Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Powiat kolneński. Trwają konsultacje w sprawie zmian granic administracyjnych

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy powiatu kolneńskiego. Dotyczą one poszerzenia granic powiatu poprzez włączenie w jego granicę części sołectw Siwiki i Zbójna, co umożliwiłoby remont drogi w miejscowości Cieciory.

Te grunty położone są na terenie gminy Zbójna, ale tę drogę użytkują głównie mieszkańcy miejscowości Cieciory, Charubin, Potasie – mówi wójt gminy Turośl, Piotr Niedbała, który złożył wniosek w sprawie tych konsultacji:

– Powstał pomysł, żeby po prostu przejąć tą drogę od gminy Zbójna. Mieszkańcy oraz pani wójt wyraża zgodę i w tym kierunku chcemy pójść. My to chcemy przejąć, oni oddać. Musi być zrobiony podział administracyjny, więc w tym kierunku chcemy pójść.

Pytanie przedstawione w ankiecie konsultacyjnej brzmi :

„Czy jest Pan/Pani za zmianą granic administracyjnych powiatu kolneńskiego
polegającą na włączeniu w granice administracyjne sołectwa Cieciory, gm. Turośl
dwóch działek (stanowiących drogę gminną) położonych w gminie Zbójna, powiat
łomżyński – tj. działki nr 166 o powierzchni 0,6360 ha położonej obecnie w sołectwie
Siwiki oraz działki nr 1634/2 o powierzchni 1,2929 ha, położonej obecnie w Sołectwie
Zbójna ”. Obydwie działki przylegają do gruntów sołectwa Cieciory.

Ankiety są dostępne w urzędach gmin na terenie powiatu kolneńskiego, w Starostwie
Powiatowym w Kolnie – w Biurze Obsługi Interesanta (pok.103) oraz na stronie BIP i stronie internetowej powiatu kolneńskiego w dniach od 2 marca 2020 r. do 9 marca 2020 r.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie
powiatu kolneńskiego, którzy najpóźniej w dniu przekazania wypełnionej ankiety mają
ukończone 18 lat.

Wypełnione i podpisane ankiety można przesłać pocztą na adres : Starostwo
Powiatowe w Kolnie, ul.11 Listopada 1, 18-500 Kolno, wysłać na adres e-mail:
poczta@powiatkolno.pl lub wrzucić do urny w Biurze Obsługi Interesanta (pok.103)
w Starostwie Powiatowym w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno.

JT/Powiat Kolno/pg

[related limit=”5″]

Autor M. Sz.

2020-03-03

Więcej informacji z tej kategorii