Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 25 stycznia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA

 

Mk 16, 15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”

 

W dniu święta Nawrócenia św. Pawła liturgia nam przypomina polecenie Jezusa skierowane do apostołów: Idźcie na cały świat, głoście Dobrą Nowinę każdemu. Wiemy, że oni zadanie im powierzone spełnili, oddali się misji głoszenia Ewangelii, dawania świadectwa o Osobie i nauce Chrystusa Pana. Wypełniał to zadanie także św. Paweł, który wcześniej był gorliwym prześladowcą tych, którzy byli uczniami Jezusa. Jednak spotkanie z Chrystusem na drodze do Damaszku stało się początkiem wielkiej zmiany w jego życiu. Wielki prześladowca chrześcijan stał się uczniem Jezusa i człowiekiem całkowicie zaangażowanym w to, by słowo Jezusa docierało do ludzi całego ówczesnego świata – poprzez podróże apostolskie i przez słowa listów pisanych do różnych odbiorców. Dziękujemy Bogu za nauczanie i świadectwo pozostawione nam przez św. Pawła. A jednocześnie wsłuchujemy się w polecenie misyjne wypowiedziane przez Chrystusa Pana przez Jego wstąpieniem do nieba. Jest to polecenie skierowane także do nas. My też mamy być głosicielami Ewangelii w naszym życiu, w różnych sytuacjach naszej codzienności. Nasz Zbawiciel uczynił i nas Swoimi apostołami. Realizujmy więc jak najlepiej to zadanie poprzez nasze świadectwo życia – w każdym czasie i w każdym miejscu.

 

      2023-01-25 Słowo Życia

 

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2023-01-25

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 1 lutego

Słowo Życia: 1 lutego

ŚRODA CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 6, 1-6 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego...