Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

4 grudnia: Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA ADWENTU

 

Mt 8, 5-11

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Rozważanie ks. Jana Krupki:

 

      2023-12-04 Słowo Życia

Autor ES

2023-12-04

Więcej informacji z tej kategorii