Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Kolno: Mieszkańcy będą mieli wpływ na strategię rozwoju miasta

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Jutro(15.09) rozpoczną się w Kolnie konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. Potrwają one do 5 października

Konsultacje mają na celu poznanie uwag i opinii dotyczących projektu strategii opracowanej przez urząd. Udział mogą wziąć w nich tylko osoby zamieszkałe na terenie Kolna. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) ankiety skierowanej do mieszkańców miasta Kolno z wykorzystaniem kwestionariusza internetowego (ankieta on-line) oraz kwestionariusza w tradycyjnej wersji papierowej.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://www.survio.com/survey/d/G1I3U4D9T3N9M9O9S

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Miasta Kolno oraz umieszczeniu treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno i udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno. Formularz ankiety zawiera wskazanie celu prowadzonych konsultacji. Mieszkańcom Miasta umożliwia się składanie wypełnionych formularzy ankiety w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno (skrzynka na formularze ankiety). Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię.

2) zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

    1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kolno.home.pl
    2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
    3.  osobiście w Urzędzie Miasta Kolno, Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

Konsultacje w formie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu Strategii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego załączonego do obwieszczenia

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Kolno do 2030 roku wraz z projektem uchwały Rady Miasta Kolno będzie dostępny w Urzędzie Miasta Kolno, Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno w okresie od 15.09.2022 r. do 05.10.2022 r.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie, które:

– wpłyną przed 15.09.2022 r. i po 05.10.2022 r. – bez czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej (za wyjątkiem zgłaszanych w formie ankiety on-line),

– przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym

Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Kolno z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Kolno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030 – projekt do konsultacji społecznych

Projekt uchwały Rady Miasta Kolno w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030

Kwestionariusz konsultacyjny do projektu Strategii Miasta Kolno do roku 2030

2022-09-14

Więcej informacji z tej kategorii

Wiara: Nowe organy w Wyszkowie

Wiara: Nowe organy w Wyszkowie

Sanktuarium Św. Idziego w Wyszkowie cieszy się nowym instrumentem muzycznym. W niedzielę 27 listopada na Mszy Świętej...

Wiara: 50 lat Instytutu Muzyki

Wiara: 50 lat Instytutu Muzyki

Minionej soboty 26 listopada Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej Diecezji Łomżyńskiej świętował swoje...

Słowo Życia: 27 listopada

Słowo Życia: 27 listopada

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU   Mt 24, 37-44 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie...

Słowo Życia: 26 listopada

Słowo Życia: 26 listopada

SOBOTA TRZYDZIESTEGO CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Łk 21, 34-36 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na...

Wiara: Duchowa adopcja kapłanów

Wiara: Duchowa adopcja kapłanów

W te niedziele rozpocznie się dzieło duchowej adopcji kapłanów. Powstało ono ponad 12 lat temu. W akcji każdy może...