Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ostrów Mazowiecka: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zakonserwuje macewy

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Od wielu lat w magazynach ZGK były zdeponowane macewy i ich fragmenty. Teraz nagrobki z cmentarzy żydowskich na terenie Ostrowi Mazowieckiej mogą odzyskać dawny blask. 

Ogółem zachowane zostały: jedna macewa kompletna, cztery z niewielkimi uszczerbkami oraz blisko 70 mniejszych lub większych fragmentów. W ostatnim czasie zostały one wpisane do rejestru konserwatora zabytków. Był to warunek niezbędny do poddania ich konserwacji. Aktualnie macewy są w depozycie Muzeum w Treblince.

Jeszcze w lutym burmistrz miasta Jerzy Bauer oraz Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie dr Michał Laszczkowski podpisali umowę na nieodpłatne użyczenie zespołu macew i ich fragmentów w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich. Umowa jest jednym z warunków ubiegania się przez Fundację o środki finansowe na to działanie u Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Jeśli grant zostanie udzielony, to prace konserwatorskie przeprowadzone zostaną do końca bieżącego roku.

Teren byłego cmentarza żydowskiego był też jednym z tematów ostatniej Rady Miasta. Burmistrz przekazał radnym informację o spotkaniu z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem oraz Krzysztofem Filckiem – Przedstawicielem Komisji Rabinicznej ds. cmentarzy.

Spotkanie, które odbyło się 21 stycznia, dotyczyło obszaru byłego cmentarza żydowskiego użytkowanego obecnie jako targowisko miejskie przy ul. Broniewskiego. Przedstawiciele Komisji Rabinicznej zainteresowani byli, czy nowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia specyfikę części działki, jako terenu pocmentarnego. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego miasta na części działki nr 3526 został zaplanowany teren zielony. Zapisy te są zgodne z istniejącym studium zagospodarowania przestrzennego miasta.

Działka nr 3526 była przedmiotem restytucji ze strony Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich RP rozpoczętej w 2002 roku. W trakcie postępowania ustalono, że cmentarz żydowski obejmował tylko północną część działki. W 2011 roku Miasto zaproponowało podział w/w działki. Dotychczas nie doszło do proponowanego wówczas podziału.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że pamięć o zmarłych jest wyrazem szacunku wobec nich, jest również czynnikiem budującym naszą tożsamość. Powinniśmy czynić starania, aby świadomość historii była obecna w pamięci społeczności polskiej oraz żydowskiej.

W celu kontynuowania rozmów Naczelny Rabin Polski otrzymał propozycję uczestnictwa w sesji Rady Miasta, po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej, co spotkało się z jego aprobatą. Rada Miasta przyjęła informację burmistrza.

UM Ostrów Maz./red. pg

Autor P. G.

2021-03-01

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...