Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Działania i zadania Państwa w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Zadania Państwa w tym zakresie są realizowane przez instytucje rynku pracy, działające w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiagnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej, zwiększania mobilności na rynku pracy. Jedną z takich instytucji jest urząd pracy.

Ekspert:

Robert Bondyra, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Rozmawia:

Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

      DZIAŁAMY DLA LEPSZEJ POLSKI ODC. 27

Autor ES

2023-11-29

Więcej informacji z tej kategorii