Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ku Trzeźwości Narodu – Dar na urodziny Matki Najświętszej

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Dar na urodziny Matki Najświętszej

Radosne Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w polskiej tradycji zwane jest Świętem Matki Bożej Siewnej. W pięknym oratorium Leśniowskim, wśród siedmiu pieśni ku czci Maryi, jest też pieśń poświęcona właśnie temu wezwaniu. Słyszymy w niej: „Siewna Boża Matko spraw, by w serca ziarno padło jak należy i w obfite plony łatwiej było wierzyć”. To bardzo ważna prośba skierowana do Matki Słowa Bożego. Prośba, aby swoim wstawiennictwem pomogła nam wydać owoce głębokiej wiary i wszelkich dobrych czynów.

Dzień urodzin ukochanych przez nas osób jest zawsze dniem specjalnym. Przygotowujemy prezenty, staramy się uhonorować solenizanta, sprawić mu przyjemność. Chcemy, aby naprawdę doświadczył, że jest przez nas kochany.

Dzień urodzin naszej Niebieskiej Matki to wspaniała okazja, aby pokazać, jak bardzo Ją kochamy. Jej wolą jest, abyśmy w swoim życiu czynili wszystko, cokolwiek Chrystus nam powie. To jest dla Niej radość, gdy Jej dzieci są posłuszne Ewangelii. O to nas prosi, tego od nas oczekuje. Kiedy w 1877 roku Maryja objawiła się w Gietrzwałdzie, przypomniała Polakom, jak powinni żyć, aby podobać się Bogu. Wezwała nas do modlitwy i pokuty, a także do zachowania trzeźwości. Wyraźnie powiedziała, że zaprzestanie picia jest jednym z warunków uzyskania Bożej łaski. Gdy pewnego razu dziewczynki przekazały Maryi pytanie jednej z rodzin nękanej chorobami, czy będą zdrowi, usłyszały odpowiedź: „Będą zdrowi, jeżeli będą się modlić i nie będą pić wódki!”.

W Gietrzwałdzie Maryja przekazała nam konkretne wskazówki, co robić, aby zło nie zwyciężyło w naszych sercach, w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie. Zapewniła nas, że „jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro”. Obiecała, że zawsze będzie przy nas. To wszystko napawa nas radością. Jest też zachętą do jeszcze gorliwszej służby w dziele troski o trzeźwość polskiego narodu.

To wezwanie Maryi, tak bardzo zatroskanej o nasz naród, musimy stale przypominać. Wolą nieba jest, abyśmy wszyscy byli trzeźwi. Aby dzieci narodu, którego Maryja jest Królową, nie ginęły w powodzi pijaństwa. Nie da się pogodzić prawdziwego nabożeństwa do Maryi z łamaniem Bożych przykazań. Zwracał na to wielokrotnie uwagę bł. kard. Stefan Wyszyński. Mówił dobitnie o wielkiej sprzeczności w naszym postępowaniu: „Umiemy trwać godzinami w świątyniach, stać na placu jasnogórskim jak stara dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich grzechów i występków”. Podkreślał, że cześć do Matki Bożej musi iść w parze z dobrym życiem, z naśladowaniem Jej cnót.

Moi drodzy, pięknym darem na urodziny Matki Najświętszej niech będzie nasza troska o trzeźwość osobistą, rodzinną i narodową. Zaangażujmy się w to dzieło w swoich parafiach. Niech rozwijają się bractwa trzeźwościowe, wspólnoty abstynenckie. Niech w nich dzieci i młodzież znajdą autentyczne wsparcie w kroczeniu drogą koniecznej abstynencji. Niech modlitwa o trzeźwość naszego narodu nieustannie płynie do nieba.
Będzie to konkretna odpowiedź na gietrzwałdzkie orędzie, które jest stale aktualne. Będzie to też piękny dar miłości dla Matki Bożej. Ufajmy w Jej zwycięstwo, bo jak mówił bł. Prymas Tysiąclecia: „Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi”.

 

      2022-09-09 Ku Trzeźwości Narodu - Felietony Ks. Bpa Tadeusza Bronakowskiego

 

Ks. Bp Tadeusz Bronakowski

Hits: 50

Autor ES

2022-09-09

Więcej informacji z tej kategorii