Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wytyczne dla duszpasterzy zakonnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Zachowywanie odległości, nieorganizowanie Mszy w małych salkach, dystrybuowanie wody święconej w zamkniętych butelkach, wyposażenie kościołów i zakrystii w środki dezynfekujące – to tylko niektóre z wytycznych dla duszpasterzy dotyczących opieki nad wiernymi w czasie zagrożenia epidemicznego. Publikuje je na swoich stronach Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Wytyczne dla duszpasterzy dotyczące opieki nad wiernymi w czasie zagrożenia epidemicznego

W zawiązku z zaistniałym zagrożeniem w kościołach zakonnych obowiązują następujące zasady

1. W celu zachowania normy dot. obecności max. 50 osób w kościele należy wyznaczyć osoby regulujące napływ ludzi do świątyni;
2. Uwzględniajmy zasadę, by ludzie zachowywali właściwą odległość między sobą. Nie zaleca się więc organizowania Mszy św. w małych salkach przykościelnych;
3. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;
4. Zakrystie, kościoły i kaplice należy wyposażyć w środki dezynfekujące, wodę, mydło płynne, jednorazowe ręczniki;
5. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne i dezynfekować po każdym penitencie;
6. W miarę możliwości zapewnić alternatywne miejsca do spowiedzi poza konfesjonałem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
7. Kropielnice należy opróżnić z wody święconej, umyć i zdezynfekować;
8. Wodę święconą można dystrybuować tylko w zamkniętych butelkach;
9. Kilka razy dziennie, zwłaszcza po nabożeństwach, należy zdezynfekować wszystkie klamki w kościołach, kaplicach, ośrodkach duszpasterskich, kancelariach i innych miejscach nawiedzanych przez wiernych;
10. Należy rozważyć odwołanie rekolekcji wielkopostnych;
11. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęca się do śpiewania w naszych kościołach suplikacji “Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie”.
12. Należy skierować do wiernych czytelny komunikat o zasadach obowiązujących w tym szczególnym okresie w naszych kościołach. Propozycja takiego komunikatu poniżej.

Komunikat dla wiernych (propozycja)

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, w kościołach obowiązują następujące zasady:

1. W świątyni, również podczas nabożeństw i Mszy św., jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób;
2. Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem, osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny podchodzić jako pierwsze, a dopiero po nich ci, którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust;
3. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;
4. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
5. Należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
6. Rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą;
7. Przy wejściach do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni;
8. W kolejkach do spowiedzi, w czasie i po liturgii należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m;
9. Niektóre spotkania duszpasterskie mogą zostać odwołane.

Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach, oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Komunikat do wiernych należy:

– odczytać przed każdą Mszą św. i nabożeństwem
– wywiesić w miejscach widocznych przy kościołach, kaplicach, ośrodkach duszpasterskich, kancelariach (tablice ogłoszeń, gabloty itp.)
– wyłożyć w formie ulotek w kościele, kancelarii, ośrodkach duszpasterskich
– umieścić na stronach internetowych parafii, klasztoru, sanktuarium i innych dzieł oraz profilach społecznościowych.

KAI

Autor J. E.

2020-03-17

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 30 stycznia

Słowo Życia: 30 stycznia

PONIEDZIAŁEK CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 5, 1-20 Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju...

Słowo Życia: 29 stycznia

Słowo Życia: 29 stycznia

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 5, 1-12a Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego...

Słowo Życia: 28 stycznia

Słowo Życia: 28 stycznia

WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU   Mk 4, 35-41 Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:...