Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Święcenia biskupie ks. Adriana Galbasa SAC w Ełku

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

W wigilię Chrztu Pańskiego, 11 stycznia 2020r. diecezja ełcka przeżywała uroczystość święceń biskupich ks. Adriana Józefa Galbasa SAC. Uroczystość miała miejsce w katedrze ełckiej podczas Mszy św. o godzinie 11.00. Głównym konsekratorem był bp Jerzy Mazur, natomiast współkonsekratorami abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

W tym dniu katedra ełcka wypełniła się licznie przybyłymi gośćmi z kraju i z zagranicy. Przybyło ok. 30 biskupów: z Polski na czele z abp. Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim i przewodniczącym KEP, biskupi wraz z księżmi z Litwy, Łotwy, Białorusi, Islandii, rodzina zakonna pallotynów z ks. Fabrizio Vantini, wikariuszem generalnym Arezzo-Cortona Sansepolcro z Włoch, przełożeni prowincjalni z Niemiec i Francji, przedstawiciele zgromadzenia księży Marianów, werbiści, delegaci Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów z miast diecezji ełckiej, kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni.

Obrzęd święceń biskupich ks. Adriana Galbasa nastąpił po odczytaniu Ewangelii. Do głównego konsekratora biskup elekt został przyprowadzony przez dwóch prezbiterów: ks. kan. dr Marcina Maczana, kanclerza Ełckiej Kurii Diecezjalnej oraz ks. Andrzeja Śliwkę SAC, sekretarza prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu, którzy skierowali prośbę o wyświęcenie. Oficjalnie został odczytany dokument nominacyjny Stolicy Apostolskiej.

Święcenia biskupie odbywają się w trzech etapach, dlatego też po części przedstawienia biskupa elekta abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki wygłosił homilię. W swoim słowie odniósł się bezpośrednio do biskupa elekta: „Będziesz służył ludowi Bożemu w imieniu Jezusa Chrystusa. Twoja posługa biskupia i pasterska musi więc wzorować się i inspirować na stylu życia tego, który „nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Wymagać będzie to od Ciebie nieustannego upodabniania się do Jezusa, pozostawania z Nim w zażyłości, tak aby być zawsze Jego żywą ikoną” – mówił abp Wojda.

Metropolita i współbrat wskazywał nowemu biskupowi, że tylko duchowa i modlitewna więź z Chrystusem może być źródłem wszelkiego działania. „Skuteczność i owocność Twojej posługi będzie zależeć od tego, na ile będziesz pozostawał „z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa” – zapewniał arcybiskup.

Po homilii nastąpił drugi etap święceń biskupich, gdzie ks. Adrian Galbas SAC został zapytany wobec zgromadzonych, czy chce dochować wiary i wypełnić powierzony mu urząd. Biskup elekt odpowiedział pozytywnie, po czym „padł na twarz”, a uczestnicy zanieśli modlitwę błagalną Litanią do Wszystkich Świętych.

Bardzo wymownym momentem był obrzęd nałożenia rąk przez konsekratorów i obecnych biskupów, który odbywał się w ciszy. Kolejne elementy obrzędu przybliżały radość Kościoła ełckiego, że mają już swego biskupa pomocniczego.

Po zakończeniu liturgii słowa gratulacji i życzenia przekazali konsekratorzy i delegaci. Abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce życzył, aby pokój Chrystusa był wyznacznikiem służby bp Galbasa. „Masz budować jedność. Będziesz biskupem pomocniczym, czyli masz pomagać swojemu biskupowi, kapłanom i wiernym w diecezji. Niczego nie odkładaj, bierz się od razu do pracy” – mówił nuncjusz apostolski.

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący KEP, zwracając się do biskupa elekta zwrócił uwagę na rolę i zadania biskupa według wyjaśnień św. Grzegorza Wielkiego. „Tak więc odtąd razem ze wszystkimi biskupami będziesz uczestniczył w walce ze wszystkim co sprzeciwia się Ewangelii, a jednocześnie twój pasterski wysiłek będzie zmierzał do budowania wiary dojrzałej, spójnej, harmonijnej i przemyślanej tutejszych chrześcijan” – mówił metropolita. Życzył też, aby napotykane trudności nie prowadziły do rozpaczy.

Abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, wyraził wdzięczność, że bp Adrian Galbas SAC dołączył do duchowieństwa tych ziem. „Modlimy się, abyś przyjęta dzisiaj posługę wypełnił jak najlepiej. Niech święci tych ziem, będą ci wsparciem. Niech moc Ducha Świętego, którą dzisiaj przyjąłeś, przekłada się na postawę ludu Bożego, niech owocuje  świętością tego ludu”– życzył metropolita warmiński.

Wicegenerał Księży Pallotynów, ks. Józef Lasak przekazując słowa gratulacji przypomniał, że kiedy współbrat zostaje powołany do posługi biskupiej może otrzymać dar od wspólnoty zakonnej. Bp Adrian Galbas SAC od swojej rodziny zakonnej otrzymał relikwiarz z cząstkami św. Wincentego Pallottiego. Życzył, aby nowo wyświęcony biskup zachwycał się Bogiem, tak jak założyciel zgromadzenia. „Bóg obdarzył Cię licznymi talentami. Życzę, abyś tutaj umiał dostrzec godność i wartość każdego człowieka”.

Słowo skierował także bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. „Biskupie Adrianie, pragnę także dzisiaj powtórzyć słowa, które wypowiedziałem 13 grudnia w czasie naszego pierwszego spotkania: „Witaj w domu. Witaj w diecezji ełckiej. To jest Twój dom.” Bp Mazur zapewnił biskupa pomocniczego, że „w tym domu mieszkają dobrzy ludzie”. „Życzę Ci, abyś w mocy Ducha Świętego trwał na modlitwie. A z sercem pełnym radości i nadziei, z  pastorałem w ręku, z pierścieniem na palcu i  mitrą na głowie, idź i głoś, idź i czyń uczniami, idź i służ, idź i nieś pokój Chrystusowy aż po krańce ziemi” – mówił bp Mazur.

Życzenia skierowali także kapłani i liczne delegacje. Jednak pełne wzruszenia i najbardziej oczekiwane przemówienie było bp. Adriana Józefa Galbasa. Pierwszym słowem jakie skierował nowo wyświęcony biskup było osobiste świadectwo rozeznawania woli Bożej. „Panu Bogu wcześniej powiedziałem „fiat”, teraz przyszło to powiedzieć Kościołowi.”  Stolicą tytularną bp Galbasa SAC jest Naisso – miasto, które dzisiaj nie potrzebuje obecności pasterza.

„Najwyższą godność w życiu otrzymałem nie 11 stycznia 2020 r., ale 2 marca 1968 r., w kościele pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu, gdzie zostałem ochrzczony. Wtedy otrzymałem godność dziecka Bożego. Nic nie może się z nią równać. Tę samą godność ma każdy z was. Ona niech będzie podstawą naszej współpracy i naszej wspólnej drogi ku zbawieniu” – powiedział bp Adrian Galbas SAC. Wyraził pragnienie służby wierzącym i niewierzącym, tym którzy są daleko. Wyjaśnił też idę swego pasterskiego zawołania „Pax Christi” (Pokój Chrystusa), które wyraża pragnienie przekazywania pokoju, którego świat dać nie może. Prosząc o modlitewne towarzyszenie posłudze pasterskiej prosił, aby „nie traktować jego osoby jak „porcelanowej lalki, z która należy się delikatnie obchodzić”. „Jestem waszym bratem i chciałbym, aby nasza relacja nie była patologiczna. A to wymaga uczciwości. Jak zapewne zauważyliście – włos mi z głowy nie spadnie” – dodał biskup.

Wielokrotnie bp Galbas prosił o modlitwę. Podziękował, za modlitwę w czasie ponad dwuletniego oczekiwania na decyzję Stolicy Apostolskiej. Uczestnicy widzieli insygnia biskupie, które były oficjalnie nakładane podczas obrzędu święceń biskupich, jednak biskup  podkreślił znaczenie symbolu, który otrzymał jako pierwszy. „Pierwszym insygnium, jest krzyż. Biskup dostaje go po cichu, intymnie, bez świadków i m ago stale nosić na piersi. Wiem, ze nie jest to tylko symbol, dlatego proszę o modlitwę” – mówił biskup.

Zostały odczytane także życzenia i gratulacje od pana Andrzeja Dudy, prezydenta RP. „Zadania stojące przed Kościołem ełckim oraz całą społecznością katolicką w Polsce zbiegają się  z licznymi wyzwaniami i szansami, którym wychodzimy naprzeciw jako naród i państwo… Niech pod przewodnictwem swoich Biskupów diecezja ełcka umacnia dobrą sławę jako wspólnota dynamiczna, ofiarna i otwarta, z powodzeniem służąca Bogu i Ojczyźnie.” Prezydent RP nowo wyświęconemu biskupowi życzył obfitego żniwowania i błogosławieństwa Bożego.

Wszyscy zgromadzeni na uroczystej Mszy św. otrzymali egzemplarz Pisma Świętego. Dzieląc się radością sakry biskupiej, bp Adrian Galbas SAC pragnął w tym geście podjąć jedno z zadań biskupich, którym jest głoszenie Ewangelii. Przy wyjściu z katedry bp Galbas SAC błogosławił dzieci i wiernych, którzy oczekiwali z radosnym śpiewem.

Uroczystość była transmitowana  przez Radio Pallotti.FM oraz Pallotti.TV.

mr /diecezjaelk.pl

Autor J. E.

2020-01-13

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...