Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Kolno: Rusza projektowanie obwodnicy miasta w ciągu DW647

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Krok bliżej do budowy obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647. Dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Mamy rok na jej przygotowanie – mówi Mariusz Paleczek, prezes zarządu firmy Value Engineering, która wygrała przetarg:

      2022-08-17 Mariusz Paleczek o dokumentacji na obwodnicę Kolna

Radości z tempa prac nie kryje burmistrz Kolna, Andrzej Duda:

      2022-08-17 Andrzej Duda o obwodnicy Kolna

Koszt opracowania dokumentacji to około 2 mln złotych. Szacowany koszt całej budowy obwodnicy to 95 mln złotych, z czego wsparcie z budżetu państwa wynosi 55 milionów złotych. Pierwsze samochody mają przejechać nową trasą w połowie 2025 roku.

Zadanie pod nazwą “Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647” obejmuje swoim zakresem budowę obwodnicy od południowej strony Kolna. Początek opracowania założono w okolicach skrzyżowania z drogą w kierunku m. Pastorczyk, natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą w kierunku m. Świdry. Łączna długość drogi to ok. 5,5 km.

Dane wyjściowe do projektowania zakładają budowę obwodnicy klasy technicznej G/GP, kategoria ruchu KR5, przekrój poprzeczny zostanie określony przy uwzględnieniu miarodajnego natężenia ruchu i klasy drogi. Ponadto założono również:

 • budowę obiektów inżynierskich;
 • budowę lub przebudowę zatok autobusowych;
 • budowę chodników jedno- lub dwustronnych w terenie zabudowanym – w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • budowę odcinków ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych w rejonie skrzyżowań;
 • rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody;
 • budowę/ przebudowę miejsc dostępu do drogi publicznej w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu;
 • budowę/ przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • budowę przejść dla pieszych wraz z azylami (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • budowę separatorów ruchu wraz z ich oświetleniem;
 • przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z projektowaną drogą i obiektami inżynierskimi (jeżeli zajdzie taka potrzeba);
 • budowę kanału technologicznego;
 • uzupełnienie /przebudowę istniejącego lub budowę nowego oświetlenia (jeżeli zajdzie taka potrzeba);
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
 • zagospodarowanie terenów przyległych w ramach przebudowy drogi.

pg

Hits: 40

Autor P. G.

2022-08-17

Więcej informacji z tej kategorii

GD: Andrzej Duda, burmistrz Kolna

GD: Andrzej Duda, burmistrz Kolna

"Gościem Dnia" Radia Nadzieja był Andrzej Duda, burmistrz Kolna. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, którą...