Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Gmina Kolno: Centrum kultury będzie współpracować z policją

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Centrum Kultury Gminy Kolno będzie współpracować z Komendą Powiatową Policji w Kolnie przy realizacji dwóch programów. Porozumienie w tej sprawie zostało już podpisane.

Porozumienie dotyczy realizacji programów skierowanych do mieszkańców gminy Kolno. To “poMOC, a nie przeMOC” i “Świadomy Senior=Bezpieczny Senior”, które dotyczą przeciwdziałania przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Na mocy podpisanego listu intencyjnego zarówno policja jak i przedstawiciele Centrum Kultury będą podejmować działania profilaktyczne i zaradcze.

Chodzi przede wszystkim o zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Jest to istotne zarówno, jeśli chodzi o osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne mogące doznawać przemocy jak również osoby, które mają kontakt z takimi osobami lub mogą być świadkiem przemocy w rodzinie. W praktyce oznacza to, iż każdy na różnych etapach swojego życia może zetknąć się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie i istotnym jest by podjąć działania informacyjno-edukacyjne, które dotrą do jak najszerszego grona odbiorców

red. pg

Hits: 10

Autor P. G.

2022-01-21

Więcej informacji z tej kategorii