Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 28 marca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

WTOREK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

 

J 8, 21-30

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”
A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich”.
Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”
Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”.
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

 

„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem (…)”

 

Jezus w tych słowach z dzisiejszej Ewangelii o wywyższeniu Syna Człowieczego zapowiada Swoje ukrzyżowanie na Golgocie w Wielki Piątek. Zbawiciel wtedy rzeczywiście zostanie wywyższony – wywyższony także w sensie dosłownym, bo Ciało Jego będzie podniesione do góry na krzyżu. Chrystus Pan poddany zostanie naprawdę wielkiemu cierpieniu, z którym wykonanie wyroku skazującego na śmierć przez ukrzyżowanie było nierozdzielnie związane. I chociaż Pan powstał z martwych jako Zwycięzca śmierci, choć trzeciego dnia okazało się, że Jego grób jest pusty – to krzyż pozostaje wciąż dla nas znakiem Jego cierpienia, Jego męki podjętej dla naszego odkupienia. Ten Krzyż, który jest obecny w naszych kościołach i kaplicach oraz na grobach na cmentarzach grzebalnych, ten krzyż umieszczony na ścianie w naszym domu, w miejscu pracy czy nauki, ten krzyż, który możemy zobaczyć w wielu miejscach na drogach naszego codziennego życia – jest nieustannym przypomnieniem tego, co przyjął na Siebie, co na krzyżu wycierpiał dla nas Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Każde nasze spojrzenie na krzyż, a także każdy znak krzyża, który czynimy naszą dłonią niech będzie przypomnieniem tego cierpienia, które Pan przyjął dla nas i za nas. Niech przypomina nam miłość Bożą dla nas.

 

 

      2023-03-28 Słowo Życia

 

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2023-03-28

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 10 czerwca

Słowo Życia: 10 czerwca

SOBOTA DZIEWIĄTEGO TYGODNIA OKRESU ZWYKŁEGO   Mk 12, 38-44 Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się...