Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 24 stycznia

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

WTOREK TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

 

Mk 3, 31-35

 

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.

Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

 

                        „(…) kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”

 

            Słowa Jezusa, które słyszymy, zapisane przez św. Marka Ewangelistę, są dla nas wskazaniem tego, jak ważną sprawą jest systematyczne wypełnianie woli Bożej, realizowanie nauki Pana, życie na co dzień wskazaniami danymi nam przez Zbawiciela w Jego Ewangelii. Mówi nam Jezus, że kto tak czyni, jest Mu tak bliski jak bliscy są członkowie rodziny: matka, rodzeństwo. Szczególnie w odniesieniu do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki możemy powiedzieć, że te słowa są prawdziwe. Ona dla nas jest szczególnym przykładem realizowania woli Bożej; Ona w całym Swoim życiu rzeczywiście starała się o to, by pełnić wolę Bożą względem Niej. Wyrazem tego były Jej słowa w Nazarecie, dane jako odpowiedź na Bożą wolę przekazaną Jej przez archanioła: „Oto ja służebnica Pana, niech mi się stanie według słowa twego.” A my? Czy jesteśmy tymi, którzy starają się w swej codzienności realizować wolę Bożą? Jak wygląda nasze codzienne życie – czy jest to życie, które by było realizowaniem tego, co jest wolą Zbawiciela względem nas? Tę drogę wskazuje nam Jezus przez słowa Ewangelii. Ale czy my chcemy nią iść? To droga prowadząca nas do coraz większej bliskości z Nim. Postanówmy – już od dziś, i każdego dnia naszego życia – starać się o wypełnianie woli Boga w naszej codzienności.

 

Ks. Jan Krupka

Autor E. S.

2023-01-24

Więcej informacji z tej kategorii

GD: Andrzej Duda, Burmistrz Kolna

GD: Andrzej Duda, Burmistrz Kolna

Rozpoczęta budowa obwodnicy, podwyżki cen energii, a także temat darmowego bezpłatnego transportu dla seniorów - to...