Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 18 marca

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

SOBOTA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

 

Łk 18, 9-14

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam».
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika».
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika.”

           

W czasie Swej publicznej działalności Chrystus Pan bardzo często przekazywał Swoim uczniom nauki o modlitwie. Czytamy o tym na kartach Ewangelii. On znajdował czas na rozmowę z Ojcem podczas Swej publicznej działalności, kiedy oddalał się od gromadzących się wokół Niego ludzi, aby podjąć dialog ze Swoim Ojcem. Przekazał uczniom konkretne słowa modlitwy, którymi powinni posłużyć się w swej rozmowie z Bogiem – w pierwszym rzędzie znana wszystkim nam Modlitwa Pańska, modlitwa „Ojcze nasz”. Również Chrystus w słowach Swoich nauk, w Swoich przypowieściach czy w innych jeszcze miejscach przekazał wiele ważnych myśli dotyczących naszego kontaktu z Bogiem, naszej z Nim rozmowy, naszej modlitwy. Wśród tych nauk znajduje się także i dziś czytana przez nas przypowieść o dwóch osobach, które przyszły na modlitwę do Świątyni: faryzeusz i celnik. Trzeba tu zauważyć, że Jezus ukazuje nam właśnie tego celnika jako wzór do naśladowania w pokorze i uniżeniu przed Panem, ze świadomością własnej słabości i grzeszności, z prośbą o litość i przebaczenie za grzechy. Potrzeba nam ciągle uczyć się modlitwy, uczyć się jaka powinna być nasza postawa, kiedy przeżywamy nasz czas modlitwy. Słowa Chrystusa Pana z dzisiejszej Ewangelii niech nam będą pomocą w naszej nauce modlitwy uczniów Zbawiciela.

 

      2023-03-18 Słowo Życia

 

Ks. Jan Krupka

Autor E. S.

2023-03-18

Więcej informacji z tej kategorii