Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 22 września

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PIĄTEK XXIV TYGODNIA OKRESU ZWYKŁEGO (ROK A)

 

Łk 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

 

      2023-09-22 Słowo Życia

 

ks. Jan Krupka

Autor ES

2023-09-22

Więcej informacji z tej kategorii