom.

Aby zapewnić wszystkim czytelnikom komfortowe warunki korzystania z zasobów, należy zadbać o podniesienie st5andardu Szkolnego Centrum Kulturalnego. Konieczna jest wymiana podłogi, odnowienie parapetów, pomalowanie ścian, zakup regałów, rolet, wygodnej sofy, puf, dodatkowego oświetlenia, drabinek bibliotecznych, nowych organizerów do prac bibliotekarzy, tablic do eksponowania sukcesów uczniów czy upamiętniania ważnych szkolnych, regionalnych, społecznych, a także zakup doniczek i wazonów do kwiatów, które umilą chwile relaksu wśród książek.

Zrewitalizowane Szkolne Centrum Kulturalne zachęcałoby do odwiedzin uczniów, nauczycieli, mieszkańców Łomży i okolic, studentów, ale również artystów, naukowców czy dziennikarzy. Stałoby się bardziej atrakcyjne, przyjazne i komfortowe. Udostępnianie zbiorów odbywa się przez 6 dni w tygodniu.

Danuta Pędzich
2. Rozbudowa istniejącego placu zabaw Działka 20749 (przy ul. Pułaskiego/Harcerska) 100 000 zł Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw mieszczącego się na działce nr 20749, zwiększenie liczby przyrządów do zabawy dla dzieci i młodzieży. Miejsce to przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, większej aktywności fizycznej przez dzieci mieszkające na tym osiedlu. Propozycja doposażenia placu zabaw jest bujak ważka, sześcian, gniazdo Bocian-huśtawka, równoważnia, karuzela skysurf. Na obecna chwilę plac zabaw nie spełnia oczekiwań starszych dzieci 8 l. Po rozbudowie i większej atrakcyjności dzieci, będą mogły spędzać czas integrując się ze sobą na świeżym powietrzu. Marzena Zaniewska
3. Łomżyński Maraton Piłki Nożnej Stadion Miejski, boisko boczne WORD, Orlik ul. Katyńska, Orlik ul. Bernatowicza 15 000 zł Dwie poprzednie edycje zrealizowane w ramach BO 20 i 21 udowodniły, że istnieje zapotrzebowanie na organizację turniejów piłkarskich w naszym mieście. W związku z tym chciałbym zgłosić propozycję realizacji III Łomżyńskiego Maratonu Piłki Nożnej, w skład którego weszłyby 3 turnieje tj. Turniej Funino (dzieci z roczników 2010 i młodsze), Turnieju dziewcząt oraz Turnieju 30+.

Maraton rozgrywałby się nieprzerwalnie przez 8 godzin, na różnych obiektach tj. Stadionie Miejskim, Orlikach i boisku „Orzeł”.

Zbigniew Dziekoński
4. Boisko wielofunkcyjne na Polowej Marii Skłodowskiej – Curie 1 / Polowa 51B 100 000 zł Rewitalizacja istniejącego boiska.

1. Rewitalizacja boiska i ponowne nadanie mu funkcji sportowo-rekreacyjnej przyniesie wiele korzyści dla dzieci i młodzieży z przylegających bloków. Dodatkowym atutem było wstawienie na przylegający trawnik w miejsce starej drabinki placu zabaw (zdjęcie poglądowe w załączniku)

Dzięki realizacji zadania zyskamy dobrze zaaranżowaną przestrzeń , z której będziemy mogli aktywnie korzystać, zachęcając dzieci do zabawy na świeżym powietrzu, bez konieczności znacznego oddalania się z miejsca zamieszkania. Dzieci i młodzież zyskają profesjonalne boisko oraz plac zabaw na którym będą mogły spędzać wolny czas.

Jarosław Kaja
5. Łomża biega od przedszkola do juniora Stadion miejski MOSiR Łomża 20 000 zł Biegam bo lubię od przedszkola do juniora jest świetną okazją do integracji najmłodszych mieszkańców Łomży w dniu ich święta (1 czerwca). Dodatkowo może stanowić nie tylko wspaniała promocję aktywnego spędzania czasu wolnego, ale także uświadomienie, że dzięki bieganiu fundujemy sobie dłuższe i lepsze życie. Bieganie ma niebagatelny wpływa na nasz stan fizyczny. Ruch poprawia krążenie, wspomaga przemianę materii, wzmacnia mięśnie. Działania takie kształtują wśród dzieci i młodzieży istotę prowadzenia zdrowego trybu życia. Uczy zasad rywalizacji sportowej w duchu „Fair-play”. Impreza ta w miarę możliwości zorganizowania w dniu dziecka, 1 czerwca polegałaby na biegu dzieci na krótkich dystansach w zależności od wieku ok. 30-100 m, oraz dodatkowo strefa atrakcji dla dzieci w postaci dmuchanych zjeżdżalni itp. Wojciech Klimaszewski  
6. Murale Polskich Poetów Al. Legionów 26 lub inne, wskazane przez Miasto miejsce 40 000 zł Namalowanie muralu z polskimi poetami w miejscach, gdzie ściany są w niecenzuralnych graffiti, lub są ogólnie zniszczone. Wpłynęłoby to znacząco na poprawę atrakcyjności miasta, jego estetykę, walory turystyczne i naukowe. Proponuję zorganizowanie konkursu plastycznego, w którym uczniowie łomżyńskich liceów i techników mieliby wykonać pracę plastyczne o polskich poetach, a nagrodami byłoby namalowanie najlepszych prac na wybranych powierzchniach w Łomży wraz z podpisem autora danej pracy. Zaangażowałoby to młodzież w życie miasta, a także pozwoliło odkryć nowe talenty i pokazać je na szerszym forum. Dawid Tyborowski
7. Piłka w grze. Sportowe zmagania drużynowe Obiekty sportowe Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży 20 000 zł Zadanie polega na zorganizowaniu trzydniowych zawodów z piłki koszykowej, w której weźmie udział 12 zespołów. Turniej będzie rozgrywany w obiektach sportowych Miasta Łomży. Elementy projektu:

– opracowanie regulaminu i programu turnieju

– przygotowanie, sprawdzenie i zabezpieczenie obiektu,

– zakup potrzebnego sprzętu sportowego,

– zapewnienie opieki medycznej i technicznej,

– zatrudnienie sędziów,

– odpowiednie rozpropagowanie zawodów (reklama, plakaty),

– zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów

Uzasadnienie:

Sport odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, kształtuje odpowiednie nawyki oraz zachowania. Jego nieodłącznym elementem jest rywalizacja. Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać , szanować przeciwnika oraz grać „fair play”. Wykształcenie odpowiednio pozytywnego podejścia do rywalizacji będzie procentowało w przyszłości w różnych aspektach życia.

Organizacja zawodów sportowych to doskonała możliwość zaspokojenia potrzeby rywalizacji wśród dzieci, a także świetny sposób sprawdzenia umiejętności nabytych podczas treningów czy też lekcji WF oraz spędzania wolnego czasu.

Kinga Darkowska

Lista zadań niedopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2023

Lp.

Nazwa zadania

Lokalizacja zadania

Koszt

Opis zadania

Autorzy zadania

Uzasadnienie odrzucenia

KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA

1. Modernizacja sceny plenerowej parku im. Jakuba Wagi Park Jakuba Wagi centrum okalających ul. Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego, Glogera 400 000 zł Park Jakuba Wagi to jeden ze znaczących dla miasta zabytków z którego na co dzień korzysta wielu mieszkańców z całej Łomży. Park znajduje się w centrum miasta okalają go osiedla mieszkalne przez cały rok kalendarzowy, wiosna i latem jako ostoja relaksu i aktywnego odpoczynku na łonie natury zarówno dla seniorów jak i młodego pokolenia. Okres jesienno-zimowy to czas na spacery. Obecnie istnieje w nim ponadczasowa scena, która jest jedynie symbolem odbywających się tam wcześniej imprez integrujących mieszkańców np., szeregu koncertów kapeli kurpiowskiej czy pikników sąsiedzkich, jak również spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych z mieszkańcami naszego miasta. Scena ta była miejscem rozrywki i mile spędzonego czasu. Chcąc tchnąć w to miejsce nowego ducha czasu z poszanowaniem tradycji i zabytku przeprowadzono rozmowy wśród mieszkańców pobliskich osiedli oraz społeczności pobliskich szkół i ośrodków specjalnych organizującymi opiekę i warsztaty dla osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem reprezentantów Rad Osiedli z których jednoznacznie wynika, że w parku tym brakuje „dawniejszych” atrakcji, a starzejące się społeczeństwo oraz współcześni juniorzy jak i społeczność z różnymi niepełnosprawnościami potrzebuje kameralnych imprez integracyjnych w okresie wiosenno-letnim. Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców koniecznym jest: modernizacja sceny, z uwzględnieniem miejsc dla widowni oraz zadaszeniem i miejscem na oświetlenie jak również musi być przystosowana dla osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się. Scena miała by być wykorzystywana do organizacji kameralnych imprez integrujących okolicznego społeczeństwa, gruntowna odbudowa spowodowała by przystosowanie jej również do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Powyższa inwestycja we wskazanym zakresie jest niezbędną do wykonania aby zaspokoić zgłaszane potrzeby i tchnąć w to miejsce nowego ducha czasu dzięki czemu Park ten w dalszym ciągu będzie chluba naszego miasta promujący aktywny wypoczynek połączony z nauką i rozrywką. Jak również przyczyni się do zintegrowania wielopokoleniowego środowiska mieszkańców i osób niepełnosprawnych. W ostatnich 2 latach poprzedzających obecny BO odbyły się 2 imprezy plenerowe zrealizowane z funduszu BO w ramach projektów zgłoszonych przez mieszkańców tego osiedla co przemawia za tym, że w tym miejscu mieszkańcy chcą się spotkać i spędzać czas jednak brak jest tam warunków technicznych więc realizacja tego zadania w wyznaczonym zakresie jest konieczna celem rozwoju dalszych planów i oczekiwań mieszkańców. Stanisław Oszkinis Trwa proces przygotowania do postępowania przetargowego zadania pn.” Rewitalizacja Parku Jakuba Wagi – czekamy na wytyczne z WUOZ w Łomży. Trwa przygotowanie do wykonania dokumentacji technicznej
2. Tężnia solankowa Park Jana Pawła II 100 000 zł Tężnia solankowa poprawiłaby zdrowie mieszkańców Łomży chorych na drogi oddechowe (gardło, krtań, płuca, oskrzela). Będzie piękną wizytówką Łomży i atrakcją dla odwiedzających nas turystów. Ma tężnie 16 tys. Ustka to może ją mieć i 59 tys. Łomża. Wyczytałem, że korzystnie wpływa na ogólną poprawę zdrowia. To nie będzie tężnia typu Ciechocinek, Inowrocław ale mała, jaką widziałam w Ustce. Regina Zienkiewicz Zbyt niska kwota niezbędna do realizacji zadania, Identyczne zadanie z prawidłowo oszacowaną kwotą znajduje się na liście zadań dopuszczonych do głosowania
3. Tężnia solankowa Park Jana Pawła II 100 000 zł Łomża jest miastem w którym wzrasta liczba osób ze schorzeniem górnych dróg oddechowych. Tężnia solna byłaby dużą pomocą w oddychaniu z zabiegu tego rodzaju korzystałoby dużo mieszkańców naszego miasta i okolic. Barbara Erynk Zbyt niska kwota niezbędna do realizacji zadania,, Identyczne zadanie z prawidłowo oszacowaną kwotą znajduje się na liście zadań dopuszczonych do głosowania
4. Tężnia solankowa Park Jana Pawła II 100 000 zł Społeczeństwo miasta Łomży staje się w związku z tym zachodzi potrzeba korzystania z różnego rodzaju leczenia między innymi rehabilitacji. W związku z tym jest duże zainteresowanie społeczeństwa „złotego wieku” jak również oczekiwanie iż władze miasta pozytywnie zrealizują parowany wniosek: wybudowania tężni solankowej, z której korzystać będą mieszkańcy Łomży. Zenobia Misiejuk Zbyt niska kwota niezbędna do realizacji zadania,, Identyczne zadanie z prawidłowo oszacowaną kwotą znajduje się na liście zadań dopuszczonych do głosowania
5. RATUJMY ŻYCIE” – Defibrylator na każdym łomżyńskim Osiedlu m. Łomża – teren 15 Osiedli 120 000 zł Ratujmy Życie” – Defibrylator na każdym łomżyńskim Osiedlu. Celem projektu jest zakup 15 ogólnodostępnych, zewnętrznych, automatycznych defibrylatorów AED umieszczenie w miejscu publicznym pozwoli na szybką reakcje w momencie nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylator służy do przywrócenia prawidłowej akcji serca. Jest prosty w obsłudze. Urządzenie po przyklejeniu elektrod diagnozuje stan osoby poszkodowanej. Komunikat głosowy informuje czy jego użycie jest potrzebne lub też nie. Miasto Łomża powinno inwestować w zdrowie mieszkańców. Projekt zadania został skonsultowany z większością Przewodniczących Zarządu Osiedli i spotkał się z absolutną aprobatą. Dariusz Domański Uwagi dotyczą kategorii, zakresu, kosztu i lokalizacji zadania
6. Parking przy Orliku Ul. Katyńska 3 (działka nr 11232/5) 150 000 zł Obecnie osoby korzystające z kompleksu boisk rekreacyjnych Orlik 2012 parkują samochody na części działki nr 11232/5, której nawierzchnia nie jest utwardzona i po deszczach tworzą się na niej ogromne kałuże, a w okresie wiosennym i jesiennym potężne błoto. Utwardzenie tego terenu i wykonanie parkingu od strony Orlika poprawi komfort korzystania z kompleksu, zwiększy jego dostępność, a dodatkowo poprzez połączenie go z drogą wewnętrzną znajdującą się na działce nr 12720/1 umożliwi wyjazd z niego w kierunku skrzyżowania ul. Zawadzkiej i Ks. Anny. Karol Kapelewski Koszt wykonania inwestycji to min. 600 tys. zł. Wymagana jest dokumentacja techniczna.
7. Miejski Punkt Widokowy na dolinę rzeki Narew Miejski punkt widokowy byłby zlokalizowany od strony ul. Woziwodzkiej na terenie miejskiej działki nr 10350 zlokalizowanej pomiędzy ul. Woziwodzką a ul. Żydowską. Środkiem tej działki biegną schodki łączące ul. Woziwodzką i ul. Żydowską. Po obu stronach tych schodków od linii barierek na zewnątrz, obrys działki nr 10350 biegnie w odległości kilku metrów na całej długości działki. Od strony ul. Woziwodzkiej szerokość działki nr 10350 nie wchodzącej w „światło” schodków wynosi około 4m, natomiast jej długość od skraju chodnika do linii schodków wynosi około 6m. 50 000 zł Władze miasta Łomży od wielu lat realizują spójny program inwestycyjny mający na celu wzmocnienie promocyjnego i turystycznego potencjału miasta. Można wymienić tutaj bulwary nadrzeczne, Domek Pastora, modernizację kamiennych schodków i nawierzchni Starego Rynku z zabezpieczeniem reliktów średniowiecznych fundamentów i modernizację Hali Targowej ze zmianą jej funkcji w Halę Kultury. Bez wątpienia kierunek tych zmian wskazuje na dbałość o polepszenie wizerunku Łomży oraz chęć jej promocji w Polsce i za granicą. Wartościowym uzupełnieniem tych działań byłaby z pewnością inwestycja w infrastrukturę turystyczną w postaci Miejskiego Parku Widokowego nakierowanego na dolinę rzeki Narew. Przy całym bowiem bogactwie kulturowymi łomżyńskiej Starówki niewątpliwie brakuje w ścisłym historycznym centrum Łomży miejsca z którego byłby dostępny nieskrepowany widok na przepiękną dolinę rzeki Narew. Najbliższy taki punkt widokowy znajduje się bowiem w miejscowości Siemień w stosunkowo dużej odległości od Łomży. Z uwagi na niezwykłe walory widokowe powstanie w ścisłym centrum Łomży takiego punktu widokowego z pewnością zaliczałoby się do kategorii zadań o ogólnomiejskim znaczeniu, którego znaczenia trudno byłoby przecenić. Punkt ten leżał ponadto w najbliższym sąsiedztwie uczęszczanego traktu turystycznego ze Starówki do Starego Cmentarza Żydowskiego. Dodatkowo zagospodarowanie tego miejsca przyczyniłoby się do trwałego uporządkowania tego terenu, który obecnie z racji swojego położenia pozostaje narażony na wykorzystanie niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Reasumując, funkcjonowanie punktu widokowego byłoby bardzo cennym uzupełnieniem wielu podjętych przez samorząd miasta działań promujących w Polsce nasze miasto. Jego atrakcyjność dla funkcjonowania w obrębie Starówki podkreślałoby dla turystów bezpośrednie sąsiedztwo historycznej Starówki, a samo funkcjonowanie tak zwanej atrakcji turystycznej byłoby cennym uzupełnieniem i rzeczywistym wsparciem dla funkcjonowania w obrębie Starówki całej branży około turystycznej, jak również dla pracy Punktu Informacji Turystycznej. Wojciech Winko Brak pozytywnej opinii PGE w sprawie możliwości posadowienia obiektu w tym miejscu ze względu na kabel średniego napięcia biegnący na wskazanej we wniosku działce. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.
8. Bezpieczna Łomża – Powszechny dostęp mieszkańców miasta Łomża do defibrylatorów AED 1.Hala Kultury w Łomży, ul. Stary Rynek 6

2.Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego,

ul. Zawadzka 1

3. Park Wodny, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15

4. Port Łomża, ul. Żydowska 10

5. Park Jana Pawła II, ul. Bolesława Prusa 23(budynek szaletu miejskiego)

6. Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18

7. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w

Łomży, ul. Studencka 19

8.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, ul. Spokojna 9

9. Akademia Nauk Stosowanych, ul. Akademicka 14 (ew. MPGKiM, ul. Akademicka 22)

100 000 zł Zgodnie z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji wczesna defibrylacja jest jedną z najważniejszych czynności zwiększających przeżycie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia Automatyczne defibrylatory zewnętrzne to urządzenia małych gabarytów oraz łatwej i intuicyjnej obsłudze, co umożliwia ich rozmieszczenie w miejscach publicznych i co najważniejsze mogą być obsługiwane przez świadków zdarzenia. Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED jest to urządzenie które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Dodatkowo przy wyborze defibrylatora półautomatycznego, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dzieci, defibrylator posiadałby tryb pediatryczny czyli elektrody uniwersalne, co spowodowałoby brak konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów (elektrod, kluczy, przejściówek). Największą zaletą defibrylatora jest możliwość używania go przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%. W związku z tym aby dostęp do urządzeń był możliwy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu bez potrzeby angażowania w to dodatkowych pracowników, urządzenia zostaną zamontowane w specjalistycznych kapsułach-szafkach. Każda szafka zewnętrzna powinna być wyposażona w moduł grzewczy i chłodzący, co odpowiednio zabezpieczy AED przez różnymi warunkami atmosferycznymi.

W ramach projektu zostanie zakupione 9 urządzeń AED wraz z gablotą naścienną. Projekt znacząco zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Łomży oraz zabezpieczy ich w razie nagłego zatrzymania krążenia. Miasto Łomża oprócz zyskania urządzeń ratujących ludzkie życie, zyska również wizerunkowo, gdyż w każdym większym mieście urządzenia takie jak AED są powszechne i ogólnodostępne i naprawdę ratują życie. Wszystkie wytypowane miejsca są miejscami publicznymi i ogólnodostępnymi gdzie w ciągu dnia jest zwiększona ilość osób.

Michał Nawrocki Uwagi dotyczą kategorii, zakresu, kosztu i lokalizacji zadania

KATEGORIA STREFOWA

1. Tężnie solankowe

POŁUDNIE

Park Jana Pawła II 100 000 zł Inhalacja potrzebna dla każdego. Apolonia Żebrowska Brak podpisów na liście popierającej zadanie
2. Rodzinna Strefa Relaksu

POŁUDNIE

Katyńska 3, tereny przy boiskach plażowych 100 000 zł Nowo powstające osiedle przy ulicy Katyńskiej wraz z miejskimi terenami sportowo-rekreacyjnymi, kortami tenisowymi, boiskami wielofunkcyjnymi i plażowymi przy ulicy Katyńskiej to dogodna lokalizacja na centrum rekreacji w Łomży. Czas spędzają tutaj przede wszystkim dzieci i młodzież, ale także osoby starsze. Brakuje tutaj zadaszonego miejsca, gdzie można przysiąść popatrzeć na swoje dziecko, odpocząć i poczytać książkę czy spędzać czas z sąsiadami. Integracja społeczna i odpoczynek na świeżym powietrzu są niezwykle ważne dla naszego zdrowia psychicznego, zwłaszcza w czasach epidemii covid, drożejących kosztów wczasów poza miastem i wojny przy granicy polsko-ukraińskiej.

W proponowanej Rodzinnej Strefie Relaksu znajdowałaby się zadaszona altana/pergola z kaskadą pnącego bluszczu ławeczkami i stołem do gry w szachy i chińczyka, huśtawką bocianie gniazdo wewnątrz, koszami na śmieci oraz leżaki betonowo – drewniane rozstawione na przestrzeni otoczonej betonowymi donicami z kwiatami lub tujami.

Zadaszenie miejsca, a także kilka leżaków wkomponowałoby się w infrastrukturę osiedla, a jednocześnie podniosło estetykę i funkcjonalność tej ogólnodostępnej przestrzeni. Elementy architektury produkowane z betonu i drewna pozwalają uzyskać dodatkowy efekt wizualny i estetyczny przy projektowaniu przestrzeni rekreacyjnych i wypoczynkowych, jednocześnie są łatwe w utrzymani.

Anna Męczkowska Teren w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma, przewidziany do kompleksowego zagospodarowania.
3. Plenerowa Strefa Treningu Funkcjonalnego

POŁUDNIE

Zadaszenie budynku po byłym węźle ciepłowniczym W3 – numer inwentarzowy 0006, położony przy ulicy Prusa 120 000 zł Budynek o którym mowa usytuowany jest w centrum miasta i blisko bloków wielorodzinnych. Niestety od lat szpeci on infrastrukturę osiedla. Poprzez wykorzystanie powierzchni dachowej budynku można stworzyć tam dogodne miejsce na krzewienie kultury fizycznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży ale też i u osób dorosłych. Łukasz Rogiński Bez możliwości realizacji na gruncie nie będącym własnością miasta.
ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI
1. Strefowy Bank Drzew – CENTRUM Strefa Centrum 50 000 zł Strefa Bank Drzew – CENTRUM to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu Zieleni Miejskiej w Łomży 50 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane wśród mieszkańców strefy CENTRUM. Sami mieszkańcy wiedzą najlepiej jakie drzewa posadzić w określonych miejscach, w okolicach ich miejsca zamieszkania. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował kwotą 50 000 zł na zakup drzew i posadzenia ich w strefie Centrum. Mieszkańcy po konsultacji z Zakładem Zieleni Miejskiej określą rodzaj i wielkość sadzonki drzewa oraz miejsca jego posadzenia. W ten sposób zadbamy o ekologię i ochronę środowiska, a jednocześnie poznamy potrzeby mieszkańców. Karol Sztejno Sadzenie drzew musi uwzględniać infrastrukturę sieci podziemnej, co mocno ogranicza możliwości sadzenia drzew w pasach drogowych
2. Tężnia solankowa

 

Park Jana Pawła II 100 000 zł Z tężni chętnie skorzystają emeryci i inne osoby mieszkające w pobliżu oraz osoby chore Barbara Czapla

 

Za duża kwota zadania do realizacji w kat. ZBO, brak listy poparcia.
3. Tężnia solankowa

 

Park Jan Pawła II 100 000 zł brak Irena Świderska Brak uzasadnienia, za duża kwota do realizacji w kat. ZBO, brak listy poparcia
4. Tężnia solankowa Park Jana Pawła II 100 000 zł W okolicy parku mieszka duża ilość emerytów, którzy chętnie będą korzystali z tężni, która poprawiłaby stan zdrowia. Alina Cichocka Za duża kwota zadania do realizacji w kat. ZBO, brak listy poparcia,
5. Tężnia solankowa

 

Park Jana Pawła II 100 000 zł W okolicy parku mieszka duża ilość emerytów, którzy chętnie będą korzystali z tężni, która poprawiłaby stan zdrowia. Irena Mieczkowska Za duża kwota zadania do realizacji w kat. ZBO, brak listy poparcia
6. Tężnia solankowa

 

Park Jana Pawła II 100 000 zł Korzystanie z tężni korzystnie wpływa na stan zdrowia, to okazja do wdychania czystego , zdrowego powietrza, ma więc działanie lecznicze. Park Jana Pawła II położony jest w niecce. Latem jest tam gorąco, mało cienia. Wyżej wymieniona budowla poprawiłaby ten stan, dawała orzeźwienie i relaks dla wielu wypoczywających. Danuta Żelechowska Za duża kwota zadania do realizacji w kat. ZBO
7. Tężnia solankowa

 

Park Jana Pawła II 100 000 zł Tężnia solankowa to po prostu inhalator pomagający w chorobach płuc, przy alergiach i ogólnym wyczerpaniu. Umiejscowiona w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych stanowiłaby atrakcję i spełniałaby cele zdrowotne zwłaszcza dla emerytów, którzy chętnie odwiedzają park. Takiego obiektu nie ma w Łomży. Henryka Ćwiklińska Za duża kwota zadania do realizacji w kat. ZBO, brak podpisów na liście poparcia
8. Tężnia solankowa

 

Park Jana Pawła II 100 000 zł Inhalacja dla mieszkańców. Maria Romanowska Za duża kwota zadania do realizacji w kat. ZBO, brak podpisów na liście poparcia
9. Tężnia solankowa

 

 

Park Jana Pawła II 100 000 zł Wizytówką każdego miasta poza rysem historycznym, ciekawą lokalizacją jest również atrakcyjna infrastruktura krajobrazu czy bogate zaplecze rekreacyjno-uzdrowiskowe, wzbudzające zainteresowanie otoczenia.

W Łomży, w ramach istniejącego już kompleksu parkowego Jana Pawła II, warto byłoby zintensyfikować okazałość obszaru inwestując w tzw. Mini tężnie solankowe. Rozwiązanie to, poza walorem kreatywności i ponadczasowości w rozwoju miasta Łomży ma swoje uzasadnienie w licznych korzyściach związanych z funkcją uzdrowiskową solanki i programem profilaktyki w kierunku nieżytu górnych dróg oddechowych, schorzeń alergicznych, po niwelowanie ogólnego wyczerpania/zmęczeni, czy stresu towarzyszącego nam w życiu codziennym. Małe osiedlowe tężnie w obliczu chorób cywilizacyjnych, trudów dnia codziennego są więc doskonałym pomysłem dla zachowania równowagi i komfortu fizyczno-psychicznego, jak również służą propagowaniu zdrowia i higieny życia. Reasumując, intratność tego przedsięwzięcia należy upatrywać w jego skali i wadze, zwłaszcza, iż wymiar jego korzyści dedykowany jest dla całej społeczności Łomży, niezależnie od wieku mieszkańców, a swym zasięgiem obejmuje rodziny z dziećmi, po seniorów wymagających rehabilitacji i poprawy jakości życia. Decyzja Włodarzy miasta w zakresie realizacji w/w inwestycji byłaby więc spektakularnym i wymiernym przykładem prospołecznej postawy na rzecz mieszkańców, godnej naśladownictwa i wizerunkowego uznania.

Halina Szumowska Za duża kwota zadania do realizacji w kat. ZBO
10. Tężnia solankowa

 

Park Jana Pawła II 100 000 zł Łomża nie posiada takiego obiektu. W pobliżu parku jest kilka dużych osiedli mieszkaniowych. Mieszkańcy na pewno chętnie korzystaliby z tężni. Krystyna Balinowska Za duża kwota zadania do realizacji w kat. ZBO, brak podpisów na liście poparcia

KATEGORIA OSIEDLOWA

1. Budowa ul. Kalinowej Osiedle Maria 4 000 000 zł

Jest to ostatnia piaszczysta ulica w Łomży na tym osiedlu, tym bardziej, że już tyle lat stoją tam domy, w których kurzy się bardzo z powodu braku odpowiedniej nawierzchni

Monika Truszkowska Za duży koszt zadania do realizacji w kat. osiedlowej
2. Bulwary nad Łomżyczką Ul. Sosnowa/Wojska Polskiego brak

Chodnik łączący osiedle Maria z ul. Wojska Polskiego ścieżka pieszo-rowerowa

Jarosław Łada Brak szacunkowego kosztu zadania, brak szczegółowego opisu zadania, brak wymaganej liczby podpisów osób popierających zadanie

Autorzy pomysłów, które znalazły się na liście zadań niedopuszczonych do głosowania, mogą w ciągu 7 dni roboczych (od 21 do 29 czerwca 2022 r.) złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta Łomży. Odwołanie w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, należy wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem “Budżet Obywatelski – ODWOŁANIE” lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14. Odwołanie można również wysłać przez Internet, przesyłając zeskanowaną i podpisaną własnoręcznie treść odwołania na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl.

Ostateczna lista zadań poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona 5 września. Samo głosowanie ruszy 19 września, potrwa do 3 października br.

pg/UM Łomża 

Autor P. G.

2022-06-21

Więcej informacji z tej kategorii