Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 21 września

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

 

Mt 9, 9-13

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”
On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

 

„(…) rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.”

 

Czytany dziś fragment Ewangelii pokazuje nam, jak celnik Mateusz całkowicie zaufał Chrystusowi Panu. Wystarczyło jedno słowo Zbawiciela, jedno zdanie: „Pójdź za Mną”. I Mateusz rzeczywiście poszedł. Pozostawił to wszystko, co było jego dotychczasowym zajęciem: komora celna, zgromadzone pieniądze… I udał się za Jezusem, stając się jednym z Apostołów. Podziwiamy to zaufanie pokładane w Tym, który powołał go, by stal się uczniem. Ale św. Mateusz, apostoł i ewangelista, którego święto dziś przeżywamy, także i nas uczy takiego zaufania Bogu. Takiego zaufania, które prowadzi do tego, by słuchać Pana w swoim codziennym życiu – i realizować Jego wolę, Jego słowo, Jego Ewangelię. Choć może nieraz wydawałoby się to trudne, choć nieraz może zdawałoby się to ponad ludzkie siły, choć może być to nie w pełni zrozumiałe dla nas… Od św. Mateusza uczymy się zaufania Bogu, Jego miłości dla nas. Ponieważ Bóg darzy nas Swoją miłością, miłością wielką – to Jego wola względem nas wyraża tę miłość. Dlatego trzeba nam zaufać, że przez to Boże słowo, Boże wezwanie, Bożą naukę – jesteśmy prowadzeni ku temu, co dla nas jest dobre, ku temu, co służy naszemu prawdziwemu dobru. Św. Mateuszu, ucz nas tego zaufania, tego zawierzenia Bogu w każdej sytuacji naszego życia.

 

      2022-09-21 Słowo Życia - Ks. Jan Krupka

 

Ks. Jan Krupka

 

Hits: 27

Autor ES

2022-09-21

Więcej informacji z tej kategorii