Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ostrołęka: Są pierwsze wyniki prac w ramach Obserwatorium Oświaty

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Miasto Ostrołęka wraz z Wydziałem Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim udostępniło pierwsze wyniki Obserwatorium Oświaty. Projekt to kolejny etap współpracy mającej poprawić jakości edukacji w Ostrołęce.

Jak mówi prezydent miasta, Łukasz Kulik – zebrane dane są obszerne:

– Jeżeli chodzi o kluczowe aspekty to mamy ich razem 117 stron. Z takich ciekawostek, np. mamy taką informację która pokazuje, że akurat długość opieki przedszkolnej, która jest u nas w mieście nie ma bezpośrednio wpływu na przygotowanie dzieci do procesu edukacyjnego w szkołach. To rodzice w głównej mierze, poprzez zaangażowanie w zajęcia dodatkowe i opiekę nad dziećmi, w największym stopniu przygotowuję dzieci do wejścia w proces edukacyjny.

Z Obserwatorium Oświaty dowiedzieć się można między innymi, że z korepetycji korzystał prawie co trzeci siódmoklasista, a nadprogramowe zmiany środowiska edukacyjnego niosą ryzyko większych trudności szkolnych, szczególnie w przypadku matematyki.

Informacje uzyskano od ponad 370 rodziców i zestawiono je z wynikami ze sprawdzianów ich dzieci na rok przed egzaminem ósmoklasisty.

Mateusz Święcicki

[related limit=”5″]

Autor M. Sz.

2020-03-08

Więcej informacji z tej kategorii