Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Region. Radni sprawdzali, jak funkcjonuje smogobus

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna
Wśród proekologicznych zadań podejmowanych w tym roku przez władze Łomży, są także plany zakupu “smogobusa”. Jest to mobilne laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt do pomiarów poziomu zanieczyszczeń. Na ten cel w budżecie miasta została zapisana kwota 300 tys. zł. W Białymstoku tego typu samochód specjalistyczny oglądali radni Waldemar Cieślik, Marcin Dębek i Andrzej Podsiadło oraz komendant łomżyńskiej Straży Miejskiej Paweł Żebrowski.

“Smogobus” w stolicy województwa jest już wykorzystywany trzeci sezon. Wizyta łomżyńskiej delegacji miała na celu sprawdzenie możliwości i efektów, jakie daje ten pojazd oraz jak się sprawdza w codziennym użytkowaniu. Prezentację przeprowadzili komendant Straży Miejskiej w Białymstoku i jego zastępca.

Nowoczesny sprzętu znajdujący się na pokładzie “smogobusa” pozwala dokonywać pomiarów pyłu zawieszonego, którego poziom może wskazywać na termiczne przekształcanie odpadów w domowych paleniskach. Za spalanie śmieci w domowym piecu można otrzymać mandat w wysokości 500 zł lub grzywnę do 5 tys. zł.

Białostocki “smogobus” wyposażony jest także w drona, ułatwiającego przeprowadzanie kontroli dymu wydobywającego się z kominów. Jednym z jego ważniejszych elementów jest pyłomierz, którym sprawdzane jest zapylenia powietrza. Określa on stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w okolicy. Pojazd posiada również przenośny detektor wielogazowy, z funkcją odczytu 4 gazów: siarkowodoru, tlenku azotu, tlenku węgla oraz lotnych związków organicznych. Na jego wyposażeniu znajduje się także analizator zanieczyszczenia wody pozwalający stwierdzić, czy nie występują w niej ścieki bytowe bądź przemysłowe. Dzięki kamerze znajdującej się na teleskopowym wysięgniku można nie tylko monitorować wygląd dymu wydobywającego się z konkretnego komina, ale też wykorzystywać go poza okresem grzewczym przy zabezpieczaniu imprez organizowanych przez miasto.

Koszt pojazdu oscyluje w granicach 480 tys. zł. Zdaniem łomżyńskich radnych testujących funkcjonowanie “smogobusa” w Białymstoku, jego zakup przez miasto Łomża jest jak najbardziej potrzebny. W sezonie grzewczym odnotowywane są przekroczenia norm jakości powietrza w naszym regionie, a tego typu mobilne laboratorium pozwoli zwiększyć wykrywalność źródeł jego zanieczyszczenia i wpłynie na wzrost świadomości mieszkańców. Ze względu na koszty władze Łomży liczą, iż na jego zakup uda się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

UM Łomża

Autor M. Sz.

2021-03-08

Więcej informacji z tej kategorii