Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym cz. 2

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Jest to profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży. Profilaktyka to wszelka działalność zapobiegająca szkodliwym zjawiskom: chorobom, wypadkom, przestępczości itd. przez zwalczanie przyczyn. Działania w dziedzinie profilaktyki uzależnień to nie tylko praca środowiska rodzinnego ale także zadania szkoły.

Należy dostarczać uczniom podstawowych informacji o przyczynach i skutkach używania środków odurzających oraz jakie są mechanizmy uzależnienia – czym jest nałóg. Ponadto należy uczyć umiejętności skutecznego opierania się naciskom związanym z piciem alkoholu czy braniem narkotyków. Człowiek, który potrafi spokojnie ale stanowczo odmówić, jest bezpieczny, decyduje o swoim życiu, świadomie wybiera i realizuje własne cele. Trzeba zawsze uświadamiać dzieciom i młodzieży, że w profilaktyce ogromną rolę odgrywa umiejętność pozytywnego myślenia o sobie i własne zdanie.

Ekspert:

Adrian Maziarczuk, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, pedagog szkolny

Rozmawia:

Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

      DZIAŁAMY DLA LEPSZEJ POLSKI ODC. 29

 

 

Autor ES

2023-12-04

Więcej informacji z tej kategorii