Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Błogosławieństwo Ceremoniarzy i Animatorów liturgicznych w Diecezji łomżyńskiej

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Zakończyła się I edycja Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora liturgicznego w Diecezji łomżyńskiej. Prawie dwuletnia formacja przebiegał pod okiem: animatora Jacka Kozłowskiego członka Diakoni liturgicznej Ruchu Światło-Życie, ks. Marka Chojnowskiego odpowiedzialnego za Diakonię liturgiczną Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej oraz ks. Grzegorza Karwowskiego, diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza. W dniu 26 września 2021 r. Biskup Tadeusz Bronakowski ustanowił liturgicznym obrzędem 10 osób, które zostały właściwie przygotowane to pełnienia funkcji Ceremoniarza i Animatora liturgicznego. Uroczyste błogosławieństwo nastąpiło podczas Eucharystii w parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

>Biskup pouczył kandydatów o właściwych zadaniach, które maja pełnić, słowami Obrzędu Błogosławieństw Służby Liturgicznej: Od wielu lat służycie Bogu i Kościołowi. Pełnicie tę służbę zarówno w celebracjach liturgicznych jak i w codziennym życiu. W ostatnim czasie część z was przygotowywała się do pełnienia funkcji animatora liturgicznego, inni zaś do zadań ceremoniarza. Obydwie funkcje są potrzebne we wspólnocie gromadzącej się na Eucharystię. Niezbędna jest formacja wiernych do świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii. Zadanie to zostaje powierzone w szczególny sposób animatorom. Konieczne jest także dobre przygotowanie samych celebracji i czuwanie nad tym, aby wszystkie funkcje były sprawowane pięknie i zgodnie z przepisami liturgicznymi. To zadanie powierzamy ceremoniarzom. Starajcie się powierzone wam funkcje wykonywać z należytym szacunkiem na większą chwałę Bożą i ku wzrostowi wiary zgromadzonych wiernych – mówił bp Tadeusz Bronakowski.

Grono Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji łomżyńskiej zostało poszerzone o osoby posłane do krzewienia poprawności liturgicznej. Tekst modlitwy błogosławieństwa wyznaczył tym świeckim osobom zadania. Są nimi: gorliwe poznawanie misterium liturgii, troska o jej dobre przygotowanie, czerpanie z liturgii treści dla swojego życia, zbliżanie się do Boga, dawanie swoim życiem przykładu wiary Bogu niech będą dzięki za te osoby.

Ks. Grzegorz Karwowski
Diecezjalny duszpasterz LSO

Autor M. Sz.

2021-09-28

Więcej informacji z tej kategorii

Książka: Boży architekt

Książka: Boży architekt

  Książka Patricka Sbalchiero o światowej sławy architekcie Antonim Gaudím nie jest kolejnym podręcznikiem...