Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Masz słuch i poczucie rytmu, lubisz śpiewać? – możesz zostać organistą

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

W Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2021/2022. Kandydatów powinny cechować między innymi poczucie rytmu i słuch muzyczny.

Aby przystąpić do egzaminu, kandydaci powinni wcześniej dostarczyć komplet dokumentów, wśród nich między innymi CV, opinię księdza proboszcza i ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej. Podczas przesłuchań każdy zostanie poproszony o wykonanie dowolnej pieśni kościelnej, zainteresowani będą również musieli wykazać się pamięcią muzyczną, powtarzając zaprezentowany schemat rytmiczny i melodyczny. Dodatkowo mogą wykonać dowolny utwór na fortepianie lub organach.

Ci, którzy przejdą rekrutację pomyślnie, otrzymają indeksy i szansę na naukę takich przedmiotów jak: zasady muzyki, kształcenie słuchu, emisja głosu, śpiew liturgiczny, chorał gregoriański, harmonia teoretyczna i praktyczna, akompaniament liturgiczny, podstawy improwizacji organowej, kontrapunkt, harmonia modalna, metodyka prowadzenia chóru oraz dyrygentura a także liturgika i prawodawstwo muzyki liturgicznej.

Zajęcia wykładowe odbywają się w środy w godz. 10.00–16.00, natomiast zajęcia z gry na fortepianie i organach ustalane są indywidualnie z wykładowcą.

Kształcenie przyszłych organistów trwa pięć lat. Można jednak ukończyć edukację po trzech latach otrzymując dyplom kantora. Zapraszamy również dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pragnęliby rozwinąć swoje umiejętności wokalne czy też gry na fortepianie lub organach – mówi dyrektor DIMK ks. Kazimierz Ostrowski.

Przesłuchania kandydatów odbędą się w sobotę 28 sierpnia o godzinie 9.00 w siedzibie Instytutu w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

JE

Autor M. Sz.

2021-08-19

Więcej informacji z tej kategorii