Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Błogosławieństwo Ceremoniarzy i Animatorów liturgicznych w Diecezji łomżyńskiej

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Zakończyła się I edycja Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora liturgicznego w Diecezji łomżyńskiej. Prawie dwuletnia formacja przebiegał pod okiem: animatora Jacka Kozłowskiego członka Diakoni liturgicznej Ruchu Światło-Życie, ks. Marka Chojnowskiego odpowiedzialnego za Diakonię liturgiczną Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej oraz ks. Grzegorza Karwowskiego, diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza. W dniu 26 września 2021 r. Biskup Tadeusz Bronakowski ustanowił liturgicznym obrzędem 10 osób, które zostały właściwie przygotowane to pełnienia funkcji Ceremoniarza i Animatora liturgicznego. Uroczyste błogosławieństwo nastąpiło podczas Eucharystii w parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

>Biskup pouczył kandydatów o właściwych zadaniach, które maja pełnić, słowami Obrzędu Błogosławieństw Służby Liturgicznej: Od wielu lat służycie Bogu i Kościołowi. Pełnicie tę służbę zarówno w celebracjach liturgicznych jak i w codziennym życiu. W ostatnim czasie część z was przygotowywała się do pełnienia funkcji animatora liturgicznego, inni zaś do zadań ceremoniarza. Obydwie funkcje są potrzebne we wspólnocie gromadzącej się na Eucharystię. Niezbędna jest formacja wiernych do świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii. Zadanie to zostaje powierzone w szczególny sposób animatorom. Konieczne jest także dobre przygotowanie samych celebracji i czuwanie nad tym, aby wszystkie funkcje były sprawowane pięknie i zgodnie z przepisami liturgicznymi. To zadanie powierzamy ceremoniarzom. Starajcie się powierzone wam funkcje wykonywać z należytym szacunkiem na większą chwałę Bożą i ku wzrostowi wiary zgromadzonych wiernych – mówił bp Tadeusz Bronakowski.

Grono Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji łomżyńskiej zostało poszerzone o osoby posłane do krzewienia poprawności liturgicznej. Tekst modlitwy błogosławieństwa wyznaczył tym świeckim osobom zadania. Są nimi: gorliwe poznawanie misterium liturgii, troska o jej dobre przygotowanie, czerpanie z liturgii treści dla swojego życia, zbliżanie się do Boga, dawanie swoim życiem przykładu wiary Bogu niech będą dzięki za te osoby.

Ks. Grzegorz Karwowski
Diecezjalny duszpasterz LSO

Hits: 107

Autor J. E.

2021-09-28

Więcej informacji z tej kategorii