Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ponad 11 tys. zakonników posługuje wiernym w Polsce i za granicą

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

11403 zakonników posługuje w Polsce i za granicą w takich obszarach życia kościelnego i społecznego jak praca wychowawcza i nauczanie, różne formy opieki nad młodzieżą, katechizacja i inne formy ewangelizacji, pomoc o charakterze duchowym i materialnym.

Według danych z 2018 roku w Polsce istnieje 141 zakonnych domów rekolekcyjnych oraz 40 centrów duchowości prowadzonych przez zakonników. Nauczaniem katechezy w szkołach zakonnicy obejmują ponad 260 tys. dzieci i młodzieży. Zakonnicy prowadzą też 143 własne szkoły w tym 45 liceów ogólnokształcących. Formacji przy kościołach zakonnych podlega ponad 12.600 studentów.

Przy kościołach zakonnych istnieje ok. 15500 różnych grup formacyjnych i duszpasterstw, w tym 5003 róże różańcowe, 1073 grupy katechezy rodziców, ponad 700 grup medytacyjnych i modlitewnych, 479 wspólnot III zakonu, 380 grup i stowarzyszeń maryjnych, 354 zespoły charytatywne, 350 wspólnot ruchu oazowego, 269 grup neokatechumenatu oraz 226 wspólnot ruchu charyzmatycznego.

Ponadto zakony męskie w Polsce obsługują 174 kościoły sanktuaryjne, a w 91 kościołach zakonnych prowadzona jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W 2018 r. poza granicami Polski pracowało 3049 zakonników w tym 896 na terenach misyjnych oraz 542 w krajach postkomunistycznych.

Zgromadzenia męskie o największej liczbie członków to franciszkanie (1230), salezjanie (1040) i franciszkanie konwentualni (934). Licznymi nowymi powołaniami cieszą się pallotyni, jezuici, dominikanie, paulini, karmelici bosi, kapucyni, redemptoryści, oblaci Maryi Niepokalanej.

Do modlitwy za osoby konsekrowane wezwał Polaków papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej: „Módlmy się za zakonnice i zakonników, którzy oddają siebie Bogu i braciom w codziennej posłudze według swoich charyzmatów”.

BP KEP

[related limit=”5″]

Autor M. Sz.

2020-02-03

Więcej informacji z tej kategorii