Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Od września 2025r. mniej lekcji religii w szkołach

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała we wtorek (18.06), że od przyszłego roku szkolnego czyli 1 września 2025r., uczniowie będą mieli jedną godzinę religii tygodniowo  W Ministerstwie Edukacji rozpoczęły się prace nad rozporządzeniem w tej sprawie.

Siostra Natalia Śliwińska, która jest nauczycielem katechezy podkreślała na antenie Radia Nadzieja, że lekcje religii są bardzo ważne, ponieważ to jedyny moment, kiedy w szkole można poruszyć temat wiary. Wcześniej padały propozycje, aby lekcje religii odbywały się w parafialnych salkach:

-Katecheza jest bardzo potrzebna i konieczna właśnie w szkole. To tutaj młodzież spędza najwięcej czasu. To tutaj powstają grupy i tworzą się relacje. Oni do parafii już nie przyjdą, bo po południu są inne zajęcia. To w szkole możemy z nimi być, jedną, bądź dwie godziny. Możemy wtedy więcej z nimi rozmawiać i przybliżać wiarę.

      2024-06-18 s. Natalia Śliwińska

Obecnie w szkołach publicznych uczniowie, którzy chodzą na takie lekcje, mają dwie godziny religii tygodniowo. Oprócz tego ocena z religii nie będzie wliczana do średniej. Możliwe będzie też łączenie klas, w których na katechezę uczęszcza mniej niż 7 osób.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski jest w tej sprawie następujące:

Nie ma zgody na zmniejszenie tygodniowego wymiaru zajęć do jednej godziny, umieszczanie zajęć lekcji religii na pierwszej i ostatniej godzinie, niewliczanie oceny z religii do średniej ocen i nieumieszczanie oceny z religii na świadectwie szkolnym. Podkreślamy bardzo mocno wartość wychowawczą, kulturową i historyczną lekcji religii – mówi bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego przypomina jednocześnie, że „poza wymiarem religijnym, lekcja religii w szkole ma ogromne znaczenie wychowawcze i mocno wspiera wychowawczą rolę szkoły. Religia i jej treści stanowią element integralnego wychowania człowieka”. „Ponadto na lekcji religii kształtowane są postawy moralne, przekazuje się fundamentalne wartości, takie jak miłość bliźniego, ludzka wrażliwość, tolerancja, empatia, współpraca i zgoda” – podkreśla. Dodaje, że lekcja religii w szkole posiada również wielką wartość kulturową. „Pomaga zrozumieć naszą kulturę, która ma korzenie chrześcijańskie. Treści i tematy w założeniach programowych wchodzą w korelację z językiem polskim, historią, etyką, filozofią, etyką, muzyką, plastyką, wiedzą o kulturze, wychowaniem do życia w rodzinie” – zwraca uwagę.

Odwołując się do postulatów powrotu lekcji religii do salek parafialnych, bp Osial przyznaje, że „mamy wypracowany model zróżnicowania i komplementarności pomiędzy lekcją religii w szkole a działaniami katechetycznymi w parafii. Te dwie rzeczywistości muszą się uzupełniać”. „Nie dopuszczam takiej możliwości, aby w szkole nie było lekcji religii. Trzeba zachować lekcję religii w szkole, zastanawiać się nad jej naturą, funkcjami i zadaniami. Ale musi ona być. Przy parafii jest duchowy, formacyjny styl działania, a w szkole jest wiedza, wychowanie, są kształtowane umiejętności” – oświadcza hierarcha.

Cały wywiad z bp. Wojciechem Osialem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski jest dostępny na stronie: episkopat.pl. 

Autor K. P.

2024-06-18

Więcej informacji z tej kategorii

21 lipca: Jezus dobry pasterz

21 lipca: Jezus dobry pasterz

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (ROK B)   Mk 6, 30 - 34 Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co...