Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Święcenia kapłańskie Diecezji Łomżyńskiej

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Dziś (27.05.) o g. 10.00 rozpoczęła się w katedrze łomżyńskiej uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp. Janusza Stepnowskiego, ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej, podczas której dwóch diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu.

Najbliżej biskupa w koncelebrze byli – biskup pomocniczy, ks. bp Tadeusz Bronakowski i ks. kan. Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Od tej Eucharystii diecezja wzbogaciła się o dwóch nowych kapłanów. Na początku Mszy ks. Rektor poprosił ks. bp.  Janusza o wyświęcenie kandydatów:

Ks. R: Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów. Ks. Bp: Czy wiesz, że są tego godni? Ks. R: Po zbadaniu opinii wiernych i po zasiągnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Ks. Bp: Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. W: Bogu niech będą dzięki.

      2023-05-27 Prośba ks. Rektora o wyświęcenie diakonów

Ksiądz Biskup Janusz w swojej homilii podkreślił potrzebę niesienia Ewangelii do dzisiejszego świata:

Mimo, że świat nieraz jest daleki od Ewangelii jednakże potrzebuje tej Ewangelii, aby się obudzić nieraz z tego letargu, w którym się znalazł.

      2023-05-27 ks. bp Janusz Stepnowski, o przebudzeniu świata Ewangelią

Na tej drodze, którą obrali diakon Patryk i diakon Andrzej mogą liczyć na pomoc Ducha Świętego:

Musicie mieć świadomość drodzy kandydaci, że Pan Bóg będzie wam towarzyszył. W bliskości tych świąt Zesłania Ducha Świętego musicie mieć świadomość, że cała wasza kapłańska służba będzie też przesycona tym darem z góry, darem Ducha Świętego.

      2023-05-27 ks. bp Janusz Stepnowski, o towarzyszeniu Ducha Świętego

W trakcie uroczystości nowo wyświęceni kapłani założyli po raz pierwszy ornat. Nad całością przebiegu czuwał ks. dr Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz diecezjalny, który wyjaśnił znaczenie szat:

Stuła symbolizuje godność i władzę urzędu kapłańskiego, ornat zaś jest symbolem słodkiego jarzma Pańskiego.

      2023-05-27 ks. dr Krzysztof Chodkowski, o symbolice stuły i ornatu

W imieniu neoprezbiterów na koniec Mszy Świętej przemówił ks. Andrzej Skarzyński, który dziękował wszystkim zgromadzonym oraz zawierzał ich posługę Matce Bożej:

Naszą posługę chcemy wypełniać z największą gorliwością i miłością oddając całego siebie tym, do których zostaniemy posłani. Niech nas w tym wspiera nasza Mama, Maryja, Matka Pięknej Miłości.

      2023-05-27 ks. Andrzej Skarzyński, o zawierzeniu posługi Maryi

Przed rozpoczęciem Eucharystii mogliśmy zapytać kandydatów do święceń jak zrodziła się w nich myśl o kapłaństwie:

dk. Patryk: Tego nikt chyba tak naprawdę nie wie skąd to się zaczęło, ale jakoś tak od początku właśnie od pierwszej Komunii Świętej człowiek przy ołtarzu się kręcił, a później tak jakoś naturalnie wyszło, że po maturze do seminarium i Pan Bóg jakoś to nieporadne narzędzie kształtował przez sześć lat. dk. Andrzej: Tak, muszę zgodzić się z Patrykiem, u mnie było podobnie, nie wiadomo kiedy, ale tak stopniowo narastało i rzeczywiście nastał ten moment, że trzeba było powiedzieć Panu Bogu tak, tak, idę za Tobą i jesteśmy teraz tutaj gdzie jesteśmy.

      2023-05-27 Neoprezbiterzy o początkach swojego powołania

Jakie było ich samopoczucie sobotniego poranka?

dk. Patryk: Bardzo się cieszymy. Można powiedzieć, że to jest takie dopełnienie sześciu lat naszej formacji seminaryjnej. Biskup nałoży na nas ręce i pośle nas w świat. dk. Andrzej: Taka ekscytacja pomieszania ze stresem, myślę że Patryk się zgodzisz. Radość, ale i jednocześnie niepokój, ale to przed nieznanym.

      2023-05-27 Neoprezbiterzy o swoim samopoczuciu przed Mszą Świętą

Ksiądz Patryk Wolanowski pochodzi z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach, a ksiądz Andrzej Skarzyński z parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Obaj odprawią jutro w rodzinnych parafiach swoją pierwszą Mszę Świętą tj. Prymicyjną. Nowi kapłani na koniec swoich Mszy Prymicyjnych udzielą błogosławieństwa, które jest związane ze szczególnymi łaskami.

Ksiądz Biskup wręczył nominacje do pracy w parafiach – ks. Patrykowi w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce i ks. Andrzejowi w parafii pw. św. Brunona w Łomży.

 

Autor ES

2023-05-27

Więcej informacji z tej kategorii