Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

8 grudnia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przekonanie to wierni wyznawali od początków chrześcijaństwa, choć w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o niepokalanym poczęciu Matki Jezusa.

Dogmat został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku przez Piusa IX. Papież stwierdził, że ta prawda wiary jest objawiona od Boga i pochodzi jeszcze z czasów apostolskich. Ojciec Święty podkreślił, że chodzi o naukę powszechnie wyznawaną w Kościele, którą on jedynie najwyższym autorytetem sankcjonuje.

Kościół uznaje, że prawdę o Niepokalanym Poczęciu potwierdzają objawienia Matki Bożej, między innymi w Lourdes w 1858 roku oraz w Fatimie w 1917.
Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku nawiązał do wiary w Niepokalane Poczęcie Maryi. Podkreślił jej szczególną rolę w Kościele, nazywając ją “matką pięknej Miłości”.

W 150. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, 8 grudnia 2004 roku, Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański na placu św. Piotra powiedział: “Niepokalane Poczęcie oświetla drogę ludzkości wszystkich czasów. Na początku III tysiąclecia wzywa nas do nadziei i wiary w Boga, Jego zbawienie i życie wieczne, a w sposób szczególny oświeca drogę Kościoła prowadzącego nową ewangelizację”.

Z uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP jest związany zwyczaj “omaggio floreale” – “hołd z kwiatów”. Zgodnie z nim papież udaje się na plac Hiszpański w Rzymie, gdzie przed figurą Matki Bożej składa białe róże, i modli się wraz z wiernymi. Tradycję tę honorowali między innymi Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.

IAR

Autor P. G.

2021-12-08

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...