Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Podlaskie: Radni województwa pochylą się nad projektem budżetu

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Dzisiaj (29.11.) odbędzie się XXXVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni będą pochylać się m.in. nad projektem budżetu na rok 2022.

Sesja odbędzie się zdalnie. W programie posiedzenia jest m.in. projekt uchwały ws. otwarcia tymczasowego całodobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży czy też wysokości diet radnych. Głównym punktem będzie jednak pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na rok 2022. Zakłada on, że dochody województwa mają wynieść ponad 548 mln zł, z kolei wydatki ponad 664 mln zł. Planowany jest mniejszy deficyt niż w roku bieżącym. Ma przekroczyć zaledwie 16 mln zł (w 2021 r. zaplanowano 97 mln zł). Nadwyżka operacyjna na początku roku wyniesie 88 mln zł.

Kolejny rok z funduszem dla gmin i powiatów       

W rezerwie budżetowej utrzymany zostaje fundusz, który ma na celu pomoc gminom i powiatom w realizacji różnych inwestycji. Jego wartość to ponad 15 mln zł. Fundusz po raz pierwszy – jako autorska inicjatywa samorządu województwa – został utworzony w 2021 r. i stanowił silny instrument wsparcia dla mniejszych samorządów.

Na poziomie z 2021 r. zostaną utrzymane wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz modernizacji wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie podlaskim (2 mln zł).

Więcej pieniędzy na transport i drogi

W porównaniu z 2021 rokiem, więcej funduszy zostanie przeznaczonych na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Będzie to 48,5 mln zł (2021 r. – 45,2 mln zł). Na wsparcie może również liczyć lokalny transport zbiorowy (9 mln zł), co pozwoli spółce PKS Nova na zrealizowanie połączeń o długości ok. 2,5 mln km.

Utrzymane zostaną bardzo wysokie wydatki na remonty. Tak jak w ubiegłym roku na ten cel zapisano 40 mln zł.

– Wielokrotnie podkreślaliśmy, że chcemy, aby drogi wojewódzkie były remontowane  przypomniał Artur Kosicki.

W związku z tym planowanych jest wiele ważnych inwestycji, m.in.: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka (48 mln zł), rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy miasta Białystok – wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla (10 mln zł), przebudowa mostu przez rzekę Mogilna w miejscowości Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 (8 mln zł), budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie (7,8 mln zł), przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 w m. Talkowszczyzna (4 mln zł), budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 w Augustowie (blisko 2 mln zł).

Rekordowa kwota na sport

W 2022 r. przewidziane są wydatki w wysokości ponad 10 mln zł na kulturę fizyczną  (w 2021 r. – 4,8 mln zł) , w tym dotacje na sport – 9 mln zł (w 2021 roku – 4 mln  zł w projekcie budżetu).

–  To rekordowa kwota przeznaczona na sport. Zamierzamy wesprzeć nie tylko sport dzieci i młodzieży, ale również kluby sportowe. W przyszłym roku zaplanowanych jest również kilka wydarzeń sportowych, które mogą liczyć na naszą pomoc   zapowiedział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za sport i zdrowie.

Ważne inwestycje zdrowotne

W przyszłym roku na ochronę zdrowia zaplanowano 44,7 mln zł. To więcej w porównaniu z projektem budżetu na 2021 r. (31,3 mln zł).

Marek Malinowski wskazał wiele ważnych inwestycji, które zamierza zrealizować województwo. Na przykład Białostockie Centrum Onkologii przebuduje budynek na potrzeby przychodni medycznej, zakładu brachyterapii oraz zakładu rehabilitacji onkologicznej (9,4 mln), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży wybuduje filię w Kolnie (2 mln zł), a Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zmodernizuje oddział ortopedyczno-urazowy oraz oddział urologii onkologicznej i ogólnej (3,6 mln zł). Natomiast Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przebuduje oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej i naczyniowej  (3,9 mln zł), a Szpital Wojewódzki im. Kard. St. Wyszyńskiego  w Łomży wybuduje stację dezynfekcji ścieków (1,5 mln zł).  

Aż 153,8 mln zł na kulturę

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego wyniosą 65,7 mln zł, jednak w budżecie na 2022 r. nie ujęto jeszcze kwoty 88 mln zł, którą otrzyma Województwo Podlaskie w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład na gruntowne modernizacje obiektów kultury – Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i budynku przy ul. Kilińskiego w Białymstoku oraz „Spodków” należących do Podlaskiego Instytutu Kultury.

– Już otrzymaliśmy wstępne dokumenty dla tych dwóch inwestycji – poinformował marszałek.

Ponadto zostanie utrzymany poziom wydatków, jeśli chodzi o otwarte konkursy z zakresu kultury – 1,4 mln zł. Wzrośnie natomiast kwota przewidziana na stypendia i nagrody w dziedzinie kultury –  709 tys. zł (2021 r. – 553 tys. zł)

Docelowo wydatki wyniosą więc minimum 153,8 zł, co oznacza, że nakłady na kulturę i dziedzictwo narodowe będą również rekordowe.

Wypromujemy gospodarczo region

Fundusze na promocję gospodarczą wzrosną z 589 tys. zł do 8,4 mln zł. Realizowane będą dwa nowe i ważne projekty z funduszy UE :

  • promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” na kwotę (4,7 mln zł)
  • przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 (3,1 mln zł)

Utrzymane wydatki na rolnictwo

W budżecie na przyszły rok, podobnie jak w tym roku, przewidziano 600 tys. zł na Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego, 250 tys. zł na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich oraz 100 tys. zł na rozwój pszczelarstwa.

Początek sesji o godz. 13. Drugie czytanie uchwały budżetowej i głosowanie odbędzie się 20 grudnia.

Wrota Podlasia/red. pg

Hits: 11

Autor P. G.

2021-11-29

Więcej informacji z tej kategorii

Mlekovita: Poznaj mleczne nowości

Mlekovita: Poznaj mleczne nowości

Grupa MLEKOVITA, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, co roku rozwija swoją ofertę asortymentową w...