Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

KTN: Troska o trzeźwość troską o chrześcijańskie zasady życia państwowego

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Troska o trzeźwość troską o chrześcijańskie zasady życia państwowego

Sługa Boży Kardynał August Hlond był wielkim patriotą i prawdziwym mężem stanu. Jego urząd na stolicy prymasowskiej przypadł na bardzo trudny okres w dziejach naszego narodu. Problemy lat międzywojennych, później II wojna światowa i pierwsze lata rządów komunistycznych były dla niego źródłem wielkiej troski o zachowanie wiary rodaków, o rozwój Kościoła i pomyślność Ojczyzny. Jego nauczanie, w którym często poruszał różne ważne sprawy społeczno-polityczne, stanowi cenną spuściznę, jakże aktualną także dla nas.

Dzisiaj, kochani, pragnę przywołać refleksję Prymasa Hlonda z jego listu pasterskiego z 23 kwietnia 1932 roku. Dokładnie 92 lata temu, w obliczu poważnego kryzysu państwa, wołał on z mocą „o chrześcijańskie zasady życia państwowego”. Pisał, że „prawo moralne i Dekalog obowiązują państwo w tej samej mierze, co jednostkę i rodzinę”. Kard. August Hlond tłumaczył, że „zło nie staje się moralne i dozwolone przez to, że się go dopuszcza państwo, albo, że się je popełnia z ramienia lub na rzecz państwa. (…) To co w stosunku do dziesięciorga przykazań jest złem, bo niesprawiedliwością, kłamstwem, gwałtem, to pozostaje grzechem także w życiu publicznym”.

To niezwykle ważne, kochani, aby tę zasadę dobrze zapamiętać. Aktualnie, gdy tak często słyszy się w przestrzeni publicznej, że prawo państwowe może akceptować niemoralne czyny, bo nie jest tworzone tylko dla katolików, musimy mieć jasny, trzeźwy osąd takich opinii. Podstawowym zadaniem prawa jest chronić życie człowieka i tworzyć takie warunki, aby mógł się rozwijać we wszystkich wymiarach – fizycznym, psychicznym i duchowym. Respektowanie tego prawa należy się każdemu człowiekowi niezależnie od wyznania, czy innych aspektów życia ludzkiego. Jeśli prawo tworzone jest przeciwko życiu człowieka i przeciwko warunkom jego właściwego rozwoju, to następuje deprawacja państwa i narodu. Odpowiedzialność za ochronę życia obywateli na wszystkich jego etapach spoczywa na każdym z nas, a zwłaszcza na tych, którzy tworzą prawo, niezależnie od ich poglądów. To jest po prostu wartość najważniejsza, nadrzędna, przynależna każdemu człowiekowi. Jeśli ktoś tego nie czyni, występuje przeciwko człowiekowi i niszczy naród.

W tym miejscu, kochani, przywołam jeszcze raz słowa z listu sł. Bożego kard. Hlonda. Zachęcał on katolików, aby brali czynny udział w życiu państwowym. Aby wchodzili w różne instytucje państwowe i dawali świadectwo życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej. Chodzi tutaj o stawianie Bożego prawa na pierwszym miejscu, o dawanie dobrego świadectwa i o wyrzeczenie się wszelkiego zła. Musimy modlić się o takich liderów, o takich ludzi prawego sumienia dla naszego narodu.

W tym roku w dziele apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych przewodzi nam hasło: „Trzeźwość polską racją stanu”. Bez praktykowania tej wartości w życiu indywidualnym, społecznym i ogólnonarodowym zagrożone są wszelkie inne ważne wartości. Zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi tylko o to, aby się nie upijać, czy na przykład nie używać narkotyków. Chodzi o to, aby trzeźwo myśleć, trzeźwo patrzeć na siebie i innych, aby podejmować trzeźwe decyzje. Trzeźwe życie – to znaczy postępowanie zgodne z prawdą, dobrem, pięknem. Zgodne z zasadami moralnymi, na straży których stoi Dekalog. Bądźmy odważni w dawaniu świadectwa trzeźwego, prawego życia. Niech zachętą będą dla nas słowa św. Wojciecha, głównego patrona naszej Ojczyzny.  Powiedział on do swoich towarzyszy przed męczeńską śmiercią: „Bracia, nie smućcie się! Wiecie, że cierpimy to dla imienia Pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność ponad wszelkie osoby, potęga niewypowiedziana, dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniejszego nad poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezusowi?”.

 

      2024-04-26 Ku Trzeźwości Narodu - Troska o trzeźwość troską o chrześcijańskie zasady życia państwowego

Autor E. S.

2024-04-26

Więcej informacji z tej kategorii