Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

KTN: Wielki Piątek; „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13)

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Wielki Piątek; „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13)

Razem z całym Kościołem przeżywamy na  nowo  wielkie tajemnice naszej wiary – Ostatnią Wieczerzę, mękę i śmierć Zbawiciela na krzyżu, Jego złożenie w grobie aż do największego cudu – Zmartwychwstania Jezusa. Paschalna droga, którą przemierzył Zbawiciel, jest zaproszeniem każdego z nas do włączenia się w dzieło odwiecznej miłości Boga. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). O tej prawdzie powinniśmy pamiętać nie tylko w czasie Wielkiego Postu, ale codziennie aż do ostatniej chwili naszego życia. Tą prawdą mamy nieustannie żyć, aby trwać w wierze. Bo jak mówi Zbawiciel:  „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13).

Św. Paweł od Krzyża, założyciel pasjonistów, nazwany został „Łowcą dusz”. Z niezwykłą gorliwością zachęcał wiernych, aby „zawsze pamiętali o cierpieniach Pana”. U schyłku swego życia napisał, że to było jego największą troską. Sam bowiem doświadczył w kapłańskiej posłudze, że „ci, którzy wiernie oddawali się rozmyślaniom [o cierpieniach Zbawiciela], szybko osiągali poprawę”, nawet wtedy, gdy byli naprawdę wielkimi grzesznikami. Św. Paweł od Krzyża twierdził, że „rozmyślając o Bogu, który za nas cierpiał, o Bogu ukoronowanym cierniami, Bogu oplutym, sponiewieranym i ukrzyżowanym za nas – jeśli dzień po dniu napełniamy się tymi prawdami, jakże moglibyśmy nadal tego Boga obrażać?”.

Kochani, niech rozważanie męki Chrystusowej będzie i naszym fundamentem życia wewnętrznego. Jeśli ktoś jest uwikłany w grzechy, także te nałogowe, to właśnie ta praktyka pomoże mu w powrocie na drogę Chrystusowej wolności. Św. Paweł od Krzyża, gdy był młody, miał wizję piekła. Doświadczył wtedy całego realizmu męki odrzucenia, jaką przeżywają potępieni. Kiedy w czasie kazań wracał do tego wydarzenia, wciąż na nowo przeżywał grozę wizji piekła. Drżał z trwogi, czasami tracił głos. Wierzymy, kochani, że Pan Jezus po to za nas cierpiał i umarł na krzyżu, abyśmy nie przyszli na miejsce wiecznego potępienia. On po to zmartwychwstał, abyśmy razem z Nim żyli w niebie, w wiecznej szczęśliwości.

Przed nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Rozdzwonią się dzwony w naszych świątyniach, będziemy śpiewać radosne Alleluja! Zasiądziemy z bliskimi do wielkanocnego śniadania. Będziemy składać sobie życzenia i dawać świąteczne prezenty. Czy to wszystko jest tylko świadectwem naszego przywiązania do tradycji? Zdajemy sobie sprawę, że to za mało. Jesteśmy powołani do tego, aby być prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Pana we współczesnym świecie. Co to oznacza?

Przede wszystkim musimy zmartwychwstawać do miłości. Tylko takie życie ma sens. Tylko w Chrystusowej miłości możemy zrozumieć, jaki jest ostateczny cel naszego życia. Przypomnijmy jeszcze raz słowa Jezusa: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Wytrwamy do końca, jeśli będziemy trwać w miłości do Boga i w poświęceniu siebie bliźnim. Wiemy też, że świadek Zmartwychwstałego Pana, musi być człowiekiem wewnętrznie wolnym. Człowiekiem, który potrafi przyjąć od Jezusa dar pokoju, dar radości, nadziei i miłości. Dlatego tak wielką wartość w naszym życiu ma cnota trzeźwego myślenia, trzeźwego przeżywania swoich uczuć i emocji, i trzeźwego działania. Zadbajmy, kochani o to, aby światło tych świątecznych dni nie zostało przyćmione, czy nawet zgaszone, przez alkohol czy też inne środki i zachowania, które tak często odbierają ludziom godność i wolność. Które nie pozwalają cieszyć się zwycięstwem Chrystusa i mieć w nim swój udział.

Niech te święte dni Triduum Paschalnego i Wielkanoc pomogą nam powstać z różnych zniewoleń i upadków do życia prawdziwie wolnego. Niech napełnią nasze serca nową nadzieją, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Niech napełnią nasze serca prawdziwym pokojem. Usłyszmy po raz kolejny wołanie naszego świętego papieża Jana Pawła II: „Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąclecia! (…) otwórzcie serce Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, który przychodzi do was z darem pokoju!”.

 

      2024-03-29 Ku Trzeźwości Narodu - Wielki Piątek; „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13)

Autor E. S.

2024-03-29

Więcej informacji z tej kategorii