Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Region: Stan wyjątkowy w 183 miejscowościach

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Od północy w pasie o szerokości trzech kilometrów przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na tym terenie znalazły się 183 miejscowości – 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Rozporządzenie o wprowadzeniu na 30 dni stanu wyjątkowego w tym regionie wydał prezydent Andrzej Duda. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu stanu wyjątkowego w częściach województw przy granicy z Białorusią.

Pierwszy z rządowych dokumentów reguluje ograniczenia praw i wolności wynikające z ustawy o stanie wyjątkowym. Na wskazanych obszarach zawieszona zostaje możliwość organizacji i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych, wydarzeń kulturalnych, imprez artystycznych i rozrywkowych. Ustanowiony zostaje obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej. Zakazane jest utrwalanie za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie wprowadza również ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Na obszarze obowiązywania stanu wyjątkowego wprowadzony zostaje też zakaz przebywania. Wyłączone są z niego między innymi osoby zamieszkujące ten obszar, uczące się, pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą czy leczące się na tym terenie. Dozwolone będą również tranzyt przez ten obszar, niezbędne spotkania z najbliższymi czy podróż w celu legalnego przekroczenia granicy międzypaństwowej. Na obszarze objętym stanem wyjątkowym przemieszczać się mogą pojazdy ratownictwa medycznego i innych służb oraz funkcjonariusze i pracownicy służb państwowych i żołnierzy oraz pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe. Osoby objęte zakazem przebywania na wskazanym terenie muszą go opuścić do 24:00.

Stan wyjątkowy reguluje również rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji o ograniczeniu prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni. Rozporządzenie nie dotyczy broni posiadanej na podstawie: pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia, dopuszczenia do posiadania broni przez wewnętrzne służby ochrony, dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników ochrony, dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby, o których mowa w artykule 39 i w artykule 40 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – oraz amunicji do tej broni.

IAR

Hits: 24

Autor P. G.

2021-09-03

Więcej informacji z tej kategorii