Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Dziś przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bóg zachował życie Matki Jezusa Chrystusa od wszelkiej zmazy grzechu.

O objawieniu się Maryi w 1858 roku mówił w Poranku Siódma9, ksiądz Marcin Sobiech:

-W Lourdes kiedy proboszcz żądał jakiegoś dowodu na to, że w Grocie Massabielskiej objawia się Najświętsza Maryja Panna w parafii Lourdes dziewczynka, Bernadetta Soubirous, pewnego razu poszła i mówi, że Piękna Pani, bo tak Ją nazywała, która rozmawia z nią w Grocie, powiedziała, że jestem Niepokalane Poczęcie. Jakież było zdziwienie księdza proboszcza, ponieważ dokładnie 4 lata wcześniej w Rzymie papież błogosławiony Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

      2023-12-08 Ksiądz Marcin Sobiech o objawieniu się Maryi

Papież Pius IX ogłosił dogmat wiary bullą Ineffabilis Deus w bazylice świętego Piotra w Rzymie w obecności kardynałów, arcybiskupów i biskupów.

Pisał tak:

“Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, co jest prawdą objawioną przez Boga i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Święto ustanowił w Rzymie w 1477 roku papież Sykstus IV, które od czasów Piusa V, czyli od 1572 roku zaczęto obchodzić w całym Kościele.

Całą rozmowę z księdzem Marcinem Sobiechem będą mogli państwo znaleźć na stronie www.siodma9.pl.

Więcej o dzisiejszym święcie można znaleźć na stronie www.brewiarz.pl.

Autor M.D.

2023-12-08

Więcej informacji z tej kategorii