Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 29 stycznia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

                        „Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni (…)»”

 

            Tak bardzo znana treść nauczania Zbawiciela, która znajduje się na początku tzw. Kazania na górze. Trzy rozdziały Ewangelii według św. Mateusza (5, 6 i 7) ukazują nam cały szereg ważnych elementów nauczania Jezusa, które zostało skierowane do uczniów podczas Jego publicznej działalności. Nauczanie to zaczyna się od tych błogosławieństw, które czytamy podczas dzisiejszej liturgii. Wsłuchując się w ich treść, próbując zgłębić to, co Jezus nam też przekazuje w Swoim słowie możemy dostrzec, że poszczególne osoby, które Zbawiciel obejmuje określeniem „błogosławieni” – niekoniecznie, nie zawsze wydają się być rzeczywiście błogosławionymi (czy szczęśliwymi – jeśli użyjemy innego słowa, które pojawia się w tym miejscu w niektórych przekładach Biblii). Jednak przy głębszej refleksji możemy dostrzec słuszność słów Chrystusa, które mają swe oparcie w myśli: nie zawsze to, co jest „szczęściem” w rozumieniu ziemskim, czysto materialnym – ma prawdziwą wartość. Natomiast tam, gdzie Bóg obdarza Swoimi darami – są to dary o prawdziwej wartości, są to dary, o które warto prosić Boga i dążyć do ich otrzymania od Niego. Zaufajmy więc Bogu i Jego słowu i spróbujmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób możemy podążać za Panem drogą Jego błogosławieństw.

 

      2023-01-29 Słowo Życia

 

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2023-01-29

Więcej informacji z tej kategorii

Zambrów: Budowa OSP w Chorzelach

Zambrów: Budowa OSP w Chorzelach

400 tysięcy – taką kwotę otrzymała gmina Zambrów na budowę nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach....