Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

30 marca: Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

WIELKA SOBOTA

 

1 P 1, 18-21

Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

 

Rozważanie ks. Jana Krupki:

 

      2024-03-30 Słowo Życia

Autor E. S.

2024-03-30

Więcej informacji z tej kategorii