Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Zaproszenie do świętowania 30. rocznicy pobytu papieża Jana Pawła II w Łomży

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Uroczystości z okazji 30. rocznicy pobytu w Łomży św. Jana Pawła II i rozpoczęcia ostatniego etapu duchowego przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

Bogaty w wydarzenia rok duszpasterski, który przeżywamy w Kościele w Polsce, jest również wspomnieniem 30. rocznicy 4. Pielgrzymki do Ojczyzny św. Jana Pawła II. Była to pierwsza pielgrzymka papieska do kraju, który przechodził transformację ustrojową. Nie była ona łatwa także z punktu widzenia moralnego. Dlatego też Ojciec Święty zaproponował swoim rodakom ponowne rozważenie przykazań Dekalogu.

Jednym z etapów pielgrzymki była Łomża, do której św. Jan Paweł II przybył w dniach 4 i 5 czerwca 1991 roku. Uroczysta Msza św. celebrowana przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, zgromadziła około 100 tysięcy pielgrzymów. W czasie liturgii Papież koronował obraz Matki Boskiej Pięknej Miłości z Katedry Łomżyńskiej i spotkał się z rolnikami. Dzień później pobłogosławił gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży oraz spotkał się ze wspólnotą litewską. W czasie homilii wygłoszonej na błoniach kościoła Miłosierdzia Bożego nasz wielki Rodak odniósł się do szóstego przykazania Dekalogu: “Nie cudzołóż”.

Diecezja Łomżyńska z wdzięcznością wspomina to historyczne wydarzenie. Obchodząc rocznicę, pragniemy oddać cześć największemu z rodu Polaków. Świętowanie, do którego zapraszamy całą Diecezję, zainauguruje także ostatni etap duchowego przygotowania do baeatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Uroczystość diecezjalna w 30. rocznicę pobytu w Łomży św. Jana Pawła II, połączona z inauguracją duchowego przygotowania do beatyfikacji, będzie miała miejsce w sobotę 5 czerwca br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jej kontynuacją będzie uroczysty odpust ku czci Matki Boskiej Pięknej Miłości w Katedrze Łomżyńskiej, w niedzielę 6 czerwca br. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przygotowuje z tej okazji dla wszystkich parafii materiały duszpasterskie na niedzielę – 6 czerwca br.

Program uroczystości diecezjalnych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w sobotę 5 czerwca br.:

10.00 – rozpoczęcie spotkania – słowo powitania i wprowadzenia

10.05 – wykład: Zuzela (1901 – 1910), Andrzejewo (1910 – 1912), Łomża – 1915 – 1917) – u źródeł wielkości Prymasa Tysiąclecia – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski – UKSW w Warszawie

10.50 – wykład: Sakrament małżeństwa źródłem moralnej mocy człowieka i sprostania złożonym ślubom. Refleksja na kanwie homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Łomży – ks. prof. dr hab. Mirosław Brzeziński – KUL w Lublinie

11.30 – uroczysta Msza św. dziękczynna koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Janusza Stepnowskiego

12.30 – zakończenie

Do udziału w uroczystości zaproszenie są reprezentanci wszystkich dekanatów Diecezji Łomżyńskiej: dziekan lub jego przedstawiciel oraz trzy osoby świeckie z parafialnych rad duszpasterskich z dekanatu, księża proboszczowie z Łomży, pracownicy Instytucji Centralnych Diecezji, przełożeni, wykładowcy i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, członkowie ruchów i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Łomży

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza, z racji Roku Rodziny, asystentów przygotowania narzeczonych oraz doradców życia rodzinnego posługującym narzeczonym i małżonkom w parafialnych poradniach rodzinnych. Ponadto osoby prowadzące warsztaty dla narzeczonych w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Hits: 101

Autor J. E.

2021-05-31

Więcej informacji z tej kategorii