Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ku Trzeźwości Narodu – Felieton bp. Bronakowskiego: 19 sierpnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

„W imię «wolności» ludzie zniewalają się całkowicie i bez reszty”

Wolność rozumiana jako zdolność podejmowania świadomych i dobrowolnych decyzji jest wielkim darem Boga. Obdarzył nim jedynie człowieka. Stąd tylko człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje wybory, za swoje czyny.

Święty Jan Paweł II często mówił o wolności. Uczył nas, jak ją właściwie rozumieć i jak z niej właściwie korzystać, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Podkreślał z mocą, że „wolność nie jest po prostu brakiem tyrańskiej władzy i ucisku, nie oznacza też swobody czynienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Wolność (…) jest podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w poszukiwaniu prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy”.

Kochani, przy okazji pięknych i ważnych rocznic patriotycznych mówi się dużo o wolności w znaczeniu troski o niepodległość Ojczyzny. I tak być powinno. Ważne jest jednak, aby nasze myślenie o wolności Ojczyzny, w której żyjemy, wolności narodu, do którego przynależymy, nie ograniczało się jedynie do jej zewnętrznych aspektów. Nie można pomijać troski o autentyczną i dojrzałą wolność każdego człowieka. Jest ona oparta na prawdzie, na dobru moralnym, na odpowiedzialności za swoje życie i życie drugich. I to, co najważniejsze – prawdziwa wolność jest po to, aby kochać Boga, siebie i bliźnich.

Zdajemy sobie sprawę z licznych zagrożeń wolności wewnętrznej współczesnego człowieka. Ich korzeniem jest przede wszystkim osłabienie i upadek wiary, a także zanik świadomości grzechu.

Głęboką refleksję na ten temat można przeczytać w książce „Uwierzcie w koniec świata!” będącą rozmową ze znanym dominikaninem o. Joachimem Badenim, zmarłym w 2010 roku. Ten niezwykły zakonnik podkreśla, że we współczesnym świecie istnieje bardzo groźne, wręcz demoniczne, zjawisko doprowadzenia do zaniku świadomości chrześcijańskiej. Zostaje ona powoli i subtelnie opanowana przez różne formy agnostycyzmu czy nawet ateizmu. Słabnie pełnia wiary i zanika świadomość grzechu. Ojciec Badeni mówi: „Dawniej grzesznik był wierzący, nawracał się. A dzisiaj? Często mówi się, że różne sytuacje nie są grzechem, lecz problemem psychologicznym. Wydaje się, że grzeszników już nie ma. A zło można powoli socjologicznie usunąć: damy ludziom to, czego chcą, zniesiemy nakazy i zakazy – wolna miłość, wolność ponad wszystko”.

Moi drodzy, trzeba zrozumieć, że nasza wiara chrześcijańska nakłada na nas obowiązek przestrzegania Bożych przykazań, wypełniania w swoim życiu nauki Jezusa Chrystusa zapisanej w Ewangelii, obowiązek bycia wiernymi nauczaniu Kościoła świętego, w którym zostaliśmy ochrzczeni, ale w żadnym przypadku nie zniewala nas z tego. Podkreślam jeszcze jedną ważną refleksję zawartą we wspomnianej książce: „W imię «wolności» ludzie zniewalają się całkowicie i bez reszty. To ciekawe, że ta «wolność», nazwijmy ją – świecka, bardzo często jest ukrytą niewolą”.

Troszcząc się o trzeźwość polskiego narodu, pamiętajmy, że nasze działania mają wymiar nie tylko zewnętrzny, ale przede wszystkim duchowy. Bez pogłębienia wiary, bez codziennego nawracania się, bez ewangelicznej rewizji swojego życia, nie będziemy prawdziwie wolni ani w wymiarze indywidualnym, ani narodowym.

Przy różnych okazjach śpiewamy nasz hymn narodowy rozpoczynający się od słów: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”. Wzbudźmy w sobie wtedy refleksję, jak my żyjemy? Jak wygląda nasze życie indywidualne i społeczne? Co robimy, aby Polska nie zginęła? Czy jesteśmy narodem prawdziwie wolnym?

      2022-08-19 Ku Trzeźwości Narodu - Felietony bp. Tadeusza Bronakowskiego

bp Tadeusz Bronakowski

Hits: 31

Autor P. G.

2022-08-19

Więcej informacji z tej kategorii

GD: Andrzej Duda, burmistrz Kolna

GD: Andrzej Duda, burmistrz Kolna

"Gościem Dnia" Radia Nadzieja był Andrzej Duda, burmistrz Kolna. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, którą...