Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

KTN: Odnowa moralna i religijna narodu ratunkiem dla Polski

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Odnowa moralna i religijna narodu ratunkiem dla Polski

Wielkość Bożego Miłosierdzia sławiona jest dzisiaj na całym świecie. Przede wszystkim przez Obraz z napisem „Jezu ufam Tobie” i przez Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ale to właśnie w Polsce wszystko się zaczęło! Dzienniczek pisany przez skromną siostrę zakonną – św. Faustynę Kowalską, stał się niezwykłym podręcznikiem praktykowania ufności w nieskończone Boże Miłosierdzie. W Dzienniczku możemy też znaleźć wiele cennych wskazówek, jak w życiu codziennym kochać Boga i bliźnich. Jak dobrze służyć Kościołowi i Ojczyźnie. Na jego kartach znajdujemy liczne dowody, że św. siostra Faustyna była wielką patriotką. Są też niezwykłe dowody na to, że Bogu bardzo zależy, aby na polskiej ziemi przestrzegane były Jego prawa, a Kościół Chrystusowy rozwijał się w pokoju. Pan Jezus i Matka Najświętsza kilkakrotnie polecali siostrze Faustynie, aby modliła się w intencji Ojczyzny. Jezus mówił o szczególnym umiłowaniu Polski, ale jednocześnie żalił się na niewdzięczność naszego narodu i popełniane przez nas występki.

Jakże wzruszająco brzmi wyznanie św. siostry Faustyny: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę…, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie” (Dz. 1038, 1188). Te słowa, kochani, są dla nas wielkim zobowiązaniem, aby i w naszym życiu nie było dnia, w którym brakowałoby modlitwy za Polskę. Aby nie było dnia bez złożenia Bogu duchowej ofiary w intencji odnowy moralnej naszego narodu. Bo to właśnie jest najważniejsza sprawa, aby dokonała się trwała przemiana serc Polaków. Piękną realizacją tego zobowiązania może być decyzja o dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Jego nadużywanie przez dorosłych i sięganie po niego przez nieletnich jest tak częstą przyczyną zrywania więzi z Bogiem. Przyczyną osłabienia czy nawet utraty wiary i odchodzenia od Kościoła. Módlmy się gorliwie o łaskę pokonania plagi nietrzeźwości. Wspaniałomyślnie podejmujmy duchowe ofiary, aby to zło niszczące polski naród, zostało wreszcie pokonane. Jeśli wiara, w której zostaliśmy ochrzczeni, ma przetrwać na naszej ziemi ojczystej, musimy praktykować trzeźwość.

Kochani, w nadchodzącą niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Polski. Od polskich świętych, których wydała nasza ziemia, a zwłaszcza od bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, uczmy się wdzięczności za to, że Polska przyjęła wiarę katolicką. Pamiętamy z historii o niezwykłych narodowych rekolekcjach, mających przygotowywać naród polski do Millenium Chrztu Polski w 1966 roku. Bł. Prymas w czasie, kiedy więziony był przez komunistów w Komańczy (1955–1956), opracował dziewięcioletni program zwany Wielką Nowenną. Rozpoczęły ją złożone uroczyście przez nasz naród i Episkopat Jasnogórskie Śluby Narodu w 1956 roku. Ratunek dla Polski bł. kard. Wyszyński widział w moralnej i religijnej odnowie narodu. Zwycięstwo widział w tym, że Polska stanie się „rzeczywistym królestwem Maryi”.

Kolejne dekady mijające od tych historycznych wydarzeń, przekonują nas o słuszności wymagań stawianych przez naszych wielkich pasterzy. Czy jednak, jako naród, mamy jeszcze w sobie tyle żywotnych sił, aby stanąć na nowo do walki o naszą chrześcijańską tożsamość narodową? Aby wypełniać zobowiązania wynikające z faktu przyjęcia chrztu?

Jakie są te zobowiązania? O tym przypomina nam program napisany przez bł. Prymasa. Fundamentem jest przede wszystkim nasza wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom. Konieczne jest życie w łasce Bożej i przeciwstawianie się każdemu grzechowi.  Z odwagą powinniśmy bronić życia duszy i ciała każdego Polaka, a także troszczyć się o świętość i  nierozerwalność małżeństw. Polskie rodziny muszą być Bogiem silne i wychowywać dzieci i młodzież w duchu Chrystusowym. W życiu społecznym niezwykle ważna jest sprawiedliwość i miłość. Polska musi stać się krajem nowych ludzi w Chrystusie. Dlatego konieczna jest walka z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem, a także pielęgnowanie cnót chrześcijańskich i narodowych.

Kochani, niech słowa św. Jana Pawła II będą podsumowaniem tego rozważania i zachętą do wdzięczności za chrzest Polski: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. (…) nie sposób zrozumieć dziejów Narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa”.

 

      2024-04-12 Ku Trzeźwości Narodu - Odnowa moralna i religijna narodu ratunkiem dla Polski

Autor E. S.

2024-04-12

Więcej informacji z tej kategorii