Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Podlaskie. Ponad miliard złotych na inwestycje z Polskiego Ładu

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Ponad miliard dwieście milionów złotych dla województwa podlaskiego na inwestycje w ramach Polskiego Ładu. Na liście dofinansowanych zadań znalazło się ponad 180 z województwa podlaskiego, zarówno powiatowych i gminnych:

Przyznam, że jest to kwota, którą w dotychczasowej działalności samorządów w zakresie jednorazowego wsparcia samorządów w ich działalności inwestycyjnej, nigdy nie było. Kwota jest ogromna. Ona będzie wydatkowana przez samorządy, albo w okresach inwestycyjnych dwunastu miesięcy (w zależności od wniosku, albo też w tym dłuższym okresie. Opierać się to finansowanie będzie o promesy, które będzie wydawać Bank Gospodarstwa Krajowego – mówił na konferencji wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski.

Program Inwestycji Strategicznych obejmuje 35 obszarów gospodarki, a w pierwszym naborze priorytetami są m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogły zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia,
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji;
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Lista dofinansowanych zadań z regionu:

 1. Gmina Ciechanowiec – Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w Ciechanowcu wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego – 10 800 000 zł,
 2. Gmina Czyżew – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze Stacją Uzdatniania Wody – 8 455 000 zł,
 3. Gmina Grabowo – Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabowo – 9 500 000 zł,
 4. Gmina Grajewo – Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo – 7 220 571,42 zł,
 5. Gmina Jedwabne – Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK wraz z zakupem nowych pojazdów do zbiórki odpadów i oprogramowaniem do gospodarki odpadami – 4 002 176,32 zł oraz Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem – 3 270 858,31 zł,
 6. Gmina Klukowo – Przebudowa dróg gminnych nr 108087B Stare Kostry-Stare Warele i nr 108064B Kapłań – Łuniewo Wielkie – 7 750 000 zł,
 7. Gmina Kobylin-Borzymy – Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego na długości 4 647,27 km, na terenie gminy Kobylin-Borzymy – 5 225 000 zł,
 8. Gmina Kolno – Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno – 8 075 000 zł,
 9. Gmina Kołaki Kościelne – Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej 106123B wraz z sięgaczami stanowiącymi dojazdy do posesji oraz przebudową wodociągu wraz z przyłączami w m. Sanie -Dąb – 3 467 500 zł,
 10. Gmina Kulesze Kościelne – Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne – 4 750 000,
 11. Gmina Łapy – Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy – 9 994 000 zł,
 12. Gmina Łomża – Przebudowa 3 stacji uzdatnia wody, wykonanie sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża – 10 450 000 zł,
 13. Gmina Mały Płock – Przebudowa mostu na rzece Skroda w ciągu drogi o numerze geodezyjnym 1158 w obrębie wsi Kąty – 1 010 000 zł,
 14. Gmina Miastkowo – Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz Przebudowa drogi gminnej Rydzewo-Drogoszewo – 4 015 900,80 zł,
 15. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie – Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową w Wysokiem Mazowieckiem – 3 374 500 zł,
 16. Gmina Nowe Piekuty – Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Jabłoń Kościelna – 4 675 000 zł oraz Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty – 5 100 000 zł,
 17. Gmina Nowogród – Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz zagospodarowaniem terenu – 8 988 920 zł,
 18. Gmina Przytuły – Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły – 5 130 000 zł,
 19. Gmina Radziłów – Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów – 10 024 389,30 zł,
 20. Gmina Rajgród – Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród – 8 265 000 zł,
 21. Gmina Rutki – Budowa drogi gminnej nr 106169B – 2 280 000 zł oraz Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 4 950 000 zł,
 22. Gmina Sokoły – Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach – 8 100 000 zł,
 23. Gmina Stawiski – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski – 10 000 000 zł,
 24. Gmina Szczuczyn – Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III – 4 989 000 zł,
 25. Gmina Szepietowo – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w miejscowości Dąbrówka Kościelna – etap I – 6 835 000 zł,
 26. Gmina Szumowo – Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo-Kalinowo-Srebrna-Srebrny Borek na odcinku 4509,90m – 9 025 000 zł,
 27. Gmina Śniadowo – Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo – 6 174 763,25 zł,
 28. Gmina Turośl – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl – 7 396 487 zł,
 29. Gmina Tykocin – Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie – Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej – 8 955 904,96 zł,
 30. Gmina Wąsosz – Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąsosz – 4 050 000 zł oraz Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz – 4 320 000 zł,
 31. Gmina Wizna – Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie – 3 872 602,80 zł,
 32. Gmina Wysokie Mazowieckie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki  – 7 598 100,00 zł,
 33. Gmina Zambrów – Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w Odnawialne Źródła Energii i oszczędne oświetlenie uliczne oraz usuwanie azbestu – 4 750 000 zł,
 34. Gmina Zbójna – Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna – 4 548 768,80 zł,
 35. Miasto Grajewo – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo – 28 424 000 zł,
 36. Miasto Kolno – Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną – 10 800 000 zł,
 37. Miasto Łomża – Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary) – 37 800 000 zł,
 38. Miasto Zambrów – Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda – 4 750 000 zł oraz Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie – 8 010 000 zł,
 39. Powiat Grajewski – Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego – 14 991 000 zł,
 40. Powiat Kolneński – Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 1 151 280 zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski -Jurzec Włościański – 10 336 000 zł oraz Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych – 3 574 652 zł,
 41. Powiat Łomżyński – Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – 15 200 000 zł,
 42. Powiat Wysokomazowiecki – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – Etap II – 4 250 000 zł,
 43. Powiat Zambrowski – Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2677B – ul. Magazynowa w Zambrowie na odcinku 465 m – 2 280 000 zł, Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2025B i 2030B w miejscowości Srebrna – 1 425 000 zł oraz Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę z rozbudowę drogi powiatowej Nr 2019B na terenie wsi Stary Skarżyn i Nowy Skarżyn – 7 870 742 zł.

jt

Hits: 82

Autor J. T.

2021-10-25

Więcej informacji z tej kategorii