Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

6 kwietnia: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

 

Mk 16, 9-15

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

Rozważanie ks. Jana Krupki:

 

      2024-04-06 Słowo Życia

Autor E. S.

2024-04-06

Więcej informacji z tej kategorii