Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 3 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

SOBOTA ÓSMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 11,27-33

Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”
Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”.
Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”.
Jezus im rzekł: „Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.

 

„Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię.”

 

            Takiej odpowiedzi udziela Jezus tym, którzy przychodzą do Niego pytać Go o pochodzenie Jego władzy, Jego autorytetu nauczania, Jego mocy czynienia cudów. A taka właśnie reakcja ze strony Jezusa wynika z tego, że oni sami nie chcieli dać najpierw odpowiedzi na pytanie o Jana Chrzciciela. Wiedzieli, że cokolwiek by powiedzieli, będzie to dla nich samych niekorzystne. Woleli więc powstrzymać się od tej odpowiedzi. Ale jednocześnie w ten sposób okazali się oni zamknięci na Boże słowo, zamknięci na Bożą prawdę, na Boże objawienie. Jeśli byli zamknięci na prawdę głoszoną im przez Bożego proroka, przez Jana Chrzciciela, który nad Jordanem wzywał do prostowania dróg, do przygotowywania dróg na przyjście Zbawiciela, to nie mogli oni przyjąć Tego, którego Jan zapowiadał. W tym kontekście warto się zastanowić nad naszym byciem otwartymi na Boże słowo, nad przyjmowaniem tego słowa, głoszonego nam przez tych, którzy je głoszą z Bożego powołania i polecenia. To umożliwia przyjęcie Jezusowej Ewangelii, to umożliwia nam otwarcie dla Chrystusa Pana, to umożliwia kroczenie drogami życia według woli Jezusa, naszego Mistrza. Nie lękajmy się tej otwartości dla Bożego słowa – ale też rozważajmy je w naszych sercach i nawet na najbardziej wymagające pytania i żądania Jezusa starajmy się odpowiadać naszym życiem.

      2023-06-03 Słowo Życia

 

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2023-06-03

Więcej informacji z tej kategorii