Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Podlaskie. Ponad 2 mln zł wsparcia od samorządu w 2020

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

W 2020 r. Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie ponad 2 mln zł na roboty budowlane oraz modernizację obiektów służących potrzebom niepełnosprawnych. Zarząd Województwa Podlaskiego rozdysponował środki finansowe przyznane z PFRONu na wsparcie następujących instytucji podległym samorządom lokalnym.

Dotacje otrzymały:

  • Miasto Białystok na rozbudowę, przebudowę i modernizację budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, przy ul. Mazowieckiej 35 w kwocie 298 167,00 zł, Powiat Białostocki na przebudowę Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, przy ul. Leśnej 11 w kwocie 238 119,00 zł,
  • Miasto Łomża na przebudowę pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży, przy ul. Spółdzielczej 8 w kwocie 197 455,00 zł,
  • Powiat Augustowski na remont łazienki – likwidację barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie przy ul. Młyńskiej 52 w kwocie 10 716,12 zł,
  • Gmina Stawiski na budowę hali sportowej w Stawiskach przy ul. Polowej 12 w kwocie 1 200 098,88 zł,
  • Miasto Suwałki na likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki 126 w kwocie 254 030,00 zł.

Uchwała nr 130/2013/2020 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego – dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmieniona uchwałą Nr 146/2322/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 lipca 2020 roku oraz uchwałą Nr 150/2420/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

Wrota Podlasia/red. pg

Hits: 0

Autor P. G.

2021-01-04

Więcej informacji z tej kategorii