Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 17 marca

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PIĄTEK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

 

Mk 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

 

„Nie ma innego przykazania większego od tych.”

 

W dzisiejszej lekturze ewangelicznej czytamy jak na pytanie uczonego w Piśmie Jezus odpowiada przytaczając słowa dwóch przykazań: miłości Boga i miłości bliźniego. Mówi Zbawiciel o tym, że te właśnie przykazania są najważniejsze, największe. Rzeczywiście, możemy powiedzieć, że one wskazują nam właściwy kierunek postępowania na drogach życia, czyli: kierunek miłości. Ten człowiek, który w swoim życiu stara się o to, by te dwie zasady życia wprowadzać w czyn, realizować na różnych płaszczyznach swego postępowania, na pewno będzie realizował wszystkie przykazania, polecenia, wskazania zawarte na kartach Bożego słowa. W tym czasie Wielkiego Postu, kiedy na pewno wielu z nas albo już uczestniczyło albo będzie jeszcze uczestniczyć w rekolekcjach – spróbujmy dokonać takiego bardziej pogłębionego spojrzenia na te Boże drogowskazy, przypomniane nam przez Zbawiciela, wskazane przez Niego jako najważniejsze dla nas. Zadajmy sobie pytanie o to, czy rzeczywiście miłujemy Boga „całym sercem, duszą, umysłem, mocą”, czy On naprawdę jest dla nas Najważniejszy. Zadajmy sobie pytanie o naszą miłość bliźniego, każdego bliźniego, na wzór Jezusowej miłości. On przecież powiedział: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”.

 

      2023-03-17 Słowo Życia

 

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2023-03-17

Więcej informacji z tej kategorii